Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ο Νίκος
Κέφαλος βλέπει
Επίδαυρο και
Ηρώδειο με
τις «Βάκχες»
του Ευριπίδη

σελ ~ 3

Ειδικού τύπου
παγκάκια θα
τοποθετηθούν
σε σημεία του
δήμου Κοζάνης

Πάνω από 30
αστυνομικοί της
Κοζάνης στον Έβρο

σελ ~ 24

Έγκριση από το Πράσινο
Ταμείο έργων 31,4 εκατ. ευρώ
για τις λιγνιτικές πόλεις
σελ ~ 12

7236

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Ο Βασίλης
Παπαδόπουλος από
την Πτολεμαΐδα
ετοιμάζει
μια σύγχρονη
ηλεκτρονική
σελίδα για την
κατασκευή της
ποντιακής λύρας

σελ ~ 3

Δήμος Κοζάνης: Η
Άλωση της Πόλης μέσα
από την ποίηση και
την λαϊκή παράδοση

800.000 ευρώ
για τη συμμετοχή του
Επιμελητηρίου Κοζάνης
σε επιδοτούμενο πρόγραμμα
προώθησης αρωματικών
φυτών - Αντιδράσεις και
ασυμφωνία στο Δ.Σ.

σελ ~ 13
σελ ~ 12

σελ ~ 24

Έλευση νέων προσφύγων
και μεταναστών σε
ξενοδοχεία των Γρεβενών
- Η Περιφερειακή Αρχή
αντιτίθενται στην
καθολική απαξίωση
της περιοχής μας