Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Νικοτίνη κατά
του κορωνοϊού;
Δύο μελέτες από Ελληνες επιστήμονες με συμμετοχή και της ΠάΤρας ρίχνουν φως στις πιθανές
δράσεις Της νικοτνης στη λοί
μωξη από τον κορωνοϊό.
Ζητούν ανάκληση
εισφοράς
Οι Δήμαρχοι της Αχαίας απέστειλαν στον υπ. Περιβάλοντος Κ.
Χατζηδάκη επιστολή , με αίτημα
| την ανάκληση του μέτρου περ βαλλοντικής εσφοράς
Ανοίγουν τη Δευτέρα
τα δημοτικά και
τα νητιαγωγεία
Σελ. 15
Σελ. 5
Σελ ο
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Εφημερίδα Της Αχαίας
Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
-oημαίνει courier
www.symboulos.gr
| emailt symboulo Gotenotgr
Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
Περίοδοs r| Αρ. Φύλου 1157
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
επιχ ειρή σευν
Αγ. Ανδρέου 125
Τηλ. 2610 226644
Παραγωγικοί φορείς
Ακούμε μόνο
εξαγγελίες...
> Συνέντευξη Β. Αίβαλή στον Σ.Εν: Να μην χαθεί η αναπτυξιακή ευκαιρίαν
Συναίνεση
για να μην εξαερωθεί, το φυσικό αέριο
Σε σχέση με τη ρευστότητα των 24
δισ. ο Πλ. Μαρλαφάκας , πρόεδρος
του Εmιμελητηρίου Αxαΐας , τονίζa
ότι χρειάζονται και άλλα βήματα . Ο
κΚ Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου , επισημαί
νει ότι οι τράπεζες έχουν εξαιρέ
σει χιλιάδες επιχειρήσεις από την
ένεση ρευστότητας.
Εκκληση να μην χαθεί μια ακόμη σημαντική
ευκαιρία για την Πάτρα , αυτή ης έλευσης του
φυσικού αερίου , απευθύνει ο Πρόεδρος του
ΤΕE Δυικής Ελλάδος Βασίλης Αίβαλής με
συνέντευξή του στον -Σ.Εν
Κατά τον ίδιο , το γεγονός ότι ο Δήμος δεν
επιθυμεί να συνυπογράψει μνημόνιο συνερ γασίας με την Περιφέρεια , tους Βιομηκάνους
και μια σειρά άλλους φορείς , δεν συνιστά
τροχοπέδη στη συνέχιση του έργου , το οποίo
αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το ενεργεια
κό Προφίλ της Περιοχής .
Θεωρεί ωστόσο ότι η δημοτική αρχή οφεί λει να βοηθήσει από mv Πλευρά ης για την
χωροθέτηση και αδειοδόuση του έργου, εάν
τελικά δοθεί το Πράσινο φως για την υλοπο Το ειόμενο βήμα κατά
τον κ . Αίβαλή , είναι
να συναντιmθούν όλοι
οι Παράγοντες της
περιοχής με m ΔΕΔΑ ,
και να αποφασίσουν
εγκαταστάσεων , γιατί
ο χρόνος πou anομένει
είναι ασφυκτικός .
Το έργο θυμίζουμε
έχει ωριμάσει σε
Πολλές του φάσεις και
μέσα από το Fonm
Σελ. 3
OEΒΕΣΝΑ για
μέτρα στήριξης
Μέτρα Που θα στηρίξουν την
πραγματική οικονομία προτείνει
η ΟΕΒΕΣΝΑ, Σε κινητοΠοίηση
καλεί στις 3 Ιουνίου η Αγωνιστική
Συνεργοσία ΕBE
μα θα προσπαθήσου .
με να συμβάλλει θετικά και οτις παρούσες
δυοκολίς .
nσή του .
Σελίδα 12-13
Σελ. 3
Απόψεις , σελ 8
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
eplopolis
ΔΗΛΟΣΤΕ
ΕΞΥΠΝΑ 2020
ΔΗΛΩΣΤΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΥΠΝΑ 2020
Στο βιβλίο αυτό αναλύονται:
. Ηλεκτρονικά Βιβλία
Προβληματίζει η απόφαση της
Συγκλήτου για πις εξετάσεις
.Ηλεκτρονικές Δηλσεις
-Επιχειρήσεις-Αγροτικά
-Μισθωτοί-Συνταξιούχοι
Με Πρόσφατη απoφαση της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Πατρν Περιόρισε τις εξετάσεις του Ιουνίου να γίνουν μόνο εξ
αποστάσεως Η απόφαση έει δημιουργήσει οοβαρό Προβλη
ματισμό στην Πανεπιστημιακή κοινότητα , με αντίθετες αποφ σεις Τμημάτων , επί των onoίων aπάντησε χθες η Πρύτανις Β.
Κυριαζοnούλου . Το θέμα , με τις npoεκτάσεις Πou μΠορεί να
έχει , αφορά συνολικά την κοινωνία.
ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΜΕΛΑ . Τεκμήρια-Ακίνητα
Τμή: 7,00
-Κάτοικοι Εξωτερικού
Σύμβουλο
Μαιζνος 94
Πάτρα
Τηλ.: 2610 620.574
www.aplopolis.gr
ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙιο
Ανθείas 38 & Ακτm Δυμαίων, Τηλ: 2610 315478
Σελ. 18,-0λογραφία σελ. 2
Σύμβουλos
www.symbou los.gr.
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων