Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ίδιοκτησία : L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.769. Τμή 0,60 Ε. Σάββατο-Κυριακή 30-31 Μαΐου 2020
Γραφeίar Φ.Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fac 26510 30.350 ttp:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μπαράζ αλλαγν σε όλα τα επίπεδα φέρνει το σίν ΤOUΥ . Παιδείας
ΝΕΟΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!
Ο Αγλικά θα διδόσκονται και στα Νηπιαγωγεία, επανέρχεταιη
διαγογή, ουξάνουν σε επό τα εξεταζόμενα μαθήματα στο
Γυμνάστο, ξανά Λατνικά στις Πανελλαδικές .Τιαλλάζει στα ΑΕΙ
Σύγκρουση Κεραμέως-φίλη χθες στη Βουλή .
Στις 15Ιουνίου πέφτουν τα σύνορα για 29χρες .
Τια τους ξένους τουρίστες η Ήπειρος
μα από Τς πιο ασφαλείς περιοχές!
Αποτελεί μοναδικό κόμβο διεθνν οδικν αξόνων (όνια-Εγνατία ), με βραβευμένες
παραλίες, Κέντρα Υγείας και Νοσοκομείο Αναφοράς για την πονδημία
. Πυρετδεις είναι οι διεργα . νν
σίες στον κλάδο του τουρισμού,
: ο οποίος παρά τα νέα δεδομένα
που έχει δημιουργήσει παγκο
σμίως ο κορωνοίός προετοιμά ζεται για δυναμική επανεκκίνφ
ση, αφου ηχρα μας στην πρΜπαράζ αλλαγν που ξεκινούν από το Νηπιαγωγείο και
φτάνουν ως το Πανεπιστήμιο
Παιδείας
με το νομοσχέδιο π
για συζήτηση στη Βουλή , το
οποίο
αντιδράσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
PΕΠ ΡΤΑΖ
τη φάση της πανδημίας κατάφε
ρε να δημουργήσε θετικό κλίμα
και κυρίως ασφάλεια, που φέτος
είναι και το μέγα ζητούμενο για
την προσέλκυση τουριστν
Μένει η θετκή εικόνα που έχει.
δημουργηθεί για ην Ελλάδα στο ξωτερικό να αποτυπωθεί στην
πράξη, όταν σταδιακά ανοίζουν τα
σύνορα
Η αρχή θα γίν στις 15 Ιoυνίου μολονκού προφίλ των χωρν
για Τις πρες 29 χρες, ο οποίς 00 ελήφθησαν υπόψη οι ανακο Με τη μετατροπή του σε νόμο
την Ερχόμενη εβδομάδα, μία ακόμα μεταρρύθμση Βα προστεθεί
στην εκπαιδευτκή στορία Της χρας μας , όπου έχει γίνει πα παράδοση κάθε νος Υπουργός να
Όλο το φάσμα της
Εκπαίδευσης, από τα
Νηπιαγωγεία ως τα
Σημαντικό μερίδο ano την τουριστική
θεσμοθετείτο δικό του κοδικό χάρ την , ορισμένο εκ των οποίων δεν
προλαβαίντυν να μακροημερεύ .
σουν , αφού ανατpέπονται απ' τον
Επόμενο!
Το σν της Ν . Κεραμέως έχει
θα μπορούν να στέλνουν
τουρίστες σεροπορικς
σε Αθήνα και θεσσαλον.
λαγές που θεσμοθετεί
με το νέο oίν Το
υπουργείο Παιδείας .
Η Μστα διαμορφθη .
κε ύστερα από μελέτη του επιδη
10 για προαπροέλευσης των τουpστν και αΠέντε νέα κρούσματα
, ξωστρέφεος Των ΑΕΙ, αλλά και οpισμένες καμφιλεγόμενες με
νσεις του Ευρωπαϊκού ΟργανΑσφάλειας Αεροπορίας
. Στη σελδα 2
σελ. 12
πρτες ται καλόπερες η σ Στο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων : mση mς Εππρο
και το Κέντρο Υψηλής Τεχνολογίας
>Κλειδί, η κατασκευή του πρτου κτηρίου
Από Δευτέρα με αυστηρά μέτρα προστασίας .
Επιστροφή στα θρανία και για τους
μαθητές των Δημοτικν Σχολείων
νΕκπρτροτής η λειτουργία των Παιδ. Σταθμν στα Γιάνενα
Σίμεραη Παγκόσμια Η μέρα για τη νόσο
Κορωνοϊός, τηλε-νευρολογία
και η Πολλαπλή Σκλήρυνση
και η μετεγχατάσταση εταιριν .
Η δημιουργία
Κέντρου Υψηλής
Τεχνολογίας στα
Γιάννενα αποκτά
ολοένα και περισσότερους υπο στηρικτές
Από χθες στην
προσπάθεια που
καταβάλλετα απο
Περιφέρεια
Ηπείρου, προστέ θηκε και το Υπουργείο Εξωτερκν . Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός προσέλκυσης διθνν επενδύσεων Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ανέλαβε τη δέσμευση να
προωθήσεΙ και να προβάλλει στοχευμένα το Κέντρο σε
ξένες χρες, ούτως - -11η σελ.
.Τι γράφει στον κΠΛ> η επ. Καθηγήτοια
Πανεπ. Ιωαννίνων Εριέττα Πελίδου
Κουδούνι θα
χτυπήσει ξανά με ,
τά από δυo μήνες
Δευτέρα στα
δημοτικά σχολεία
όλης της χρας .
Η επιστροφή
στα θρανία για
τους μικρούς μαθηΤές θα γίνα με αυστηρά μέτρα προ στασίας , εν η
σχολικη u.
και Τις 26
Την ίδια μέρα ανοίγoυν Νητια- Νησιαγωγτίων θα λετουργούν με
γυνεια, Πδικοί Βρεφονηπιακοί δως 15 μαθητές τη φορά και με 1.5
Σταθμοί, καθς και τα Κέντρα Δη - μέτρο απόσταση στα -2σελ
. Παγκόσμα Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης είναι η σημε
ρινή και Το μήνυμα Του φεπνού
το Εγ συνδέομα
εμείς
Την περίσταση , η
ς του
Πανεπστημίου Ιωaiνων ΣυγκληΤή- Ερέττα Πελίδου αναλύει σε
άρθρο της της νtες συνθήκες που
δημιούργησε η πανδημία του κο ρωνοδού, μέσα από ις οποίες aναδύθηκε και η εφαpμογή της τηλε δηγίες προς ασθενείς με Πολλα- τρικής και τηλε- ευρολογίας , πλή Σκλήρυνση που
παρατείνεται έως μιουργκής Απασχόλησης
Τα Τμήμαια Δημοτικν και
δίνοντος παράλληλα χρήσημες οΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
η σελ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Μετά την αχμηρή ανακοίνωση της γιανγιτικης ομάδας
Απάντηση μέσω. . διαρροής
της SL2 στον ΠΑΣ Γιάννινα
/ Δήμερο ρετό στους παίκτες ξεκνούν οι ομαδικές προπονήσεις
ΓΝΩΜΕΣ
Η κατανάλωση
του παρελθόντος. .
Η απίστευτη υποκρισία
της Όλγας Γεροβασίλη...
> Γράφειο ΧΡΗΣΤΟΣΒ ΜΑΣΣΑΛΑΣ
κρμένο σθηναίκό ΜΜΕ και
όχι με επίσημη ανακοίνω
ση επέλεξε να απαντήσει
χτες η Super Laague 2 στην
καυστική ανακοίνωση του
ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος κατηγόρησε τη διοργαντρια
αρχή για έλλειμη επαγγελπσμού και αδικαιολόγηη κω λυσιεργία σχεπικά με την επανέ , έδρου Λεωνδα Λουποάκου προς :
ναρξη του πρωταθλήματο .
> pάφει ο ΚΩΣΤΑΣ Λ ΚΑΛΙΣΗΣ
πρ. Πρύτανης Πανεπ. Ιωανίνων
. Ενας λαός είναι ένας οργανισμός δημιουρ
γημένος από το παρελθόν και δεν μπορεί να τρο πomοιηθεί mαpά μόνον με αργές κληρονομικές
. ΜΕ ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις επιδόσεις και της αντιπολίτευσης, του Σ
ματισμό του και να υπηρετήσει με επάρκεια το θεσμικό του ρόλο.
ON πως μας νοιάζει η προστκή του , αλλά σε μία δημοκρατία η
αντιmολίτευση είναι εκ των πυλνων της που με την κριτκή και Τς
προτάσεις της συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υπέρ των ποΑτν λεπουργία Της Επιmpοoθέτως δε, αν ενεργεί σωστά, είναι
ανασχετικός παράγων των κυβερνητικν αυθαρεσν . η σ
ΣΥΡΙΖΑ Εννοούμε . Δυστυχς αδυνατεί να βρει το βηδιαδικοσίες ,
οι αληθινοί οδηγοί των λαν είναι οι παραδό σεις Τους . Αυτές ανmπροσωπεύουν Τις ιδέες , Τις ανάγκες, Τα a
σθήματα του παρελθόντος και τελικά την εθνική ψυχή , χωρίς
την οποία κανένας πολπισμός δεν έχει δύναμη
Αλαλούμ χτες με επιστολή προ
την ΕΠΟγια την αδειο- 11η σελ .
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΔΕΥτεΡΑΣ)
της Δευτέρας
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
Εs σ' όλα
Υ Μπρά αντύστροφα για ομαδικές Προnoνήσεις ο ΠΑΣ τ.
' oλα τα νέα του εραστεχνικού ηρωταθλήματος
Υ Μεγάλες στιγμές γνωpει το μπόσκετ στα ηάννea
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα