Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

21oC, 21:00

17oC - Υγρασία 66%-100% - Άνεμοι: ΒΑ-Δ 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:15 - Δύση ηλίου: 21:00

€0.80

Ç øõ÷ïëïãßá ôïõ âéáóìïý

Πέρα από τη γνωστή και ολισθηρή συζήτηση, οι άντρες και οι γυναίκες δεν προϋπήρχαν ανέκαθεν.
Αυτό που ίσως κάποτε συνέβη ήταν η διαφοροποίηση ενός αρχικού ερμαφρόδιτου κυττάρου που αναπαρήγαγε τον εαυτό του. Προσφέροντας, απαράμιλλο βιολογικό πλεονέκτημα, η ανάμιξη γονιδίων επί του παρόντος επικρατεί ως μέθοδος αναπαραγωγής. Η επιβίωση και αναπαραγωγή βελτιστοποιήθηκε λαμβάνοντας χώρα αποκλειστικά μεταξύ μιας προφυλετικής και μετέπειτα φυλετικής κατάστασης που εγκυμονεί και μιας που δεν εγκυμονεί, καθώς μειονεκτούσε αν δεν είχε δύο πόλους. Αντί για ένα πληθυσμό πανομοιότυπων αρχετυπικών
ερμαφροδίτων, σε κάθε γενιά υπάρχει ικανό μίγμα των δύο. Έτσι μάς προκύπτουν από τη βιολογία, σε αντίθεση με την επιφανειακή ανάγνωση του
«άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» της 6ης Ημέρας. Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ•ΚΡΟΤΟΙ & ΨΙΘΥΡΟΙ•ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 30 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5127

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ôï åñãïóôÜóéï ôùí óêïõðéäéþí

•
•
•
•
•

Ðüóï êÜíåé
Ðïéïò ðëçñþíåé
Ôé èá êÜíåé
Ðüôå áñ÷ßæåé
Ðüôå ôåëåéþíåé

Δημοσιεύεται και στον τοπικό
Τύπο η προκήρυξη του περιλάλητου εργοστασίου διαχείρισης
απορριμμάτων. Η συνοπτική περιγραφή, το κόστος και η χρηματοδότηση.
Σελίδες 9&12>>

Áêýñùóå êáé ç Viking ôéò êñïõáæéÝñåò ìÝ÷ñé ôÝëïõò Áõãïýóôïõ

ΜΠΑΖΛ (ΕΛΒΕΤΙΑ). Η Viking ακύρωσε το υπόλοιπο του καλοκαιρινού προγράμματος κρουαζιέρας της, έως τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε από τον Torstein Hagen στους πελάτες της Viking. 3»

Må ÃêåñÝêïõ ôç ÄåõôÝñá
ãéá ôïí êåñêõñáúêü ôïõñéóìü
5>>

Ïñßæåé Ä.Ó. ôçò äéáäçìïôéêÞò Ä.Å.Õ.Á.Ê.

Ôï ðñüãñáììá
ôçò ìç÷áíïêßíçôçò
äéáäÞëùóçò/ðïñåßáò
ôùí îåí/ëÞëùí 3>>

6>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα