Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Fanatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΪΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatoih.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΣΥΡΗ
18.824
Σελίδα 13
- Εγινε η αρχή για το τρίτο γήπεδο τένις στον ΕOT
Ηανάσκαφή στην Πλάτη θα αλλάξει
5Τις γνσεις μας για την ιστορία τουΟροπεδίου.
- Ανακοιννεται η Προκήρυξη για την προμήθεια
συνθετικού χλοοτάπητα στογήπεδο Σισσίου
Πολιτική πρωτοβουλία
για το θέμα των Σχολν
. Σοβαρό εργατικό
ατύχημα
Σελίδα 3
Τη Χρυσή
θα επισκεφθεί
ο υπουργός
Περιβάλλοντος
Κ. Χατζηδάκης
ΟΝ. Λασιθίου υπενθυμίζει την κατάφορη αδικία εις βάρος του
Ψηφισθέν τουριστικό νο - σχετικές δηλσεις κααντατων εκπαιδευτικν
μοσχέδιο . Η σχετική α ταγγέλλοντας τη μεθό - δομν στην Κρήτη, Χθες
πόφαση και εξαγγελία δευση με την οποία δρο - παρότρυνε τον Αντιπε
Πρωτοβουλία σκοπεύει προκάλεσε , με τον τρόπο μολογήθηκε και κυρίως ριφερειάρχη να αναλά
βει πολιτική πρωτοβουλία για να υπενθυμίσει
ο Νομός Λασιθίου την κατόφωρη αδικία που εξακολουθεί να υφίσταται σε
ότι αφορά το τεράστιο
έλλειμμα Πou διαιωνίζε ται εις βάρος του , αναλογικά με τους υπόλοιπους
νομούς της Κρήτης , στην
κατανομή Πανεπιστημια .
NΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
να αναλάβει ο Αντιπε
ριφερειάρχης Λασιθίου
Γάννης Γουλιδάκης , στις
αμέσως προσεχείς ημέ
ρες προσκαλντας τους
Δημάρχους και τους βου λευτές του Νομού Λασ Βίου , για μια νέα συνάντηση με την πολιτική
hγεσία του Υπουργείου
Παιδείας στην Αθήνα
Προκειμένου να επικαι
pοποηθεί το αίτημα του
Σελίδα 9
. Συνεδρίασε ξανά
το Δημοτικό
Συμβούλιο Σητείας
κν σχολν ,
- Είναι ένα θέμα που
ομου ασ10Ιου, για η που μεθοδεύτηκε αγανά . για δύο μέτοα και δοαφορά το νομό και η
ίδρυση των πανεπιστηλειτουργίαα των δύο νέων κτηση για όλλη μια φορά σταθμά nou επικρατουν μμακν τμημάτων του
πανεπιστημιακν τμημά - στο Λασίθι θεωρντας στον τρόπο nou ενεργεί ΕΛΜΕΠΑ από την προητων του Ελληνικού Με - ότι η κίνηση αυτή προ η κυβέρνηση , σε ότι ασογειακού Πανεπιστη- σθέτει και άλλο στην ήδη φορά την κατανομή των
μίου που τελούν υπό ανα - κατάφορη παραβίαση της
στολή-το Τμήμα Επιστη , ισοκατανομής των σχομν Φυσικής Αγωγής και λν Τριτοβάθμιας ΕκΑθλητισμού με έδρα τον nαίδευσης στην Κρήτη ΑΕLAA
Σελίδες 11 και 12
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 5
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Αγιο Νικόλαο , το Τμήμα παραβιάζοντας τις κατά
Φυσικοθεραπείας με , καιρούς διακηρύξεις περί
5.ΛΑΣΙΟΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ δρα την Ιεράnετρα αλλά του δικαίου αιτήματος
και το Ερευνητικό νστι - του Νομού Λασιθίου , από
τούτο Οικονομικής Ανά - τα περιφερειακά συλλο λυσης , Επιχειρηματικότη - γικά όργανα της Αυτοδι τας και Τουρισμού με . οκησης της Κρήτης
δρα τον Άγιο Νικόλαο .
θα είναι η δεύτερη συ - της πρόθεσής του αυSUPERTPIHΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
DELIVERY
γνωστοποίηση
1ου οχήματος.
σοχpο σας
Κθεί να γίνει στο υποuρ - ντιπεριφερειάρχης , μετά
γείο, με το συγκεκρμένο τη συνάντηση που είχε
αίτημα, ύστερα και από με τον Βουλευτή Μανόλη
την εξέλιξη nou είχαμε Θραψανιτη στο γραφείο
πριν μερικές ημέρες όταν του , στην οποία παρέ ρ βουλευτής Ρεθύμνου , στησαν επίσης , η δημοΥoυπουργός Υποδομν τική σύμβουλος Μαρία
και Μεταφορν Γάννης Βάρδα και ο συντονιστής
Κεφαλογιάννης εξήγγειλε της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου
την ίδρυση Σχολής Εενα - Γιργος Καλλιντέρης
γν στο Ρέθυμνο , αφού
μάλιστα είχε εξασφαλι , εξαγγελίας για τη Σχολή
στεί σχετική νομοθετική Εεναγν στο Ρέθυμνο.
ρύθμιση στο πρόσφατα βουλευτής προέβη σε
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑ ΝΑΔΕΙΤΕ ΠΕΡIΣΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΙΦΟΡΕΣ
www.facetbook.com/Onωponuaio Μυλωνάκης
Κατόπιν της σχετικής
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0? ΚΑΛΕΙΕ 28420-93400
.φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AΠΟΕ ΝiΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ -ΕPAΠΕΤΡΑ (ΠΡΟΗΝ ΚΤΕΟ AUTODAONOSIS)
Διανομή κατ' oίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα