Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 5 πηγές ρευστότητας για την οικονομία
Newspaper website Website







Recognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ|0ΡΙΚΗ μμα .
9"71254 "55715
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020/ τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.234
5 Πηγές ρευστότητας
για την οικονομία
Αερομεταφορές
Ενισχύσεις 115 εκατ. Προς
αντιμετπιση του Cοvid-19
Σχέδιο στήριξης των αερομεταφορν , συνολικού ύψους 115 εκατ. ευρ , Που αφορά τις
αεροπορικές εταιρείες , τα αεροδρόμια, τις
υπηρεσίες σε αυτά, τις εταιρείες εδάφους
(handling) και τους εργαζόμενους , ανακοίνωσαν χθες τα συναρμόδια υπουργεία
Οικονομικν , Μεταφορν και Εργασίας.
Ταμείο Ανάκαμψης 32 δισ., ΠΑΠ 19 δισ, ΕΙEπ 4 δισ, SURE 1,4-2,5 δισ, ESM 3,7 δισ.
ριλαμβάνονται τα κονδύλια από το σημερινό ΕΣΠΑ , σπράξει Ποσό τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό
του Προηγούμενου ΕΣΠΑ (δηλαδή περίπου 19
δισ. ευρ) , αλλά και αυτό είναι ακόμη κανοικτόν .
Όλα τα υπόλοιπα Πακέτα είναι υπό μορφή δανείων
για το Πρόγραμμα Sure-το οΠοίο αφορά την επιδότηση της απασχόλησηςη κυβέρνηση έχει δη
λσει ότι όχι μόνο θα κάνει χρήση του Πακέτου,
αλλά θα επιδιξει και να αυξήσει το Ποσό Που
ττην Περίοδο μέχρι και το 2027. Από τον Προϋπο- δικαιούται n χρα βάσει της κλείδας Πάνω από
Σε εκταμιεύσεις ευρωπαϊκν κονδυλίων -είτε
υπό μορφή δανείων είτε υπό μορφή κρατικν εν
Aegean
Προς δανειοδότησηn 150 εκατ.
από το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Θετικά χαρακτηρίζει τα μέτρα για τον κλάδο
των αερομεταφορν Που ανακοινθηκαν η
Aegean, ωστόσο τονίζει ότι τα μεγέθη είναι
Πολύ μικρά σε σχέση με άλλες χρες της
Ε.Ε, αναφέροντας ότι θα αιτηθεί δάνειο
συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρ , κάνοντας
χρήση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19. σελ .7
τα οΠοία αλλάζουν.. . κατεύθυνση για να χρημα
σχύσεων-από τις αρχές Ιουλίου και μέχρι το τέλος τοδοτήσουν άμεσες ανάγκες Που έχουν Προκύψει
του 2024 (ή ακόμη και του 2027 αν συνυπολογιστεί λόγω κορονοϊού. Από αυτά τα 61 δισ. ευρ , υπό
και ο Πολυετής Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής μορφή ενισχύσεων προγραμματίζεται να δοθούν
τα 22,5 δισ. ευρ από το υπό σύσταση Ταμείο
Ανάκαμψης και φυσικά τα κεφάλαια του νέου Π λυετούς προϋπολογισμού Που θα καλύψει όλη
Ένωσης ) Προσβλέπει πλέον το οικονομικό εππελείο
της κυβέρνησης. Στο τραπέζιν έχουν Πέσει αυτή
τη στιγμή κοντά στα 2,4 τρισ. ευρ και η Ελλάδα
μπορεί ναπροσδοκά ότι της αναλογούν ακόμη
και 61 δισ. ευρ, χωρίς στο Ποσό αυτό να συμπε λογισμό αυτό, η Ελλάδα Προσβλέπει στο να ει το 1,4 δισ. ευρ . σελ . 23
Πιο κοντά στη μεταβίβαση
n Creta Farms
Πς θα εκταμιευθούν
32 δισ. από το Ταμείο
Την επόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου συζητείται
στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου η ατηση της Creta
Farms Περί άμεσης επικύρωσης της από
05.02.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης-Μεταβ βασης Επιχείρησης στην Impala Invest. σελ . 11
Μεταρρυθμίσεις και Προτεραιότητες
Η υλοποίηση τν μεταρρυθ - Οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι,
μίσεων Που συμφωνούνται για
κάθε χρα στο Πλαίσιο του συν
τονισμού των οικονομικν Πο
λιτικν (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) σχετικά με το κατά Πόσο υπάρ
των κρατν-μελν και η επκέντρωση των επενδύσεων στις
κοινοτικές προτεραιότητες μονίων, όπου η εκταμίευση
( Πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή μετάβαση) είναι οι Προϋπο- υποθέσεις και εκπλήρωση Προθέσεις Που θα τεθούν για την
εκταμίευση των επιχορηγήσε- σκις υπήρξε κατηγορηματικός,
ων και των δανείων από το Τα -αναφέροντας ότι δεν Πρόκειται
μείο Ανάκαμψης της οικονομίας. Αυτό επισήμαναν χθες ο
εκτελεστικός αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβ
σκις και ο επίτροΠος για τnν
στο Πλαίσιο ενημέρωσης σχε
τικά με τον τρόΠο λειτουργίας
του νέου ταμείου. Ερωτηθείς
Επιμήκυνση δανείων- διαθέσιμα
FRIGOGLASS: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19
χει κίνδυνος να επαναληφθεί
το σενάριο των ελληνικν μνη
των χρημάτων γινόταν με προ
Φάρμακα
ΣΤΑ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ
τO CLAWBACK TO 2020
απαιτούμενων, ο κ. Ντομπρόβ
Δεν θα σκορηίσουμε τα χρήματα με την ανεμελιά του νεόπλουτου
για Πρόγραμμα διάσωσης χρας και Πως σε κάθε Περίπτωση
η Κομισιόν δεν θα επιβαρύνει
τη διαδικασία με Πρόσθετους
όρους. σελ . 23
Βασίλης Ψάλτης
Δεν θα σκορηίσουμε τα χρήματα στους τέσσερις ανέμους , με την ανεμελιά του νεόπλουτουν.
Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ένα
στίγμα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των περίπου 32 δισεκατομμυρίων ευρ Που αναλογούν στη χρα από το Ταμείο Ανάκαμψης , σελ 2-3
CEO Alpha Bank
Χορηγήσαμε 21 διο.
στην οικονομία
από τις αρχες
του έτους
Οδικός χάρτης Το Πλαίσιο
ενίσχυσης
ιδιοκτητν
ακινήτων
Σηκνουν
και Πάλι πανιά
τα σκάφη
αναψυχής
Παύλος Μυλωνάς
CEO Εθνικής Τράπεζας
Αντιμετωπίσαμε
αποφασισικά
uς Προβλέψες
λόγω κορονοίού 11
χορήγησης
μκροΠιστσεων
Παραδείγματα
Νομοσχέδιο
Το 30% τωνεισοδηματικν απω
λειν Που θα υποστούν φέτος
εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες
εκμισθούμενων ακινήτων , εξαι τίας της αναγκαστικής μείωσης
των ενοικίων κατά 40%, θα το Πά
ρουν Πίσω από το Δημόσιο με τη
μορφή εκπσεων φόρου. Η Ν
Παρουσιάζεισήμερα αναλυπικούς
Πίνακες Παραδειγμάτων. σελ. 5
Την προσεχή εβδομάδα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο
για τις μικροπιστσεις, τοοποίο Παρουσιάστηκε χθες
στο ΥΠουργικό Συμβούλιο. Το νέονομοθέτημα θα έχει
στόχο κα βοηθήσει οικονομικές μονάδες αποκλεισμέτες Μπαίνε1
από το τραπεζικό σύστημα. Το νομοσχέδιο μέσα από
διατάξεις του φρονίζει να
η κουλτούραι πληρωμν. Ειδικότερα, η υπηρεσία θα
προσφέρεται όχιαπό τράπεζες ελά από Οργανισμούς ταχυτητα για
Χορήγησης Μικροπιστσεων που θα μπορούν να
έχουν κάθε είδους εταιρική μορφή. σελ . 10
Τη δυνατότητα τmς δραστη
ριοποίησης όλων των σκαφν
αναψυχής και όχι μόνο των μι
κρν Προβλέπει η ΚΥΑΠου δίνει
και Πάλι ζωή στον κλάδο. Ειδι
κότερα, η ΚΥΑ ορίζει ότι επιτρέ
Πονται και Πάλιτα ταξίδια εντός
ης επικράτειας για σκάφη Που
δύνανται να φιλοξενούν μέχρι
και 12 επιβάτες. σελ. 9
σελ.10
Ειδική
έκδοση
μιν καταστρατιγηθεί ηΠρωτη .
μόνο στους
συνδρομητές
Η αλληλεγγύυ τα αμαθήματα
τις Πωνδημίας καηη ευκαιρία
πό0σενγισις των SDGS,
ηλεκτροκίνηση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Παναθηναϊκός: Φιλική νίκη επί της Μπερ Σεβά στην Κύπρο
  Μπορεί να είχε αρκετές αλλαγές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το «τριφύλλι» να νικήσει στο πρώτο του φιλικό…Παναθηναϊκός: Φιλική νίκη επί της Μπερ Σεβά στην Κύπρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Έρχονται διώξεις για Γιουβέντους, Ανιέλι και τα μέλη του πρώην Δ.Σ.
  Ραντεβού στο δικαστήριο για τον Αντρέα Ανιέλι και το υπόλοιπο διοικητικό επιτελείο της Γιουβέντους, που πρόσφατα υπέβαλε την παραίτησή του. Οι δικαστές της εισαγγελίας του Τορίνο υπέγραψαν το αίτημα για…Έρχονται διώξεις για Γιουβέντους, Ανιέλι και τα μέλη του πρώην Δ.Σ. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνάντηση Ν. Δένδια με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας την Παρασκευή – Η ατζέντα
  Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, Olta Xhaçka, στο πλαίσιο επίσκεψής της στην Ελλάδα, θα έχει αύριο Παρασκευή στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Οι διευρυμένες συνομιλίες θα…Συνάντηση Ν. Δένδια με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας την Παρασκευή – Η ατζέντα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Χωρίς αξιολόγηση κινδύνου το ένα τρίτο των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ»
  Σχεδόν το ένα τρίτο των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις χώρες μέλη της ΕΕ έχουν άδεια, η οποία ανανεώθηκε χωρίς αξιολόγηση κινδύνου, υποστηρίζει η οργάνωση καταναλωτών Foodwatch. Οι άδειες για τα…«Χωρίς αξιολόγηση κινδύνου το ένα τρίτο των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Facts και χρήσιμες πληροφορίες για τον HIV και το AIDS που πρέπει όλοι να γνωρίζουν
  Μπήκε στις ζωές μας τη δεκαετία του ’80 ως ένας ιός που έμοιαζε πολύ τρομαχτικός, που μεταδιδόταν πολύ διαφορετικά από τους ιούς που γνωρίζαμε μέχρι τότε και που έχει κοστίσει…Facts και χρήσιμες πληροφορίες για τον HIV και το AIDS που πρέπει όλοι να γνωρίζουν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ