Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣΣΟ ΡΑΚΗΣ
".. από δοφορα θρακικά
στοιχείο λόγω της οδιάλε
κν σποκων στην nεpιoχ
Ερτηση
Λαϊκής Συσπείρωσης
ζωτικός χρος Της Ρωμα .
εδ , περήφανη γιo ην κο
ου και ασπίδα της ΚυνσΤο
ματα, γεμάτη σεβασμό για
την μακρσίωνη ιστορία
στο νεότερα χρόνκ θουμο
στή Βρησκευτική και κοινο
Μουσν και Της μουσικής Τwή οργάνυση που της εn
συμφωνα με Τον Στράβωνα , Τρεψε να διατηρήσει την
για το άνοιγμα
των σχολείων
και τα μέτρα
Είναι εξασφαλισμένες οι βασικές
Προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας; φημ mς και στο ΓΣάμ
προστασίας
Πς θα εξοοφαλιστεί η καθορι
τητα των σχολείων , τη στιγμή nou οι
καθαρίστριες έχουν μεταφερθεί στα
Γυμνάσια και τα Λύκεα:
Πς θα βρίσκονται στο σχολείο
καθ' όλη τη διάρκεια hειτουργίας των
σχολείων, όηως αnατείτα σις napoύ.
σες ουνθήκες
ΣΕΛΙΔΛΑ
- Πς θα εξοσφαλιστεί η τήρηση των κανόνων, nou o 5διος ο ΕΟΔΥ Προτενει. όnας οι συχνα κα
θαρισμοί των κοινόχρηστων χρων (τουαλέτες
Πόμολα, κουηαστές , κοινόχρηστες επιφάνειες κ.ά)
χωρίς να εξασφαλιστεί αυξημένος αριθμός προσω
Πικού καθαριότητας
Για τους εν Ευρπη
καταπίνοντας
την κάμηλο
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνέντευξη Χρήστου Κηπουρού στη σελίδα 10
Ταμεία:
"Παράθυρο"
για νέα
> Τυπογραφείο
ουτοτυπίεs
Εκτυπσεις
Σφραγίδε
Εκτύηωσεις Plus size
σε Καμβά Bνύλο , Μoυσαμά
Χαράξειs Laser
. Apστο τργασιακ ελμα
Σκοναρίσματα
Εδό nρόγρα μμα εκπΕίδουσης - επιμέρφωσης - cabs δήγησης
Εξόφληση Λογαριασμν
ρύθμιση
το Σεπτέμβριο 8 25410 24000
Ε hasitiscopy @gmail.com
Θερμοπυλν 13 , Σάνθη
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα