Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
9.000 θέσεις εργασίας
με ελάχιστο μεικτό μισθό
830 ευρ > σελ. 7
(Ολη η Ελλάδα ένας
Πολιτισμός
Συναυλία στον βοζαντινό Μυστρά , σελ 11
Δύσκολη η επανέναρξη
της Football League
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 29 Μοου 2020 |Ετος 241 Αριθμός 5863| Τιμή φύλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
9.000 θέσεις
εργασίας
με ελάχιστο μεικτό
Το αίτημα για δίκαιη νομοθετική λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα
Επανάκτησή γης διεκδικούν
οι ιδιοκτήτες αγροκτημάτων
Βελτινεται το ηρόγραμμα
κεπταγής επανένταξης στην
ογορά εργασίας - nυ υλοΠοιεί ο 0ΑΕΔ, στο nλαίσιο της
συνεχούς αξιολόγησης κοι
αναβόθμισης των ενεργητικν Πολιτικν αnασχόλησης
του Οργανισμού , με σκοnό την
Προθηση της απασχόλησης
μέσω της μετατροηής της επιδότησης της ανεργίας σε επι δότηση της εργασίας
Το Πρόγραμμα επιχορηεί για
12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα nou Προσλαμβά επιδοτούμεενους
ανέργους με επταγές επανένταξης- σε θέσεις πλήρους
anaσχόλησης . Ωφελούμενοι
είναι οι άνεεργοι τακτικής επιδότησης (5 μηνν και άνω),
στους οnοίους υπολείπεται
τουλάχιστον το 50% της επιδότησής τους , καθς και στους
επιδοτούμενους μακροχρόνια
ανέργους nou anopaσίζουν
να μετατρέψουν το επίδομα
ανεργίας τους σε επιταγή
επανένταξης στην αγορά ερ νουν
Οι στρεβλσεις για χορτολιβαδικές εκτάσεις και βοσκοτόπια
Το ατημα για δίκαιη νομοθετική νος Σύλλογος Ιδιοκητν Αγρο- με κάθε λεπτομέρειο , nως κατέλύση σε ένα χρόνιο ζήτημα
Εnανάκτηση γης διεκδικούν
nou έχουν στην κατοχή τους μεικν Ακινήτων , για να δοθεί στη ανενεργή n ηροϋπάρχουσα τεγγραμμένα συμβόλαια ή άλλα
λύση σε ένα πρόβλημα δεκαε - σνογνριση της ιδιοκτησίος των επίημα έγγραφα, nou anoδειιν nou αφορά τη μονομερή εκτάσεων τους Πou ευρίσκονται κνύουν την αγορό των εκτόσεων
εκτός σχεδίου Πόλεως
οι ιδιοκτήτες ογροκτημάτων
Οι στρεβλσεις για χορτολιβαδι - αφαίρεση των περιουσιν εκακές εκτόσεις και Βοσκοτόπια
Πλαίσιο ηροτάσεων , noυ ηρo - επικράτεια.
Βλέπει σύγχρονες νομοθετικές Με σχετικό υπόμνημα , noυ κα - λεια των ιδιοκτησιακν δικαιω - τα δάση και τις δοσικές εκτάσεις
λύσεις απόλυτα ενορμονισμένες τέθεσε προς το σύνολο των Βου - μάτων
με τις επιτογές της Ευρωnαϊκής λευτν
Ένωσης , συνέταξε ο Πανελλή- Κοινοβουλίου, ο σύλλογος εξηγεί ακόμη κοι εκείνοι οι ιδιοκτήτες
από αυτούς, η onoia έγινε υπό το
Μάλιστα , όηως ισχυρίζοντσι οι καθεστς του Δασικού Κδικα
ιδιοκτήτες στο υπόμνημα, τono - του 1929, nou ξεχριζε σαφς
τοντάδων nολιτν σε όλη την
Βοσκοτόηων
και aπό τους Βοσκότοπους-λιβάτου
Εληνικού χορτολιβαδυκν έχουν υποστεί δια..
Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σn ρος Πρωτοψάλτης δήλωσε
μεταξύ άλλων: Αναβαθμίζοντας το Πρόγραμμα επιταγής
επανένταξης στην αγορά ερ Υοσίας. το καθιστούμε nιo
oπλό και nio ελκυστικό , με
ισχυρότερα οφέλη και κίνητρα
για τους επιδοτούμενους
ανέργους και τις επιχειρήσεις
αnοσκοπντας στη μετατροηή
της επιδότησης της ανεργίας
σε επιχορήγηση της εργασίας .
<Τρέχουν έργα διάσωσης
μνημείων στη Λακωνία
Αρχοντικό Ματάλα, Ιερός Ναός Απιδέας και κάστρο Μονεμβασίας
Συνολικού Προϋπολογισμού
20.871.819,71 ευρ είναι τα έργα
για τη συντήρηση και αnοκατά.
σταση του nολιτιστικού ηλούτου
Παναγιτης Νίκας , αναμένεται
να επισκεφθεί την Περιφέρεια η
υπουργός Πολιτισμού και Αθλη .
ισμού Λίνα Μενδνη , η onoa
θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με
υnηρεσιακά στελέχη anό ο
Υπουργείο και την Περιφέρειο,
για την οξιολόγηση της Προόδο
στο καθένα από τα έργο .
ουνέκεια σελ8
ουνέχεια σελ 7
της Περιφέρειας Πελοηowνήσου
τα οnoίa Βρίσκονται σε εξέλιξη
αυτή την εποxή στις Πέντε περι
φερειακές ενότητες
Το επόμενο χρονικό διάστημα,
όηως δήλωσε ο περιφερειάρχης
Ανεπίδεκτοι
μαθήσεως
του Στέφανου Κασιμάτη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα