Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Η Φωνή της Βισαλτίας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΦΩΝΗ ΤΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕPΡΩΝ
ΙΔPΥTΑ: Α ΒΑΓΕΝΑΣ Ν& Δ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ-Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΧΣΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Τ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΝΣΗ: ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1-NIΓΡΙΤΑ -ΤΗΛ. & FAX : 23220 22487-ΤΗA. ΟΙΚ.: 23220 23894
Γροφία Σερρν Ε Ανστασης 13, 1ος ορ. Εκmal foosQotntg- ie foni [email protected] ΚΩΟΙΚΟΣ : 2446
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΜΑΙΟΥ 2020
Ειος 56 ΑΡ, Φύλλου 2064
Τμή φόλλου 040
Σε εξσιρετικό κλίμα η συνάντηση του Υπουρχού Εως 30 Ιουνίου
Υποδομν & Μεταφορν Κστα Καραμανλή
με την Δημοτική Αρχή Βισαλτίας
Έως 30 Ιουνίου
οι φορολογικές δηλσεις
Συνίντηση με τον Υπουρ γό Υποδομν και Μεταpορν, Κστα Καραμανλή είχεο Δήμαρχος
Βισαλτίας Αθανά σιος
Μασλαρινός το βράδυ της
Κυριακής 24 Μαΐου στην
Εδρα του Δήμου . Ο κύρος
Μασλαρυνός υποδεχθηκε
τον Υπουργό στο Δημαρ κακό Μέγαρο και στην συνεχεια μετέβησυν στην αθουσα συν
δριάσεων Αθανάσιος Κασακόγιας όπου ακολούθησε συζητηση
για θέματα που αφορούν στον Δήμο
οι εμπρόθεσμες
αρχικές δηλωσεις
φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και
την Τρίτη 30 Ιουνί .
ου 2020, φυσικά
λόγω των ιδιαίτε
ρων συνθηκν η
παράταση είναι κάι που δεν θα μας
σελ: 15 ξέπληπε.
σελ : 20.
Ο Δήμος Σερρν
| παραχρησε 50 φιάλες 1L
αντισηπτικού
στην Πανεπιστημιούπολη
Σερρν
Εξαπατούσε πολίτες
ΕΝΩΣΗ ΚΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ Εn. ΒΙΣΑΛ
με "μαιμού τροχαία ΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ κΟ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ,
σε Δράμα και Σέρρες Οδηγίες προς πραστασία
της επιχείρησης
σελ : 16
σελ: 18
σελ:22
Αθανάσιος Μασλαρινός, Πρόεδρος ΔΕΥΑΒ
Νοσοκομείο Σερρν:
Καλό το παραμύθι τους , αλλά δεν έχει δράκο
Αντιπολίτευση δεν γίνεται από τον καναπέ με αναλήθειες βοήθησαν με ιατροφαρμακευτικό
ΔΕΥΑΒισλτίας-Αναλυτική παρουσίαση κατάστασης που παραλάβαμε υλικό
Ευχαριστήρια επιστολή σε όσους
Κατ' αργήν να ενη
μερσουμε πως ο
πκές τηλεοράσεις
και οπουδήτοτε αλλού.
Σκοπός μας , από τη
δημιουργία του συν δυασμού μέρι και
σήμερο , είναα
ενοουμε πραγματ.
δυνάμεις τον τόπου
μας για να τον βοη
θήσουμε να βγα σπό
την αφάνεια των
πpomoύμενον ετν ανυλσιμο υγεισνομικό υλικό ,ενγαριστεί
ρν, θέλοντας να εκφράσει δημοσίως τα
συγχαρητήριά της προς όλους όσους προσ
pεραν γεννιόδωρα στο Νοσοκομείο ιατροτονολογικό εξοπλισμό, μη αναλσμο και
σαμε τα χρονικά
όρια, στα οποία μας
ια να φέρουμε προς
συζήτηση το θέμα
της ΔΕΥΑΒ στο δη .
μοτικό συμβούλιο
ήταν το γεγονός πως
είμαστε νέα δημοτι
θερμά
σελ: 5
ενημερσουμεν
πεύθυνα τους δημό
τες της Βισαλίας με
έγχυρα στονεία και
Μπείτε τρα στο
Η ΦΩΝΗ
foni-visaltias.gr
οφείλει κάθε σοβαΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
πλήρος κα να κατα .
Τράνουμε πράγματα
και καταστάσος
στε με την σειρά
μας να μπορούμε να
όπος βιαστήκανε
κάποιοι από την α
ντπολίτευση να κά και ενημερωθείτε
για ό ,Τ τρέχειν
στη Βισαλτία
και στο νομό Σερρν
με ένα κλίκ στο Internet
γραφντας , είt
βγαίνοντας στις το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα