Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ε β ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ,
δ ο μ α δ ι α ί α Α ν ε ξ ά ρ ΑΛΙΚΗ
τ η τ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ,
η Πολιτική Εφημερ
ί δ α ΠΟΝΤΙΩΝ &
ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΣΥΡΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Παρεμβάσεις
• Τίμησαν την 101η επέτειο της
• «Τα προβλήματα του
για μετακινήσεις
Γενοκτονίας από τους Νεότουρκους 7
θεάτρου Απόλλων
υπηρεσιακών
στελεχών στον
αποδεικνύουν
Δήμο – Θέατρο
την ολιγωρία της
«Απόλλων» Ακτοπλοΐα – Μέτρα
προηγούμενης
για την αγορά της
Δημοτικής Αρχής»5
Εστίασης 4, 5, 9

ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΔΡΟΜΕΩΝ» ΣΥΡΟΥ
• «Ευχάριστη

εξέλιξη η έναρξη
των εργασιών
στο Γυμναστήριο
Πευκακίων» 18

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Π έ μ π τ η 2 8 M α ΐ ο υ 2 0 2 0 - Α ρ . φ ύ λ λ ο υ : 6 7 6 - Έ τ ο ς 1 4 ο - Τι μ ή 0 , 7 0 €

 ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ!

Προσπαθούν να μας φιμώσουν με εξώδικο;

ΚΡΙΣΤΕΛ ΛΟΥΚΙΤΣ
& ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ
• Οι λόγοι αναβολής για
Φεστιβάλ Ακορντεόν και
«Συριανοπατώ» 7

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
• Εγκαίνια για τη λειτουργία
Μονάδας Αυξημένης
Φροντίδας 14

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ
ΓΙΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
• «Η περίοδος χάριτος έχει
παρέλθει» 3

Πληθαίνουν τα ερωτηματικά!
 Αντιδεολογική ανακοίνωση με σωρεία προσβλητικών

και συκοφαντικών αναφορών απέστειλε ο Σύλλογος
Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου και εξώδικο με
τις υπογραφές μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, ως
απαντήσεις στο άρθρο της εφημερίδας για την αρνητική
γνωμοδότηση του τελευταίου σε δωρεά του μηχανήματος
ανίχνευσης αντισωμάτων του κορωνοϊού από το Νεώριο.

 Τι απαντά η εφημερίδα και στα δύο συλλογικά όργανα.
 ΟΝΕΧ – «Εάν η προσφορά μας αυτή όπως τέθηκε,
δημιούργησε το οποιοδήποτε πρόβλημα, ζητούμε

συγγνώμη προς κάθε θιγόμενο.

Βαγγέλης Πανοηλίας – «Ξαναδηλώνω ότι αποτελεί ένα
χρήσιμο εργαλείο, έχοντας πάρει το σχετικό ISO και την
έγκριση του ΕΟΦ».

MEDICARE HELLAS – «…Η χρήση του τεστ ταχείας

ανίχνευσης αντισωμάτων βοηθά τόσο στην επιβεβαίωση
όσο και στον αποκλεισμό ύποπτων δειγμάτων και μπορεί
να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή και συμπληρωματικά
με την real time-PCR αίροντας τους δικούς της
περιορισμούς».
12-14

EDITORIAL

Βίοι παράλληλοι

Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να κρίνουμε πως, όπως είναι αδιανόητο ένας άσχετος με
την ιατρική να δίνει ιατρικές
οδηγίες για την αντιμετώπιση
μιας ασθένειας, το ίδιο αδιανόητο είναι ένας άσχετος με τη
δημοσιογραφία να δίνει οδηγίες σε δημοσιογράφους πώς
θα επιτελέσουν το δημοσιογραφικό τους έργο.
Ο ΛΟΓΟΣ