Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΑΟΗΚΕ ΣΤΟΥΜΟΣ
ΠΩΝ ΠΕΡΙΤΑΣΕΩΝ ΤΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΑ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ν και enανή .
Γράφει ο
θε το τελευondθεια γα στήριξη και
τητα το nahιό αλλά συy σοκομείου , δεν θα στο - αναpάομιση του υnάp .
θ διάυ θεωp nuς no - xοντος Νoooκομείου .
τonικής κοινωνίος για nύ δύσκοna θα έι .
-Ανεβάζει στροφές η
|θεια για την ανάδειξη
Εων pοναδικν χαρα.
κτηριστικν της εροκής στην ελληνική και
|η διεθνή ταξιδιωτική
Πολλαπλά μανύματαη τοποθέηση τον Πρωδναουρού
Άνίτια Πρόκληση
η Πρoσευχή στην Ανά Σοφιά
Ση συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβοuλiον
Πολλαπλά μηνύ.
1 ματα ανάμεσα στις
ριάκου Μητοοτάκη
συνεδρίωση
του υπoυργικού
ουμβουλίου , η οro .
Τούρκου npo αλλά κυρίως με βα .
piς συμβολισμούς.