Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΟΥΕΙΑΣΕΙ
δόστημα .
Πρέβεζος νο κα
στην nomκόσμο ανορ .
κοθς δημοτικό τέn και κου Ταμίου όα μόνο ται ΕMΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝ
μισθματα μειθηκαν διατηρή0rκov , aλΜά και δεν tnaψε να λετουργεί .
Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Τουριστικής
Προβολής του Δήμου Πρέθεπας με θέμα
"Οερινή τουριστική Περίοδος
στον Δήμο Πρέβεζας και COVID-19"
Με διυpυμένη μερφά και με τη
συpμετοή ό μόνο των μελν tη
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
" Προς Αξιότιμους ΚΚ Τσιοδρα και Χαρδαηιa
Εβδομίντο και δύο 72) nμέρες και άλλες τόσες ν
ptoδος στον Δήμο nρέβξος και
Το νούμερο ένα
και το νούμερο δύο ..
Ερωτιμαικ εντός των τεαν του ΣΥΡΑ
α και ουμνm , 0 4 κν νουκλεοτίoίων Αu- η είνα τo DNA:
An Το DΜΑ είναι e
μένουr rpογρμματος υno τον τίτηo Μένου.
no τον οκελετό της ο μα διnλή έλικα , οι δύο C και Τ και τκ noupiαuoίeες της onoioς a - νες 4 και G. Τα νου .
σκά μόρια nou ovομά - wpoμμικά μεταξύ τους συμπληρωματικές anu -.
ζονται νουκηεοτίδο , με annooς ομοιοnon , oίδες , nou ουνδέοντα
κόθε νουκηεoτίδιο nE . κούς δεσμούς, στους ο -με δεσμούς υδρογόνου
pιέχει μια φωσφορική noious μια φωσφορική μεταξύ των βόσεων των
pίζa . ένα σάopo και ομάδα σηματίζει μια νουκλεοτιίων , σημμε όρθιο ir. Το νoύμερο ένα δεν αnέδωσε
μάλλον και έτοι ο ΥΡA cnovineε με δεύε .
pόσεις αδενίνη A ) Eυλικν ομόδων στα
του DNA,