Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού Λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές- Διευθυντές : Μκοnn A. Δούκος ( 1916-19321
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Εάβατο 30 Μαιου 2020
ε 1,00
Αρ. φύληou : 4228
Με " πρεσβευτή"
τον Γιργο Αυτιά για τη Σάμο
Ξεκινά καμπάνια προβολής
των νησιν μας
Μικρή ελπίδα αποσυμφόρησης;
Διανίοντοςτη δυooλoτερo toupotκi oov twν tAeuτoωv δεκοτκνv , n n 6ομν φhoviος , 6oς στο νno0 ou tiouv φου.
χομένη tη φετή τοστική σν και τ0 0ουno Μanoτa, α 6ες nhpopopiaς oνοφροw
eιστpiψουν στη ρο npotheuoής τους , aλς θα
Α να σnμeei mc ό00 εο un6 κοεστς
vnou και n poponn tmeoτκν ono ,
Την npopολή των νηον tης Περpd . 0ε τrnsoπτικούς στοθμούς nεριφερε
Η owνέεα στ οn 6 pop , εν στους δκαοuouς tnoupnς npο .
Εκτός πλοίου τα φορτηγά
για Σάμο-Παρέμβαση
του βουλευτή X. Στεφανάδη
μετά την όροn ων pορστικv μέτpων μεγoος aouoς φορmuv nopομ 6ομές ης mκpucκής χρος monorito oυ ono
να στον ιpoά με tην κατοστοση να mδervovεται v γω rης μn εmpto- κ 1000Φ nou 00 oνεpήooυν, ο90Φ βρίooντο
ΑMd, ούμφωνe με τον oοpοκής κοταγωpίς Yενικό του opeμού των δομν στην ηneφωτκή Εiδο, 6 onruovwv noυ τοnonpoύν τη χόρο μος ono
Yεleu Μετανόστευσης και Aοnou , κ Μόνο Λοyo0έ, nou noa enopri μ mν toδo ro tκ δομς όον νmoν μος οι unooo καά καpούς ano nneu
poeπo να οnμοντn εξη κοθς ανiες θέοες 6ouν oνογνωριστεί ως npoooures, Σύμφωνo με τον ρός neoioc unoupνείου Μετονόστευon , noές, Το
nou θα ημουργθούν ono uν έ000 όοων npenκ bo , σπό την 1η ivouapioυ έουν μετοpερθεί συνο - ooτΛtoμaτα nvopa Αν κάτι noει νο oλΜόξε τρ .
εδ κο 5 μήνες
Drς εiu no nuερν ο umουpγός Μετονόστευσης νηowτν nptoν είνο μο npoyτικότητο.
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
| Αλέξανδρος Πρινιάς:
ο oρ το Εηmpου ων στο Νωo tοuaμνα Η επικείμενη ίδρυση της Ποδηλατικής Λέσχης Σάμου
Μουτo τw po του w nu του nεpoιo με ooopo τον θα θέλαμε να οδηγήσει ακόμα περισσότερους κοντά
Ο ακαλός Υείτονας
Νουτo τον βουnυτή του νομού
bonov naς nopd to δυο0ορmo χpen και τη μείoη
των ουναΜoγματν δο0εoίων της η Τουρκi 0o
κατορθσεu να οντnοpέee τον οονομκό αντάouno
Εν napορστικν μέpων και r μnopέoοuν τo0φουν με το rμprvd
.Η ουνeκα στη oι,9 ruοτος Μoνο ΣυφαΟn με ουορm τ ιοργόνωσΜ oννα erονet nou αpς δανύ την 4: xρονιό
Προσπάθεια για ένα ομορφότερο
Πυθαγόρειο
μετά Eεmο tς nptες arorspeς κάnυpης ενόμε τν orμτοδότησn τοu
νες Ano τότε δεν έo στοματήσει νο nopvω μέρος
ριαμν στις δυνστότητες των ξένων επενδυτν να & 98oτεπίολα ouοοnήρονεδ στο νnoίμος
Η Σάμες tνo ένα noi με napόδοση στw noonns
τονοουν τw εμnoιnή νόουμε nρuτopoκό τη σnμοooτου όρου bνe Αmt τm otu xeoar
noες εκdηnoος noυ 0 1 oρτήρaερτηon καr eα npotμουoυ να εξκ
Ηεν ωουμουνα οα ενooε μερκς το συνοnτκ μεγύλες onoστoσες, δεν θεωρ τον εωτό ουν Η ενΛoγω ουμpνα 00 εναύοει μερός tο ουφλ .
4 ε oaτήσε μετοξύ noonλaτν, σrτικές
Mνος στη ppεoνή εφημερίδο ο Ρότ0 Κέnu
Στη rεvn Συνinυon της Ενωσης rων σωτνoν ενοοφν ούφωνα με εΝo 200 xoμετρο , εv unopouν δοδοομές ο00ε να μάntς μτς ΟΑ0 κο ομηneς νοόnoης no Ανoruζκ aonoσε τους εηους
Εrαγrenuotν noyοpεοu no το Mer Puan και με tο γενoνoς oτ το nou φτόνουν τα 5ο0, 000 οκομα κo 1200 μ Το μές, Τελo εivο poori oκονομικό η oόκτηση
npoyuatοronent Em nopοσεun, nunανο0ο tνα nοοτατευμένο ono brevet 6εν είνα ογνος κοος δεν υnoρ cupo eς
των φωτενν ennpoφν σύμφωνυ με
με τους onoiouς n Τουρείο αopεύrτi τmν rtxεuση
ROU φτάνουν τα 3o0, 600 ακομα και 1200 u. Το
φνσεε οδικαιonomtonoc, ooον οφορά τmν Τoup mροu , unrp κο00nn ouμμετοη nov , tνο χpονκόnepopo έως τον οuτό σε συνδuoομό με το no0 μεγωnομκος της
tov enoνtμστν κοι ουr Οτάp , όστε οtnoyenuστίες να
6opοpa ομσtο ηου στ οντoι μ μηρρέαην w εmκ Ν Τ s 0 ot μτων ,eme Yvκά η rodnooio oγνwν και oroντt κia κ npoootτι nuς φaνετα noυ eavov όu, με
την τουpιστκή tνα κ σνοπυεη tervές enνpoφές τους Υmpt tnonk φοούν σε διστημο 13.5 0ρων. Ενο δευτερο oμκo nptna να ενοι αξφoηστο και Λετοuργκό , co oo
puuτος κοιο κτόνoς pοuσμός ον , κpo . Τα νετεp γο tmv toupoή ooμa , ον thς
νος nanouτοο nm , όnως και tο φοpα atεοουop etehouv με το nopenoνω σενάpιo , υνo, Οετκό ια
δεν έxι καμα tuτεριή βοnθοα κατό tw δpεa mεn τoυντάσο σοpt κ.ά, eεup ότ είνoi nο - tm vτονική pα Αν και ηκoλn γπονία θεν ενοι κατι
nou εnκει η Τουρεio με τmνΕΜδα πο anoδevύει έμπροτο εδ και δεκοείεo, η τponatooριομένη
nou δοφορonoί τους ογνες nοδηnooος ano ta
νους κόδους κου κόδεικ αa umν aντκατόστοoη ουτν με γtες n.
νους κόδους κοι κόδους αναύκλσης
νο τους νέους κρους pnone για tw

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Παρασκευή, 27/1 - Κλειστές σχολικές μονάδες και βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί με αποφάσεις δημάρχων
  «Μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που εξέδωσε η ΕΜΥ για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει την Σάμο, με σχετική απόφαση του δημάρχου Ανατολικής Σάμου οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι ιδιωτικοί και δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί της Σάμου, δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, για την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών, των συνοδών τους και των εκπαιδευτικών.»«Κλειστά θα είναι αύριο, Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, οι Παιδικοί σταθμοί, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας κ
 • Επείγουσα ειδοποίηση από το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα
  Σήμερα Πέμπτη, 26/1, στις 14:04 έφτασε στα κινητά και των κατοίκων της Σάμου η επείγουσα ειδοποίηση από το νούμερο 112, της υπηρεσίας επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες ώρες (ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι) και στο νησί μας.Στο σχετικό μήνυμα γίνεται σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, κατά τη διάρκεια των φαινομένων ενώ σημειώνεται η σχετική ηλεκτρονική διεύθυ
 • Σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών
  Συνελήφθη, την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου, στη Σάμο, με σχετικό ένταλμα Δικαστικής Αρχής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σάμου, 26χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιανουαρίου 2023, επιβαίνοντας σε λέμβο ως χειριστής, με ακόμη 9 υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια, διευκόλυνε την παράνομη μεταφορά αυτών στη νήσο Σάμο, από μη θεσμοθετημένο σημείο και χωρίς
 • Εορτασμός Τριών Ιεραρχών στην Ευαγγελίστρια Άνω Βαθέος
  Θα λειτουργήσει η Ευαγγελίστρια (Βαγγελίστρα) στο Άνω Βαθύ, που βρίσκεται στην περιοχή Βράχος, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου, στις 4 το απόγευμα, για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών, αφού το ένα κλίτος της εκκλησίας είναι αφιερωμένο στους Τρεις Ιεράρχες.
 • «Λεωφορεία με τετράγωνες ρόδες» - Άρθρο του Αναστάσιου Τρυπάκη*
  «Ο κάθε ένας από εμάς που εργάζεται για να βγάλει χρήματα προσέχει πολύ πού θα τα ξοδέψει. Μπορεί να ξοδέψει αρκετά χρήματα σε κάτι που του αρέσει, αλλά και πάλι θα τσεκάρει τιμές, θα ψάξει τις προσφορές και αν χρειαστεί, θα κόψει άλλα έξοδα. Τι γίνεται όμως με τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος; Όλοι μας πληρώνουμε φόρους και τα χρήματα που συγκεντρώνει το κράτος αναλαμβάνουν να τα ξοδέψουν για εμάς οι εκλεγμένοι, δηλαδή οι υπουργοί, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι. Αν τα ξοδέψουν με σύνεση, οι υπηρεσίες που μας παρέχει το κράτος θα βελτιωθούν και οι πολίτες θ