Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

30

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5442

«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ» Η ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟ

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Επιστρέφει στο Ρίο
ο προαστιακός
ΠΩΣ ΑΠΕΤΡΑΠΗ ΤΟ «ΞΗΛΩΜΑ» ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Τι κάναµε, τι...
προγραµµατίζουµε
ΜΙΛΟΥΝ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Κ. ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ, ΣΠ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Θ. ΜΠΑΡΗΣ, ∆. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΛ. 8

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΕΑΡΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΧΡΟΝΟ ΠΑΙ∆ΑΚΙ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πρωτοπορία στην
ηλεκτροκίνηση
ΣΕΛ. 5

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Χ. ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος
στο Επιµελητήριο

Εστησαν ενέδρα
στην Πατρών-Πύργου
Αντιµέτωπη µε ένοπλους ληστές
που επέβαιναν σε µοτοσικλέτα,
η σύζυγος του Αντιδηµάρχου
∆υτικής Αχαΐας,
Γρ. Μάλλιαρη, ο οποίος
δήλωσε σοκαρισµένος

Μεταµφιεσµένοι σε
αστυνοµικούς οι δύο δράστες
για τους οποίους έχει
εξαπολύσει
ανθρωποκυνηγητό
η αστυνοµία

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 3

ΣΤΗΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

«∆ροµολόγιο»
βιωσιµότητας!

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ

«Έσβησε» µια
χρυσή καρδιά

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 29 ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 10

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Α1

Απόλλωνας:
Τελείωσε
το όνειρο
της ανόδου

n ΕΣΚΑ-Η: ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ
Ο ΑΙΟΛΟΣ, «ΦΩΝΑΖΕΙ» Η ΑΧΑΓΙΑ
ΣΕΛ. 14-18

Επεισόδιο µε
πυροβολισµούς;
ΣΕΛ. 3

ΒΓΗΚΕ ΜΕ ΣΙ∆ΕΡΑ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

Ασθενής...
µαινόµενος!
ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα