Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ο Ζήσης Μάρας
για την
αναγκαιότητα
λειτουργίας
της ΜΕΘ του
Μαμάτσειου
μετά και τον χαμό
του 33χρονου

Πως θα λειτουργήσουν τα δημοτικά
και τα νηπιαγωγεία: Απαγορεύεται η
χρήση μπάλας, περιορισμός παιδαγωγικού
υλικού στα νηπιαγωγεία, υποχρεωτική
η χρήση μάσκα στην παράλληλη
στήριξη για τους εκπαιδευτικούς

σελ ~ 12-13

Μόνο το 25% των μαθητών πάει
σχολείο στα λύκεια της Π.Ε. Κοζάνης
- Το 35% απέχει από τα γυμνάσια
σελ ~ 3

σελ ~ 9

7235

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Διαδικτυακή
ημερίδα για τη
γενοκτονία
του Πόντου από
το Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 3

Πολιτικό και
δεοντολογικό θέμα
με τις αποφάσεις
της πλειοψηφίας
του ΔΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Κοζάνης - Ο κος
Κέφαλος συμμετείχε
κανονικά στην
ψηφοφορία για την
έγκριση ή μη του
προϋπολογισμού
και εκτελεί χρέη
βοηθού σκηνοθέτη
επ΄ αμοιβή

σελ ~ 8

Τραπεζοκαθίσματα
στην Κοζάνη:
Πεζοδρόμηση δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας,
θέσεις πέριξ της πλατείας
και του πεζόδρομου
- Έρχονται αυστηροί έλεγχοι

σελ ~ 24

σελ ~ 3

Σερβίων και Κοζάνης Παύλος:
«Έκλεισαν τους ναούς στο
μεγαλύτερο, αγιότερο και
ιερότερο πνευματικό γεγονός»
Πανηγύρια θα είχαμε από
τους βλάσφημους και άθεους
αν υπήρχε κρούσμα σε ένα ναό