Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΙΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧ ΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΙΩΝ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22208
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2873
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘHΟΝ
E-mail: [email protected]
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΤΗΣ
ΑΝΟΙΕΑΜΕ . .. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΕΞΩ
Ετοιμότητα για επανεκκίνηση δηλνει ο Α.Η.Σ. Μελίτης μετά
την υπογραφή της Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικν Ορων
(Α.Ε.Π.Ο.) γα τη λιγντική μονάδα . Η νέα Α.Ε.Π.0. του Α.ΗΣ
Στην Περοχή μος , όπως εχαμε ανοφέρει και σε Πρoηγούμενα Μελίτης έχει διάρκεια δέκα ετν , με την επιφύλαξη των
Ένα ακάμα βημα για την επιστροφή στην κανονικότητα πραγμ .
τοποθηκε με Την επαναλετουργία των καταστημάτων εστίασης φύλλα , παρουσιάστηκαν μόνο δύο κρούσματα κορωναίού.
που ακολούθησε το άνοιγμα των εμπορικν καταστημάτων.
Από το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου τα καφενεία , τα καφέ , τα
ουζεpl και οα ταβέρνες τοτοθέτραν α τραπέα στους υna pους 22 Μαίοu είχαν σταλεί 103 δείγματα από τα οποία προέκυψαν ης ΔΕΗ Προβλέπει την απόσupση της εν λύγω μονάδας το 2023.
χρους και υποδέχθηκαν τους πελάτες . Ομως ο καιρός δεν μόνο τα δύο θετικά.
βοήθησε καθόλου τους Ολωρινιτες καθς η θερμοκρασία
δεν επέτρεπε Την nαραμονή έξω με άνεση εν από την Τρίτη Μαμάτσειο στην Κοζάνη , Μποδοσάκειο στην Πτολεμαίδα και τα το npaσνo φως Βα ξεκνήσει .
ο καιρός ήταν βροχερός .
Την Τρίτη το βράδυ οι εκκλησίες υποδέχθηκαν τους πιστούς Τετάρτη 27 Maϊou για εξέταση 2.841 δείγματα εκ των oποίων θε - για η μετακνηση npοσunικου , ενοψει του οριστικού κλεισμα .
καθς ευ λη η Αναστάσιμη Ακολουθία σύμφωνα με τα καθεερω - Τικά προέκυψαν 153 και τα αpνητικά ανέρχονται σε 2.509 εν τος του Ορυχείου Αμυνταίου και ΑΗΣ Αμυνταίου , όσο και τις
μένα από την Εκκλησία μας για την Απόδοση του Πάσχαν . των υπολοίπων αναμενόταν η εξέταση
Αλλά και πάλι ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος των Φλωρινιωτν
καθς , σε συνδυασμό με τα τηρούμεενα μέτρα που είναι σε 29. ίδιαίτερα επλήγησαν ο Δήμος Καστποριός με 9 θανάτους , ο
ισχυ, δεν επετρεψαν σε nολλούς να ακούσουν το Χριστός Δήμος Βοίου Κοζάνης με 8 και ο Δήμος Εορδαίας Κοζάνης με τος της ηλίΚΙας τους έως και την 31 Δεκεμβριου του 2020
Ανέστην
ο επομενο βηημα θα nραγματοποηβεί την ερχόμενη Δευτέρα γράφησαν είναι ως εξής : 3 στον Δήμο Αργους Ορεστικού , 2| δικαιωματα Αφορά δηλαδη τους μισθωτούς nοu εργάζονται
1 Ιουνίοu, όταν θα ανοίξουν τα Δημοτικά Σχολεία .
δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Σύμρωνα με τα στοχεία πou ανακοννα καθημεροά η Περιφέρεια μα nou nρoβλέπει την απόσιpαη άλων των λιγντικν μονάδων
Δυτικής Μακεδονίος , από το νοσοκομείο Φλρινας μέχρι και ς το 2025 αλλά και με δεbομένο όπ το επιχεφησιακό σχέδο
Σύμωνα με πληροφορίες , έχει δηλωθεί στο σύστημα η διαθe Συνολικά από τα πέντε Νοσοκομεία της Δυτικής Μοκεδονίας , οιμότητα της μονάδος για napaγωγη και ένταξη και μόλις δοθεί
των Γρεβενν , Καστοριάς και Φλρινας , εστάλησαν μέχρι την
Εν τω μεταξύ , έγναν γνωστές οι Προτάσεις της Δ.Ε.Η. τύσο
βασικές αρχές του προγράμματος οικειοθελούς αποχρησης
0ι θάνατοι συνολικά στην Δυτική Μακεδονία ανήλθαν στους με το Βonus των 20,000 ευρω , Πλέον αno ημίωσης.
Το πρόγραμμα Βα apορd όσους μιοθωτούς κλείνουν το 550
6 θανάτους , Στους υπόλοπους Δήμους οι θάνατο noυ κατα . ανεξαρτητως εαν έχουν θεμελισει ηλήρη συνταξιοδοτικά
στα Ορυχεία και τους Σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας, στον
Τομέα Συντήρησης Βορείου Ελλάδος , στο Κέντρο Επιβλεψης
Εργων Πτολεμαίδας , Της Σχολής Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης
Καρδιάς , το Προσωπικό της Διεύθυνσης Υγείας & Ασφάλειας
στην Εργασία nou εργάζεται στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακε στον Δήμο Κοζάνης και 1 στον Δήμο Νεστορίου .
ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ
Στην οηνή της εμμυλιας Τραγωδίας των Ελλήνων
εισέρχεται ακάθεκτος ο Ιμπραήμ πασάς , θετός γιος
του Χεδίβη -Αντιβασιλέα- της Αιγύπτου Μωχάμετ
Αλυ . Διαθέτει ισχυρό στόλο και πυροβολικό . Τον
στρατό του έχουν οργανσει και διοικούν Γάλλοι
αξυωματικο Επωφελούμενος από τον εμφύλιο των
Ελλήνων , σπις 11 και 12 Φεβρουαρίου 1825 απο
βάζει στη Μεθνη 4,000 πεζούς και 400 ιππείς
χωρίς να συναντήσει καμιά αντίσταση , Ο Ελληνες
είναι ακόμη πολύ απασχολημένοι με τις εμφύλιες
έριδές τους . 0 Ιμπραήμ, άριστος στραπγός, τρυπλαεπικαλούμενος Κιουταχής , κατέρχεται Φεβρουάριο δοίας κα σε ροους εργαίόμενους ανήκουν στη Γενική Δ/ναη
1825 από τη Λάpισα σαpνοντας τη χρα και 15 Λιγνιτικής Παραγωγής , αλλά έχοuν έδρα τη Δυτ. Μακεδονα
Απρλίοu opχίζε Την nολορκία του Με0ολογου onοu εν αναμένεται τα αυτά να ισχύσουν και για τους μουωτους
οι απαράμιλλοι Ελεύθερου Πολιορκημένοι θα αντi . των θυγατρικν , της Λιγητικής Μελίτης A.Ε. και της ΛΙΥνικής
σταθούν επί ένα ολάκληρο έτος . Τέλη Οκτωβρίου υ Μεγαλόπολης Α.Ε.
Έλληνες μπορούσαν ακομη να επικρατήσουν και να
διαλύσουν ην noλιupκia, αν οι διαθέεμες εξωτερκές του ΔΣ Της ΔΕΗ Πou προγραμματίζεται να συνεδριάσει στις 2
δυνάμεις 4.000 ανδρν εξαπέλυαν ταυτοχρονη Ιουνου .
επίθεση με τους πολιορκτμένους . Όμως η σωτήρα
εχενη επίθεση ματαθηκε , επειδή ο Καpαίσκκάκης και στον ΑΗΣ Αμυνταίου και δεν θα ενταγθεί στο προγραμμα
τοακθηκε με τον Κυπα Μnoτσαpη για την αυΧΤν . οικειοθελούς anοχρησης , τίθετα στη διάθεση των υτηρεσιν,
Στις 12 Δεκεμβρίου ενθηκε με τον Κιουταχη ο Προκειμένου από 1 Ιουνίου 2020 να γίνει η απόσπαση ή η ορ .
Ιμπραήμ. Η εμφύλια έριδα είχε κατοΠΕ Tν τελευταα στική μετακίνηση του .
ευκαιρία. Τον Φεβρουάριο 1826 πέρτουν στη λμνο ά
λασσα τα ελληνικά οχυρά Βαnλάδι Πάρος και τολμ ,
εν παραδίδετα και το Ανατολικό.
Ο Ελεύθερα Πολιορκημένα λιμοκτυνούν αλά δεν προυκινούν.
Το πρόγραμμα αναμένεται να οριστικοποηθεί με απόφoση
Επίσης , το προσωπικό noυ εργάζεται στο Ορυχείο Αμινταίου
του . Ετα εξορμή υπό τα φρούρια ης Κορνης και
της Μεθνης και συρνει τον Μορά από νότον προς
βορράν . Στις 7 Απριλίου ανατρέπει στο Κρφεμμύδι πς
έλληνικές δυνάμεις που μετά βίας διασωζονται αφήνοντας 600 νεκρούς . 26 Απριλίου καταλαμβάνει τη Σφακτηρία
και 30 το Παλαιόκαυτρο . Αυθημερόν παραδίδεται και το Νεο - Κυριακή των Βαίων 11 Απριλίου 1826 πραγματοποιούν την
καστρο . Μόνον στις 17 Μαίου η κυβέρνηση αποφυλακίζε, επί Ηρωική Εξοδο . Εξορμούν 3.000 πολεμστές , ανάμεσα τους Β&T Composiies nou εδρεύει στην Φλρινα, με Πρόεδρο και
τέλους , τον δεσμτη της Κολοκοτρνη και τον ορίζει διουκητή πολλές γυναίκες ντυμένες άντρες , και πέφτουν οι 1.700. Από δουθύνοντα σύμβουλο τον Βοσειο Τιρακίδη. Η B&T Composhes
του ήδη ανυπάρκτου κελληνκού στρατοπέδου περί το Nεόκαστρονο τα γυναικόπαιδα σζονται 13 μόνον Σουλιτισσες και 3-4 πιδι . υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τον καθηγητή Σοφοκλή
με συναρχηγό του τον Πετρόμπεη. Εντωμεταξύ έχει διορίσει Το Γένος συνταράσσεται. Αλλά δοξοσμένα κατετάνιοι προσκυνούν | Μακρίη, του Τμματος Μηyαικν Περβάλλοντος του Παιεποτμίου
αρχιστράτηγο έναν ναυτικό ονόματι Νικόλαο Σκούρτη, εν με αντάλλαγμα ένα αpματολίκ ο Ανδρέας Ίσκος στον Βάλτο, ο Παpoν. Στο πλαίσο τ
υπουργος Στρατιωτικν είναι ο Πunαφλέσσας.
Τον Μάιο ο Ιμπραήμ κυριεύει την Καλαμάτα και καταστρέφει.
όλες Τις κμες της Μεσσηνίας. Αρχές Ιουνίου επέρχεται προς πέντε κάνουν ακαπάκιον με τον εχθρό ,
βορpaν και σαρνει την Αρκαδία. Στο Παρθέη τον περιμένει ο 28 Mαiou ο Κιουταχής κυριεύει τη θήβα και μετά εισβόλλει nοιντας μεταλλικά υδρίδια για την αποτελεσματική αποθή
Κολοκοτρνης με 6.000 άνδρες που , όμως , στις 15 Ιουνίου στην Αττική έως τα πρόθυρα της Αθήνας , όπου οι Έλληνες | κευση υδρογύνου και την μετοφορά του εγχρια ή / και στο
πιάνονται κυρολεκτικά στον ύπνο και σκομπίζονται άδοξα . 23-24 αμύνονται σθεναρά παντού και διαπρέπει ο Γκούρας . 3 | εξωτερικό . 0ι ταμιευτήρες νν άνeρακα ou κατασκευά ζει η
Ιουνίου ο Γέρος ητάτα πάλι από τον μπραήμ σε κατά μέτωπον Αυγούστου οι Τούρκο μπαίνουν στην Αθήνα , όπου επιβάλλουν B&T Camposites είναι ελαφριές , μεγάλης αντοχής και Βα μελετμάχη οπότε καταφεύγει στα γνριμή του ρκαδικά βουνά και φωτιά και σπαθί , Οι τελευταίοι υπεραστιστές οχυρνονται ηβεί - αναπτυχθεί η αποτελεσματική αποθήκευση σε πραγματ επιδίδεται στον κλεφτοπόλεμο . Ενσαρκνει το απροσκύνητο στην Ακρόπολη. Στο Ναύπλιο βρίσκεταιη τελευταία ελπίδα της κές συνeηκες, όπως anoπούν και επιβάλλουν οι νέες δράσεις
φpόνημα των αγωνιστν αλλά τρα πια αδυνατεί να επιτύχει Στερεάς , ο Γεργιος Καρoίσκάκης, βαριά άρωτος φθισικός | Πράσινης Οκονομίας με ην αλλαγή των ενεργειακν anaτή
κάποια σημαντική νίη, Ενωρτερα 12 Ιοuίσυ, ο μπραήμ εισέρχε - μ αγέρωχος Οι έντραμαι κιβερτικοί του προτείνουν την αpχι σεων nayκοσμίως . Η Hydrogen Β&T Composites έχει ξεκινήσει
ται στην αδειανή Τριπολιτσά και την επομέη κατευθύνεται προς στρατηγία πόσης Στρούς και τον ρωτούν π ητοει Τους αταντάζ ουητήσεις με την Carbon 280-Αυστραλία, το Huston του Τέξας
το Ναύπλιο, αλλά στους Μύλους συντριβει όλες τις επιθέσεις Μόνε μπαρούτ μολύβι και λίγο ψωμί. Ξεκνόει με 600 παλι-| και τη Seawnd Teshnologies με το αντικείμενο της αποθήκευτου ο Μακρυγιάννης . Ηεπαναστατημένη Ελλάδα παίρνει μαν
ανάσα, αλλά η ανάσα είναι κοντή . Ενεργντας με κέντρο την εξαπολύοντας ταυτόχρονες μακρές αντεπιθέσεις σ' όλη τη | ράγουν υδρογύνο anό ΑΠΕ και θα αnoθηκεύονται σε κράματα
Τρπολιτσά οι ακάθεκτοι Αιγύπτιοι σκορπούν τον φόβο και τον Poύμελη όπου θραμβεύει αn μέρος σε μέρος και συνέχεια Μa.
όλεθρο σ όλον τον Μοριά καταστρέφ0ντας μεθοδικά όλες τς βρίζε . Στήνει περλαμπρο τρόπαιο στην Αράχοβα.
καλλιέργειες και όλα τα οπωροφόρα δέντρα . Μάχες διεξάγονται
Παντού αλλά, παρά κάποιες τακτικές απλς uκες των Ελλήνων , νωpει έκπληκτος και μεγάλες ήπες, 0 Εληνες είαν θυμάσει | υικων .
ο περιστότερος πληθυσμος περπλανίται έντρομος και ανέστιος και όσοι απέμειναν, είχαν μονιάσει 0 κυνηγημένοι Μορατες
στα βουν .
Παλλοί απελπισμένο οκέφτονται να προσκυνήσουν και αρκετοί θέσεις όπως ο Ανδρέας 2αίμης, ο Ανδρέας Λόντος , ο Γεργος
προσκυνούν με πρτον τον Νενέκο . Η απάντηση του Γέρου Σισίνης κι οι Δεληγιανναίοι. Τα αντίπαλα ελληνοελληνικά μετωπα
είναι "φωτιά και τοεκούρι στους προσκυνημένους . Αλλά οι αναδιαρθρνονται άρδην ακόμη μια φορά Καιρός , λαnov , na Αντπεριφερειάργης για θέματα Παιδείας και Πολτισμού με
πολεμστές του ολοένα ολιγοστεύουν και οι εμφύλιες έριδες μιαν ακόμη Εθνοσυνέλευαη στην τουρκonατημοη χωρα καιρος στpαση του Πεpeponη Δτος Μακεδονας Γργoυ Κοσunδη .
περισσεύουν. Όταν , μετά ένα χαμένο έτος , η κυβέρνηση για νέες εμφύλιες έριδες . 0 Σπuρίδων Τρικουπης θα γραμε Η Ολγα Ποuταγίδου είναπτιχούχος της Σχολής Ψυχολογίας
δημιουργεί τον πρτο τοκτκό στρατό των Ελήνων υπό τον ολέλ .
ληνα Γόλλο στρατηγό Κάρολο ψαβιέρο, Που είχε nολεμήσει στο
πλευρό του Μεγάλου Ναπολέοντος , οι καπετάνια τον περφρο - στεροι τας εθρουν ευσχημους τροπους μεταnτωευς της πτυχιακού διπλματος στη Σχολική Ψυχολογία . Διετέλεσε
νουν και συχνο τον υπονομεύουν. Ετσι ο τόπος εσέρχεται στο εξουσίας , Φθόνος και εμύλιον μίσος κατατργε τα σπλάγνα ΤK σύμβουλος στο τοπό Δημοτικό Συμβουλιο του Δήμυ
B&T COMPOSITES ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
Στην τεχναλογία του ιδρούνου θα δραστραποηβεί η εταιρoία
ης ουνεργοσος θα δημουργηβεί η Ηyaogx
Γιαννάκης Στάϊκος στον Βλοχό, οι Γιολδάσηδες στο Καρπενήσι B&T Compostis : Ηydrogon Production-Storags-U1illsation . Μ
ο Σωτήρης Στράτος κι ο Σταμούλης Γάτοος στ Αγραφα. Αλλαι την ουνεργοσία επιδκεταιη πρτη εμπορική ανάπτυη ταμευ
τήρων υbρογόνου σε χαμηλές έως uψηλές πέσεις, χρησιμο κάρια και στην Απική αρχίζει να κυκλνει τους πολιορκητές | σης του υδρογόνου από μκρά δίκτυα (mico gids) nου θα na .
Η εταρεία Β&T Camposites έχει επανειλημμένως βραβευτεί
Επιστρόφοντας στον Μοpιά , ο μπραήμ ουε και απολύει αλλά για ις καινοτομίες της στα προηγμένα εξαρτήματα σύνθετων
άρχοντες είχαν αμνηστευθεί και είαν αναλάβει πάλι μεγάλες
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΣΤΗΚΕΗ ΟΛΓΑ ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ
Πανάκειαν των δενν της Πατρίδος υπελάμβανον α πλείστου
των Ελλήνων τας εθνικάς συνελεύσεις των , οι δε ειδεμοε Κοινωιολογιας του ιδίου Πανεπιστημίου και κάτοχος μετα .
του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο ) , πτιχιούχος της Σχολής
μας, η ιδιοτέλεια οδηγεί τα έργα μας , α σκευωρία και τα δα - Εροδαίας κα στις πρόσφατες εκλογές εξελέγη περιφερειακή
Ανάλογη δραματική τροτή σημενεται σε βάρος των Ελλήγων βούλια είναι η πολιτκή μας .
και στην Στερεά. Ο Ρούμελη βαλεσή Μεχμέτ Ρεσήτ πασάς, ο
σύμβουλος Κοζάνης με το συνδυασμό του Περιφερειάρχη
Γιργου Κασαnίδη
συνέχεια στην σελίδα 2