Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 1ΟΥΝΙΟΥ 2020 | ΕΤΟΣ 200 | ΦΥΛΛΟ 4.693 | 1.00E ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
ΜΙΣΟ ΤΟΛΜΑΝΙ ΦΕΥΤΕΗ
Δεν έπεισε τους δεκαπέντε δημοτικούς συμβούλους ο
μλετπής κ. Αλβέρτος Γιαμίνεν ο δήμαρχος Νάξου
προτίμησε να ρίξει λάδι στη φωτιά παρά να ακολουθήσει
Τον δρόμο μας,δπλωματικής λύσης δηλνοντας χαρα
κτηριστικά Εσείς δεν κάνετε ούτε για κοινοτάρχες , Ο
Δημήτρης Λιανός διαπίστωσε ένα χρόνο μετά την εκλοή
του στη θέση του δημάρχου με τον πιο οδυνηρό Τρόπ
ότι δεν κατέχει την Πλειοψία κατι που ενδέχεται να οδη
γήσει σε νέες συγκρούσεις με ότ αuό συνεπάγετα.
την ήττα Λιανού, σήμερα, και μπροστά στο ενδεχο
μενο να χαθεί το λιμάνι η δηυμοτική αρχή Νάξου θα ανα
ζητήσει την τύχη της χυπνπας την πόρτα της ΕΣΑΑ.
Όλοι όσοι επιθυμούν να γίνει αποκατάσταση των υπαρΧουσν βλάβων του υπάρχοντος λιμανιού της Νάξου, η
ανάπλασή του και η νομιμοποίηση της ερσαίας ζνης
Του δεν έμεμανικαμοποιημένοι από την πρόσφατη
απορριπτική της μελέτης Γαμίν αποφάσεως του 21με .
λούς Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρν Κυκλάδων. Και όταν αναφέρουμε όλοι εννοούμε όλοι!
Δεν ετάχθησαν όμως καιοι 27 δημοτικοί σύμβουλοι
υπέρ της εκπονηθείσης μελέτης. Το τελικό (υπέρ της
απορpίψεως της μελέτης 15-12, ουείλεται στο γεγονός
ότι όταν εκλήθησαν οι δημοτικοί σύμβουλοί της Αντιπο
Aπεύσεως (μεζονος και ελάσσονος) να καταθέσουν την
τελική του άποψη , απόφαση και ψήφο τους, είπαν κόχη
στην μελέτη αφου διαφωνησαν με τρές παρεμβάσεις
που αυτή προέβλεπε: Την παρέμβαση στην περιοχή
εγγύς του άλλοτε μετεωρολογικού σταθμού (δημουργία
προβλήτα για τον ελλιμενισμό κρουαζιεροπλοιου μήκους
120-125 μ , την δημουργία κυκλοφοριακού κόμβου
στον ΟΤΕ και την δημιουργία νέου δρόμου κυκλοφορίας
οχημάτων που θα ξεκινά από το ύψος της καφετερίας
Βossa και θα καταλήγει εγις της παραλίας λουομένων Του Αγίου Γευργίου και την αμφιδρόμηση του
κεντρικού παραλιακού δρόμου
Ερχεται νομοσχέδιο για τη θέστιση
ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής
uΗνησιωτικότητα αξίζει ειδικής μεταχείρισης, επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Οι Κυκλάδες είπαν ΟΧΙ)
στα αιολικά πάρκα!
ΣΕΛ.. 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα