Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλο Καρaάνος 151-1974* Ι8οκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒAΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974" Αp φύλου 6330-12.123
050 8
| Επισκέψεις σε αντιπεριφερειά ρχη
και Δήμο Παρανεστίου
Στην περιοχή της 19ης Μalοu
Επανεκκινούν
από Δευτέρα
οι εργασίες
υπογειοποίησης
δικτύου φωτισμού
Τρία ακόμη Δημοτικά
Σχολεία της Δράμας
αποκτούν Σχολική
Βιβλιοθήκη από
τον Σεπτέμβριο
Η ρύπανση
Τη Δράμα
επισκέφθηκε χθες
ο Ολυμπιονίκης
Πύρρος Δήμας
και η κρίση
της πόλης
Γράφει ο θανάσιος Κάππας
Πολιτικός Μηχανικός- Συγκουνωνιολόγος
Ανοίγουν και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Δράμας
Σε νέα βήματα το Φεστιβάλ Ταινιν Μικρού Μήκους Δράμας
Μετάδοση του Φεστιβάλ Ταινιν Μικρού
Μήκους Δράμας και από διαδικτυακή
πλατφόρμα με όλες τις εκδηλσεις
Δηλσεις του προέδρου του ΠΟΦΤΜΜ κ . Δεμερτζή στον n.Τ.
Στη δημιουργία ΚΔΑΠ σε σχολεία
προχωρά από τον Σεπτέμβριο
ο Δήμος Δράμας
- Δερματίδης: Μειωμένα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου λόγω της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Του Θανάση Πολυμένη
ΨΕΝΕΑ βήματα φανεται πως άρχισε
να βαδζει από φέτος το Φεστιβάλ
-TaΜν Μικρού Μήκους της Δρά
μας , και αυτό προφανς θα φέρει κατά
κάποιον τρόπο και την αναβάθμισή του
Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε
μέχρι σήμερα , μετά από απόφαση του
νέου καλλπεχνκού δευθυντή κ . Σακαρίδη ,
δημουργείται πλέον Δε0νές Σπουδαστικό
Τμήμα , το οπαίο θα δσει νέα θηση στη
διοργάνωση , από άποψη προσολευσης
νέων δημιουργν , εν ταυτόχρονα στην
τελική ευθεία βρίσκονται και οι διεργασίsς
του ΕΑΠ για το πρτο μεταπτυχακό
τμήμα στην Βλλάδα , που και αυτό θα
δσει νέα αίγλη στο μέλλο .
Για το πς αναμένεται να διε
ξακθεί η φςTνή διοργάνωση του
Φεστιβάλ Ταινν Μοκρού Μή κους, μλησε στον Πρωνά
Τύποο πρόεδρος του Πολπηκού Οργανσμού-Φεστιβάλ Τα νιν
( ΠΟΦΤΜΜ ) , κ . Γργος Δεμερ
τής , ο οποίος εξήρε ορχικά τη
συνεργασία με το έο καλλπεχνικό διευθυντή, κ . Σάκαρη λέ
γοντας όΤ τηγαίνουμε πολύ καλά με το νέο καλλιτεχνικό έχει ξενανήσει η σχετική διαδεκασία: Αυτό θα μας δσει
διευθυντήΕρωτμενος για το τι θα γie φέτος με τα μέτρα του βόλ στε α μκρομηκόδες απ' όλη την Ελλάδα αλλά και
ΕΟΔΥ κατά της μετάδοσης του κορωνοίού και πς προ - δεθνς που δεν θα μπορέσουν να έρθουν στη Δράμα , να
εταμάζεταιγ αυτό το Φεσnβάλ ο κ Δεμερτής εξίγησε το αροκολουθήσουν..
ότι, πάντα σε επικονωνία και με το Υπ. Πολιτισμού , με
τον καλλιτεχνικό δευθυντή και όλη την ομάδα του Φεστ - του δημοτικού συμβούλου της παράταξης -Πόλη+Ζωήν
βάλ , προετομαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο . Αυτή που είe δηλσε στον -nT τις προηγούμενες ημέρες
στιγμή, σύμφωνα και με ις ανοκονσεις του Υπουργείου σε σχέση με το Φεστιβάλ ότδενυπάρχει στο Δήμο Δράαλλά και του ΕΟΔ , οι αίθουσες θα λατουργήσουν με κά μας δημοτική αρχή που να έχει σχέδιο και να έχει τη δυποια κρττήρια. Σύμφωνα με ης οδηγίες, θα μπειλιγότερος νατότητα και την ικανότητα να σεδάσει, α προβλέψει
Του θανόση Πολυμένη
ΑΖΙ με τα ΝηΜΕ
Ιμοτκά Σχολεία,
δπως είνα γνωστπό,
ανοίγουν και από την
ερχόμενη Δευτέρα 1
Louviou και οι Δημοτικοί
Παιδοοί Σταθμα . Η
προετομασία έχει ήδη
Μίνει από το Νομικό
Πρόσωπο του Δήμου
Δράμας και άπως τονί
ζe μυλντας στον
Πρωινό Τύπο- ο πρόεδρος του Νομικού
Προσπουκ Ανέστης Δερματίδης , e δεν πραβλέπεται να γίε κάποιος διαχω
μαστε απόλυτα προετουμασμένα να υπο
δεχθούμε όλα τα παιδά στις aίθουσες. θα χρeαστεί να δημουργηθούν νeα τμήΜαζ με τους παιδικούς σταθμούς του ματα που θα δουλέφουν εκ περαρατής
Δήμου Δράμας ανοίγουν και οι δύο βρε - Άλλωστε , θα πρέπει να πούμε ότι φέτος
φονητιακοί που έχει στη δύναμή του.
Όπως επισημαίνει ο κ Δερματίδης , ωμένη, καθς πολλά παιδιά από 4 ετν,
έχουμε εφoδιαστεί με μάσκες, αντιση- ακαλουθούν πλέον τη δίχρονη υποχρεω
πικά και σε ότι έχει σχέση με έματα υγ - τκή προσχολική εκπαίδευση στα Νηna
ενής έχει προβλεφθεί, πάντα σύμφωνα γωγεία, δευκρνζει ο δος
μετους κανόνες που ορίζει ο ΕΟΔΥ.
Όπως ο ίδιος επισημανει πάντως , "η
πλειοψηφία των γονέων θα φέρeι τα πα - μια φορά , ότι από 20 Melοu άνοξς η ηλεδιά στους παιδεκούς σταθμούς εν όλοι κτρονική κατάθεση ατήσεων από τους
οιεργαζόμενοι θα βρίσκονται στις θέσεις ενδιαφερόμενους και θα δαρκέσει μέχρι
τους..
Όσο αφορά τα τμήματα , μέχρι στιγμής ταθέτουν ηλεκτρoνικά πλέον τις απήσεις
ρισμός " καθς υπtρχουν χροι και δεν
: Φ0ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ
η δύναμη των παιδν είνα ήδη μεσματα παρέες και οικογένεες, αλλά α άλλοι θα πρέπει
Μήκους
Διαδικτυακή πλατφόρμα
Στην ερτηση ανθα υπάρξει κάποια διαδετυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίveι δυνατή η μετάδοση του
Φεστιβάλ σε πεpίπτωση που δεν λεπουργήσουν α κΜηματογραφικές aίθουσες , ο κ Δεμερτζής δευκρίνσε ότι
Μκρού
Ηλεκτρονικά οι αιτήσες
Οκ Δερματίδης, ενημερνει για άλλη
τη δυνατότητα της διαδετυακής μετάδοσης του Φεστκαι 30 Ιουνίου . Ο γονείς μηορούν να καΟκ Δεμερτής όσκησε επίσης κρτικής στα λεγόμενα
τους μέσω της ιστοσελίδας του Ναμικού
Προσπου Δήμου Δράμας Πpddramas.gr/
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
| σελΑη |
κόσμος , θα υπάρχει ένας και να ξεπεράσει τα προβλήματα . Και αυτό δεν σου δει
έλεγχος στην είσοδο και
την έξρδο , θα μπορούν να
κάθονται σε δλανά καθ τη δάθεση να ασχοληθείς ιδιαίτερα
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης .
ηεξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τnplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
, Μέτρηση Οσηκής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ. 25210 22423,Fax: 2521022413
emailiatdiagnosi @gnailcom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυη μένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 / 2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 977 472890