Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
28 ΜΑΪΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12518
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Επιχορηγήσεις 22 δισ. και δάνεια 9δισ. θα μπορούσε να λάβει η Ελλάδα
Πρόταση Κομισιόν για Πακέτο 750 δισ.
Ματαινονται
Λαγκάρντ: Από 8%
οι πλειστηριασμοί
μέχρι 31 Ιουλίου
έως 12% η ύφεση
στην ευρωζνη
Ματαινονται οι πλειστηριασμοί από 1 louviou έως 31 lου.
Nου 2020 σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσεο υπου .
γός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας σε νομοσχίδιο
του υπουργείου Υγείας , εν από ίδρας ο πρόεδρος του δ .
καστηρίου θα επαναπροσδιορίζε πλέον της ματαιωθείσες
υποθέσεις
Με την εν λόγω τροπολογίαρυθμίζοντα ζητήματα για τον
Τρόπο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγε
λν της χρας , οι εργασίες των οποίων ανεστάλησαν προ σωρνά με διαδοχικές κονές υπουργικές αποφάσες κατ'
εξουσιοδότηση της από 1Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθε .
Τικού Περεχομένου εκαεπίγοντα μέτρα αντιμετπισης
των αρνητικν συνεπειν της εμφάνισης του κορωνοίού
CoD-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής Του .
1κονομία της ευpονης
, πιθανότατα
8%-12% qέτος, καθς προσπαθεί
να ξεπεράσει την επίπτωση της
πανδημίας , δήλοσε
Dpskyparla
λής της ΕΚT Κοστίν Λαγκάρντ.
Η απότομη διόγωση του κρατ .
κού χρέους δημιουργεί τον κίνδυ
να πακέτο επιχορηγήσεων ύψους 500 δισ. ευρ και δα"νείων που μπορεί να φτάσουν τα 250 δισ. εισηγείται η Κομισιόν στους ηγέτες της ΕΕ. στο πλαίσιο του νέου σχεδίου οι νο να επαναξιολογήσουν οι επεν δυτές το χρατικό ρίσκο και να ανα
ζωπυρσει πιέσεις στις αδύναμες
ΑΤΤική Οδός:
Διαδικασία για τη δημοπράτηση
κονομικής ανάκαμψης από τον κορονοϊό.
χρες , προειδοποίησε η Ευρωπα .
tκή Κεντρική Τράπεζα .
Με βάση τις πληροφορίες του Βloomberg η Ελλάδα μποτης παραχρησης
ρεί να λάβει επιχορηγήσεις 22,5 δισ. και περίπου 9.5 δισ . ε
δάνεια . Η Ιταλία θα δικαιούται 81,8 δισ. με βάση την πρόταση,
Στην ετήσια έxθεση για τη χοηματοπιστωτική σταθερότητα που
Στην πρόσληψη τεχνοοικονομικού συμβούλου με αντικεί .
μενο τη δημοπράτηση της Ατικής Οδού, της οποίας η ισχύς
της υφιστάμενης σύμβασης ικπνίει το 2024 προχωρά το
υπουργείο Υποδομν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφοση ττου υπουργού Υποδομν Κ. Καραμανλή , αντικαιμένου του συμβούλου θα είναι
η διερεύνηση των οικονομικν παραμέτρων που επηρεά
ζουν το χρόνο λήξης της υφιστάμενης σύμβασης παροχ
ρησης και επιστροφής του tργοu στο Δημόσιο .
η Ισπανία 77,3 δισ .
δημοσίευσε η ΕΚΤ προβλέτει ότι
Επιπλέον, η Φον ντερ Λάιεν θέλει να προτείνει ένα τακτικό
τα ελλείμματα των κυβερνήσεων
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2021 έως 2027,
της ευρωζνης θα αυξηθούν κατά
μέσο όφο στο 8% του ΛΕΠ
ύψους περίπου ενός τρισεκατομμυρίου ευρ.
Η δημιουργία αυτού του ταμείου , που έρχεται να προστεθεί
Το κρατικό χρέος αναμένεται να
ξεπεράσει το 100% του ΑΕΙ από
στα άλλα εργαλεία ανάκαμψης, είναι ένα ευρωπαϊκό σημείο
ΣΕΛ 2
το 86% , εκτιμά η ΕΚΤ
καμπής για να αντιμετωπιστεί μια άνευ προηγουμένου κρίση.
Eurobank: Εγκρίθηκαν οι κρατικές | Αργεντινή: Σε χρεοκοπία
εγγυήσεις
Ισχυρές κρατήσεις προς Ελλάδα
βλέπει η Ryanair
από S&P και Fitch
ΗEπrοoπή παρακολούθησης των τιλοποιήσεων
NPES σττοπλαίσιο του .1ρακλή-, ενέxρινε τη χο1 oίκοι αξιολόγησης Fitch και S&P ανακοίνωσαν
ότι υποβαθμίζουν το αξιόχρεο του δημοσίου της
Aργεντινής , λίγα ειχοσιτετράωρα αqού ανακοίνωσε
πως αναστέλι την εξυπηρέτηση των δανειακν τουν | βουλος της εταιρείας Μάκλ ΟΛίpu κάνοντας αναφoυποχρεσεων . Η S&P υποβάθμισε το αξιόχρεο από CC
σε D (κατάσταση χρεοκοπίας ) , εν ο Fitch το ποβάθ
μισε από το C στο επίπεδο RD (επιλεκτική χρεοκοπία).
ΕTanair αναμένει ότι η Βρετανία θα ακολουθήσει
LΠάλλες ευρωπαϊκές χρες , αποσύροντας τα σχέδια
για την καραντίνα εβομάδες, δήλοσε ο διευθύνων σύμ .
Qήγηση χρατικν εγγνήσεων για τις εταιρείες ειδικού
σκοπού 1 και 1 της τιτλοποίησης Cairo της Eurobank
Το projct Cairo της Eurobank aropά την τιτλοποίηση
κόκινωνν δανείων 7,5 δισ, η οποία είχε έρθει σε συμ
φωνία με την Do Value για την αγορά τους.
ρά σε μία μεγάλη άνοδον στις χρατήσεις για διακοπές
από Βρετανούς . Η ζήτηση είναι ισχνρή για Κροατία,
Γαλλία, Ελλάδα , Πορτογαλία και της Ισπανία .