Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με στόχο να κάμψει τις αντοχές τηnς Ελλάδας
Άγνωστο πότε θα ξεκινήσει η εκταμίευση
Πόλεμ0s φθοράs από τον Ερντογάν με μέτωπο Κρυφό Μνημόνιο
Πίσω από τα 32 δισ.
από Εβρο έως Καστελλόριζο και Γαύδο!
0ι Βόρειοι> βάζουν σκληρούς όρουs. . .
| Σus 18 Ιουνίου το Πρτο τεστ
ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 10
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΑP. ΦΥΛ. 1.439-ΕΥΡΩ 2. www.paron.gr
Δισεκατομμύρια ευρ
με το τσουβάλι,αν έρθουν .
τύφλα να χει το αλήστου μνήμηs <Σχέδιο Μάρσαλ >, τότε, στα Πέτρινα χρόνια,
τη δεκαετία του πενήντα, με την Ελλάδα ρη-με εκείνη του '50. Υπάρχουν, όμωs , κάποιεs
μαγμένη από τον Εμφύλιο, το οποίο τελικά ομοιότητες .
έγινε n. μάσα για τα αφεντικάν εκείνns
τns μαρτυρικής εποχήs , αντί τα αντόλαps" να οδηγήσουν στην ανοικο-| ΘΑΡΡΑΛΕΑΙ
δόμηση τns χραs, όπου κυριαρχούσαν τα ερείπια. . .
Ήταν και τότε Πολλά τα λεφτά ..
Δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Ελλάδα
Να μην Πάνε χαμένα, να Πιάσουν τόπο, να μη μείνει Πάλι στην καραντίνα ο λαός
τοus επνυμουs ή τοus αννυμουs σε κάθε στρατευθεί στα εργαστήρια για να καταχρα Σαρνει όλο τον Πλανήτη. Μέχρι σκευάσουν το υπερόπλο Που θα αφοηλίσει
τον κορονοϊό Πριν κάνει τρομακτικότερη ζη .
λύ Πίσω την Πατρίδα μαs. Τότε το καταλήξει, με τα κρούσματα σε 188 χρες μιά . Μέχρι τότε η μάχη Που δίνεται είναι για
να αποκατασταθούν οι ζημιέs και να οχυρωθεί ο κόσμ0s στε να μη βρίσκει Πόρτες
Και φυσικά είναι άγνωστεs οι ... Προθέσειs ανοιχτές ο φονικόs ιόs. Σε αυτόν τον Πόλε
νο θύμα του κορονοίού, Που δεν κάνει διακρίσειs του κεχθρούν, Ποu Παραμένει ανίκητos, με μο, όμωs, χρειάζονται καύσιμα. Για να σταΔέκα χρόνια Μνημόνια Πήγαν Πο- Προχθές 361.249 συνάνθρωποί μαs είχαν
φταίξιμο ήταν εκείνων Που κυβερνούσαν. Σήμερα ο εχxθρόs ήρθε απe .
ξεω. Και η Ελλάδα δεν είναι το μόνα έχουν φτάσει στα 5.850.258, από τα οποίa
τα 2.444.898 έχουν αναρρσει.
ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΚΟΥΡΗ
αν είσαι πλούσι0s ή φτωχός , δεν επιλέγει τοus εξπέρ του ιατρικού χρου να έχουν επι
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
θα την Πληρνουμε
για χρόνια την καραντίνα.
ΑΠΟοκάλυψη
Μόνο στο κΠ)>
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ
κείστο Μαξίμου, όπου αποφασίζουν για εμάς
Εχωρίs εμάs, χωρίs καν να μαs ρωτήσουν, θα
διερωτηθούν άραγε nού θα βρουν τα λεφτά οι
Πολίτε , τα νοικοκυριά , για να Πληρσουν τα
κχαράτσιαν Που τοus βάζουν; Με πρτουs εκείνοUs nou τοus έβαλαν σε αναστολή εργασίαs . .
Με τα 800 ευρ, Που στην Πραγματικότητα είναι κάτω από 550 ευρ τον μήνα, τι να Πρωτοπληρσουν, όταν μάλιστα δεν φταίνε Πoυέμειναν χωρίs δουλειά;
Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, Πos θα μαγειρέ
Ψουν , τι θα βάλει στο τραπέζ η νοικοκυρά, όταν
δεν μπαίνειμεροκάματο στο σπίu;: Υπολόγισε ο
unoupγos Οικονομικν Πόσο κόστσε στο nopτοφόλι του νοικοκυριού το καλοριφέρ Που έκαγε όλη μέρα με τον εγκλεισμό
Ένα μέσο νοικοκυριό στην Αθήνα ξόδεψε από
την 1η Μαρτίου έωs us 4 Απριλίου 40% nερισσότερα χρήματα για θέρμανση από όσα θα Πλήρωνε χωρίs καραντίνα . Πιο αναλυτικά , με συνεχή θέρμανση ή με 8ωρη αnουσία για δουλειά,
το κόστ0s στην Αθήνα ήταν 158 και 1 13 ευρ.
στη θεσσαλονίκη 239 και 171 ευρ, στα Ιωάννινα 282 και 201 ευρ και στο Καρπενήσι 385
και 275 ευρ.
Και κάτι ακόμη, κύριε πρωθυπουργέ, για το
οΠοίο ίσωs να μη σαs έχει ενημερσει ο αρμόδι0s υποuργός σας: 550.000 νοικοκυριά δεν μπό
ρεσαν να ηληρσουν τον λογαριασμό τns ΔΕΗ.
Υα την α κατοικία
Το κράτος θα επιδοτεί τη μηνιαία δόση του δανείου
Χρωστούν
τα έξοδα κηδείαs
(800 ευρ) για 46.752
συνταξιούχουS.
Ο ειδικός γραμματέαs Διοκείρισηs Ιδιωικού Χρέουs Φτηs Κουρμούσηs
ξετυλίγει βήμα βήμα την τελική ρύθμιση για την οριστική διάσωσή ms
. Αρχέs Ιουλίου θα ξεκινήσει το νέο Πρόγραμμα, Που θα περιλάμβάνει
και τουs συνεπείs δανειολήπτεs
Οι Ευρωπαίοι έχουν δσει το πράσινο φωs.
υστυχs , είναι αλήθεια Και είναι
Αντροπή για τούτο το κράτοs και όλουs
αυτούs Πoυ το διοικούν. Σε τραγικές στιγ
μές , δείχνουν ότι δεν έχουν ανθρωπιά.
Δυσκολεύεται να πιστέψει κανείs ότι εί
ναι γεγονόs.Ότι ισχύει .Οτι εδ και δύο
με τρία χρόνια δεν έχουν Πληρσει τα
έξοδα κηδείas για 46.752 συνταξιού.
χοus του ΟΓΑ. Τα χρήματα Που καταβάλλονται για κάθε κηδεία είναι 800 ευ ρ και τοσυνολικό Ποσό ανέρχεται σε
37.401.600 ευρ , σύμφωνα με το Εν αίο Δίκτυο Συνταξιούχων .
Ούτε αυτό δεν μπορούν να διευθετήσουν οι αρμόδιοι, στε να μην ταλαιΠωρείται ο συνταξιούχ0s ακόμη και
νεκρός
Σελίδα 12
Πάνω από 70%η πση του τουρισμού!
Ραγίζει η εικόνα
του Μητσοτάκη
. Οικονομία, Μεταναστευτικό,
Εργασιακά και Μακεδονικό,
οι πληγές τS κυβέρνησης
Χωρίs τεστ οι ξένοι Που θα έρθουν!
171 δισ. ευρ οι απλειεs σε πανευρωπαϊκό επίπεδο!
α σύννεφα Πυκν- κορονοίό . Η μη υποχρέω
νουν στον ορίζοντα σηυnοβολής σετεστ όμωs
U και δεν διαφαίνεται Προκαλεί ανησυχία στου
κανένα ενθαρρυντικό σημάδι για ορδές τουριστν
το καλοκαίρι . Αυτό βλέπει
η κυβέρνηση και ανησυχεί ότι θα είναι μεγάλο το
Πλήγμα για όλο τον κλάδο του τουρισμού, από τον γνωστός δημοσιογράφ0s
οΠΟίο ζουν εκατοντάδες Μιχάλns Iyναtίου, ο οπΟίεπαγγέλματα . Απόδειξη ,
το ότι φαίνεται να αποσύρει τοus υγειονομικούs Πιστεύω ότι η κυβέρνηελέγχουs για τοus τουρίστεs Πou θα έρθουν από
άλλεs χρεs , οι onoio δεν μεγαλύτερο λάθ0s στη
θα περνούν από τεστ για διάρκεια τns θητείas tns .
Μονόδρομοs για τη Φφn
ο διμέτωπ0s αγναs
στοUS
τουρίστες nou θα ήθελαν
να κάνουν τis διακοπές
τουs στην Ελλάδα.
Κάθετα αντίθετ0s στην
κατάργηση tns εξέτασns
για κορονοϊό είναι ο Πολύ
. Κέντρα εξουσίαs Προσιαθούν να
μαs κοντύνουν, καταγγέλλει το ΙΝΑΛ
ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 1Ο
Γράφουν σήμερα στο <Π>
Προβληματισμοί για τους χειρισμούς
στην εξωτερική πολιτική
Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΩΙΔΗ
Ο ι6s διαλύει
την αγορά ακινήτων
Σελ. 4
ΣΕΛ. 7
Os στην ιστοσελίδα του
Hellas Joumalw γράφει :
Σχέδιο Μέρκελ-Μακρόν Αξζει να δούμε
ι πραγματικά έχει συμβεί
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ
Είχε ζημίεs το 81%
των επαγγελματιν!
ση του Κυριάκου ΜτσοΣελ. 5
τάκη δεν θα έχει κάνει Πρόκεται για απόφαση Πou ΠρέΠει αμέσωs να ανακληθεί . Η Ελλάδα θα τεθεί σε Πολύ μεγάλο κίν δυνο και οι θυσίεs του ελληνκού
λαού και τns ελληνικής κυβέρνηΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
ΣΕΛ. 1Ο
Τι απαιτεί η Τουρκία από την Ελλάδα
και τι ζητάει η Ελλάδα από την Τουρκία
Του ΧΡΗΣΤΟΥ θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ
Η καραντίνα άλλαξε
τον καταναλωτή!
Σελ. 6
Χι από το Παράθυρο, όΠωs
Οαρκετοί πίστευαν, αλλά κανονικά από την Πόρτα σχεδιάζει ο Κυρ. Μητσοτάκns να βάλει τουs ιδιτεs στα δημόσια
νοσοκομεία. Κι αυτό θα είναι
μόνο η αρχή για το ξήλωμα του
Εθνικού Συστήματοs Υγείas και
την εμπορευματοποίηση τns ne
ρίθαλψns στη χρα .
Εντός του 2020 θα ξεκινήσει σοκομεία Που δεν διαθέτουν Ταμηχανήματα για us εξετάσεις
Πιλοτικά η συνεργασία τριν
νοσοκομείων με ιδιωτικές εται ρείεs , σε πρτη φάση στον τομέα των διαγνωστικν εξετάΠερίεργη απάθεια και απραξία
στα θέματα Εθνικής Αμυνας
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ
Από την Πόρτα βάζει τους ιδιτες
στα νοσοκομεία ο Μητσοτάκης!
28,420 δισ. ευρ έσοδα
είκαν το 2019 οι επιχειρήσεs
nou έβαλε λουκέτο ο κορονοϊόs!
Σελ. 7
Με μοντέλο τον ESM και όρους
το Ταμείο Ανάκαμψης
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
Σελ. 10
ΣΕΛ. 11
Η δοκιμή θα αρχίσει μέσα στον χρόνο σε τρία από αυτά
Η ευρωπαϊκή ανασυγκρότηση
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
Κυβερνητικέs Παλινωδίεs
τρέφουν την τουρκική
Προκλητικότητα στονΈβρο
Σελ. 12
με τον τρόΠο αυτό ιδιωτικοποείται η δημόσια υγεία ο Πρωθα τα χειρίζονται εργαζόμενοι θυπουργόs εμφανίζεται σχεδόν
κυνικός: Αυτό Που με ενδιακή εταιρεία θα έχει τη δυνατό- φέρει είναι το αποτέλεσμα και
όχι αν είναι το Δημόσιοή οι ιδι τεs nou το καταφέρνουν .
Τα ερωτήματα Που προκύΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
τική εταιρεία θα νοικιάσει σε νοχρήματα στην ιδιωτική εταιρεία .
Η Άλωση της Πόλης και η εντολή
του τελευταίου αυτοκράτορα
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ,
τον αναγκαίο εξοπλισμό μηχανήματα (αξονικούs τομογράφοus κ.ά ) για τη διενέργεια εξετάσεων των ασθενν. Το κόστοs
των εξετάσεων θα καλύπτεται
από τον Προϋπολογισμό του νο... . Σελ. 12
στα νοσοκομεία , εν n ιδιωτι- κ
ΣΕΛ. 14
Κι όμως , το ξήλωμα του εθνικού μας
πουλόβερ συνεχίζεται
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ
τητα-όΠοτε κρίνει σκόπιμο- να
τous δίνει μπόνουs για τis υnnρεσίεs τοus .
Σε όσουs τον επικρίνουν ότι
Θ. Μικαλάτος (Δήμαρχος Αργοστολίου):
θα κάνουμε τα Πάντα
για να λετουργήσει
ΜΕΘ στο νησί μαs
σεων .
Σύμφωνα με τουs σχεδιασμούs τns κυβέρνησηs , n ιδιω - σοκομείου , Που θα αποδίδει τα
Σελ. 14
Διαβάστε στις
192 εκατ. ευρ δόθηκαν την τελευταία Πενταετία κόμα επενδύσων
ΣΕΛ. 16
τΥπολογίες
στα ΜΜΕ από uιs τράπεζες για διαφημίσεις
στα media
από m Forthnet
Ο Γατρόs σαs σελ . 8
Νέο χτύπημα
σε βάροs του Τύπου Άγνωστοs ο αριθμόs των Πελατν uιs Vodaione TVnou nληρνουν συνδρομή | ελληνικέs σερέs n EPT
Η συνταγή για την επόμενη
μέρα του κορονοϊού
Μετέσσερs
σ. 13