Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wwW.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα ms Hnείροu- bρuns ι0. Τzάλλαs- Έ0s 930 - Αρ. Φίλλου 24815-Παρασκευή 29 Μαλου 2020-0,60 e
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓ 2
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡΕΤΡΟ
Επλογές με ρίσκο
αποδείχθηκαν χρυσάφι!
Σύντομα οι αποφάσεις
για την Πρεμιέρα
Το αντίο του Βαρδινογιάννn
και ο κεφιάλτης του ΠΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 10-11
ΣΕΛΙΔΑ 10
Επέμβαση
λόγω συνωσταμού
Ένα μικτό μοντέλο θέλει να εφαρμόσει στην αποκομιδή των απορριμμάτων η δημοτική αρχή , αναθέτοντας
εκ νέου σε ιδιτες τις Δ.Ε. Παμβτιδας και Μπιζανίου, και Πιθανς μέρος του Παλιού δήμου Ιωαννιτν
ΕΠΙΔΙΩΚΙ..
ΥΠΟΣΤΗΡΙΕΗ
Μεγαλύτερος αριθμός πελατν σπό
τον προβλεπόμενο διαπιστθηκε
σε κατόστημα νυχτερινής διοοκέδοσης μετά από έλεγχο οστυνομικν
του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαν vίνων.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Μόνο η κορυφή
του Παγόβουνου
Περισσότεροι anό 500 εργαζόμε .
νοι στο Πανεπιστημιακό Νο0οκομείο tωσννίνων, σχεδόν το 259% του
npoounικoύ, είναι ουμβαοιούκι .
δηλοδή εργοζόμενου με ελοστικές
σχέσεις εργασίας και nepοριομένα
δικαιματα, αλλά κυρίως με αβέ Δοκιμαστικό χαρακτήρα
θα έχει η λύση Που
Προτείνεται , με
το ενδιαφέρον να
στρέφεται πλέον
στη στάση της
αντιπολίτευσης
Τη Δευτέρα στην
Οικονομική Επτροηή
το Πρτο <κρας τεστν
αν και η απουσία
ακαριαίων αρνητικν
αντιδράσεων
ερμηνεύεται ως
διάθεση γα συναίνεση.
ΣΕΛΙΔΑ 3
βοιο μέλλον.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Καταγγελίες
για αυθαίρετες
χρεσεις
Διαμαρτυρίες από άτομα με οοοκoρδη διαβήτη, nou καλούνται αnό
οριομένα φαρμακεία να ηληρνουν
για αναλσιμο υλικό , για το onoίο
κανονικά δεν ηρέnει να κατοβάλουν ουμμετοκή , δέκτηκε η Πανη nειρωτική Ενωση για τον Νεανικό
Διαβήτη.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Έγινε η αρχή,
αμφίβολη η συνέχεια
Στο υnoupγείο Υnoδομν διαβιβά στηκε η nρόταση του ηεριφερε ακού ουμβουλίου Ηπείρου για mη
αιδηροδρομική σύνδεση της Η nεi .
ρου, οτο ηλαίοιο της διαμόρφωσης
της λίστας έργων nou θα υλοnοnΒούν στο διάστη μα 2020-2023 και
2021-2030.
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Όλο αλλάζουν κι όλο ίδιες μένουν Συνοδεία
υφυπουργού
η Παράδοση
Ευσεβής Πό θος φαίνεται ηως θα μείνε; τη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάνστον , η anoδέομευ σn των 6ομν υγείας της Hnεipou aπό την 6η Υαoνομική Περιφέρωα, κάτι ηou ακούγεταιnoλλά
χρόνα , αλλ δεν υπάρχειη nολιτική βούληση για νασ υλοποιηθ .
Τα τελευταία 24ωρα υπήρξε μια διάκυη nεnoθnσn όι είμουτε ηρο αλλογν Πεπoίθnσn nου βαοίστηκε σε μα τpοnολογία , στην onoίoο γίνεται αναφορά για ασnάσι μον της 6ης Υyeoνομικής Περ φέρειος και τη δημιουργία μιας νέας με ορμοδιότητα τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας Που ανήκουν χωρστοξικά στις περιφέρει ες Η πeίρου και Δυτικής Μακεδονίας
Dατόσο , η aυγκεκριμένη δάταξη δεν αnoτελεί napά έναν αχεδιαομό , nou tniκαιροnοιείται κάθε
κρόνο , χωρίς να έκει υλοηοιnθεί Πoτe αΣε μια τέτοια εξελίξη θα διορθωθούν πολλές στρεβλσει σημείωσε ο δοικητής του ΠΓΝΙB. Toίκαρης ερωτηθείς σκετικά με τη διάοπαon της ΥΠΕ.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Αυξάνει
η Πίεση για στήριξη
Βέμαλίγων εβδομόδων είναι η naρόδοση φορητν καμερν .
θερμικής aπακόνισης στις οστυνομικές υπηρεσίες των Ιωαννίνων και της θεσηρωτίας , με την ηγεσία του υnoυργείου
Προστασίας του Πολίτη να έρχετα να ικανοηonoe ένα aτmμα nou εκκρεμεί εδ και τουλάκιστον τέοσερα χρόνια .
ΣΕΛΙΔΑ 3
Το τερόστιο κενό στη λήψη μέτρων
στήριξης για τον nρωταγενή τομέα ,
nου επλήγη και αυτός αnό τα nep οριστικά μέτρα , αnοδεικνύει η έντονη δροστηριότητα βουλευτν όλων
των κομμάτων , nou nιέζουν τους
oρμόδιους υnoupγούς για anaντn ΣΕΛΙΔΑ 5
ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΟΕΣΕ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΕΟΔΥ
Από το Ίδρυμα Νεομάρτυς
Γεργιος ξεκίνησαν τα τεστ
σεις,
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΔΗΜΗΤΡΗΣ A. ΣΙΔΕΡΗΣ
Γείτονες
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 16