Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΜΑΪΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12520
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μικροπιστσεις χωρίς εξασφαλίσεις για μικρές επιχειρήσεις-αυτοαπασχολούμενους
Δάνεια εκτός τραπεζικού συστήματος
Η Μicrosoft θα φτιάξει κέντρο
Έρευνας στην Ελλάδα
Σημαντικές
επενδύσεις
Με τους ιδρυτές ελληνικν επιχειρήστων τχνολογίας
που προσέλκυσαν ξένες επενδύσεις κατά τη διάρκεια της
πανδημίας , καθς επίσης και με τους εκπροσπους των
μεγάλων πολυεθνικν εταιρειν που ης εμπιστεύηκαν ,
δίνοντας παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνης στη χρα μας,
συζήτησε μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρωθυπουργός Κυριά .
κος Μητσοτάκης Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε επιτυχ .
ες - ορόσημο για την εξίλιξη της υψηλής τεχνολογίας στην
χρα μας ης πρόσφατες ανακονσεις εξαγορν δυο ελλη.
νικν εταιρν , της Softomotve και της Think Silcon απά
δύο κορυφαίες παγκόσμιες επιχειρήσεις, Την Microsoft και
την Appled Material αντίστοιχα.
0 εκπρόσωπος της Μίcrosoft , Charlos Lamanna , δλω .
σε όηη ταιρεία σχεδιάζα να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπυξης RPA (Robotic Procoss Automation ) στην Ελλάδα .
στη βιομηχανία
από τις HΠΑ
Περιμένουμε σημαντικές επεν .
δύσεις στη βιομηχανία από τις
HlΑv , είπε ο υπουργός Ανάπτυ
ξης Άδωνις Γεωρrάδης χατά τη
διάρκεια διαδικτυαχής συζήτησης που δοργάνωσε το ΕλληνοΑμεριχανικό Εμπορκό Επιμελη
τήριο με θέμα: Grrek Insdustry
Το νομοσχέδιο για τις μικροπιστσεις που συζητήθηκε στο
υπουργικό συμβούλιο με τη δυνατότητα χορήγησης χρημα.
τοδότησης χωρίς να ζητούνται εξασφαλίσεις , σε μικρές επιχειρήσεις , φυσικά πρόσωπα αλλά και αυτοαπασχολούμενους , ε ναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για την αγορά και την
and the New Growth Model:
Ρεκόρ ελέγχων το 2019
στην αγορά εργασίας
Necessary Reforms και πρόσθεσε
ότι κου ελληνο-αμερικανικές σχ σεις είναι καλύτερες από ποτέ .
Φτιάξαμε το Εθνικό Συμβούλιο
Βιομηχανίας, όστε η κνβέρνηση
να αναλάβαι πρωτοβουλίες για τις
Peκόρ ελίγχων στην αγορά εργασίας πραγματοποήθη.
κε το έτος 2019 , σύμφωνα με την έκθεση του επιχειρησια
κού σχιδίου ΑΡΤΕΜED Από τη στιγμή που επιβλήθηκε το
υψηλό πρόστιμο των 10.500 ευρ και εφαρμόστηκε το σχί
διο AΡΤΕΙΣ , η αδήλωτη εργασία από το 40,47%, που
ήταν τον Μάρτιο του 2013, έπισε στο 12% τον Αύγουστο
Του 2014 κα τον Δεκέμβριο του 2019 έπισε στο μονοψή .
φιo 5,11%. Το 2019 και , αδικότερα, το δεύτερο εξάμηνο του
έτους (επί σημερινής κυβέρνησης ) , οι έλεγχοι στην αγορά
εργασίας για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία έσπασαν
κάθε ρεκόρ και υπερδηπλασιάστηκαν σε σχέση με Τς προη γούμενες χρονιές και έφτασαν συνολικά τους 67.572 και επ βλήθηκαν πρόστιμα 54.531234 ευρ.
πραγματική οικονομία σήμερα που στενάζει από την έλλειψη
ρευστότητας .
Οι μικροπιστσεις θα χορηγούνται για κάλυψη επενδυτικν
αναγκν ή ως κεφάλαιο κίνησης, αλλά και για προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις (εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.ά) .
Δικαιούχοι θα είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φυσικά
πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρν και μικρν επιχειρήσεων
και ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το μετοχικό κεφάλαιο των νέων εταιρειν θα καθοριστεί στα
300.000 ευρ, τα δάνεια που θα χορηγούνται θα είναι στο οκτα.
πλάσιο και το ύψος τους για κάθε έναν δανειζόμενο δεν θα μπορεί
θεσμικές και άλλες αλλαγές που
απαιτούνται , τόνισε ο κ . Γooγ .
Στην συζήτηση συμμετείχαν ο
πρ εδρος και διευθύνων σύμβου.
λος της Alumil Γεoγnος Μυλω .
νάς , το μλος Δ.Σ. της Viohalco
Μιχάλης Στασινόπουλος και ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβου.
λος της Παταστράτος , Χρήστος
Χαρπαντίδης
να ξεπερνά τις 25.000 ευρ.
Η BC Patners εξανόρασε
τη Forhnet
Από Δευτέρα θα ατρέχειν
1ο πρόγραμμα SURE
ΕΚΤ Στα 1.6 τρισ. Το πρόγραμμα
ανοράς ομολόνων
Στην υπογραφή συμqωνίας πόλησης της εταιρείας
Forthnct στην σερβική εταιρεία Unitcd Group, που
ελέγχεται από την εταιρεία διαχείρισης επιχειρηματι .
κν χεqαλαίων BC Pariners ποοχρησαν οι πισττρ ες τράπεζες Πειραις, Εθνική , Alpha και Attica Bank .
Σύμφωνα με πληροφορίες , το τίμημα ια τη μεταββαση ορίστηκε σε περίπου 42 εκατ. Τα δάνεια της είναι
περίπου 320 εκατ.
πό τη Δευτέρα 1η Ιουνίου θα αρχίσουν να ατρ .
Εχουν το πρόγραμμα SURE της Κομισιόν για την
περίοδο Ιούνιος, Ιούλιος-Αύγουστος με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης , καθ5 και ο δανεισμός από
την Ενρωπακή Τράπεζα Επενδύσεων για τις μιχρομεσαίες επιχειρήσεις , εν υπάρχουν ( έως το 2022 ) και
προληπτικές γραμμές πίστωσης από τον ESM .
τρεις στους τέσσερις οιχονομολόγους , που
Ττtίχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, πι στεύουν ότι στην επικείμενη συνεδρίασή της , την Π .
μπτη 4 Ιουνίου , η ΕΚΤ θα ανξήσει τις έκταχτες αγορές ενεργητικού . Η πλειονότητα περμένει αύξηση κατά 500 δισ.. που θα ανεβάσει το συνολικό ποσό που ρ
χνει φέτος η κεντριχή τράπεζα στα 1,6 τρ .