Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΕ ΤυΠο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιερυτής - Νιόλαυς Καραθένος 1951-1974* Βικτήτρα - Εκδότρια Στανρίδου L Συλιαή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' 1974)* Αp. φύλλου 6880-12.121
0,50 ε
Πέρασε ομό φωνα από την Ο.Ε.
του Δήμου Δράμας
Δρομολογήθηκε η διαδικοσία
της προμήθειας
Τον Έβρο επισκέφθηκε θες ο υπ.
Προστοσίος του Πολίτης Μ Χρυσοχοίδης
Το κλείσιμο ης επχείρησης συνεχίζε
να ζητάε η αντητολίτευση
400 αστυνομικοί
στη συνοριακή
γραμμή. . . σφραγίζουν
τον Έβρο
Κατά πλειοψηφία
η 1η αναμόρφωση
προϋπολογισμού
της ΔΕΚΠΟΤΑ
Προμήθεια εξοπλισμού
Εξοπλισμός διαχείρισης
απορριμμάτων
με σύστημα υπόγειων
κάδων στο Δ. Δράμας
για παιδικές χαρές
του Δήμου Δράμας
Ανοίγουν σύντομα οι διαδικασίες | Ευχάριστα νέα από την κα. Γαμβρέλη, υπεύθυνη του προγράμματος ΚΟΜY Δράμας
Αρνητικά τα πρτα 120 τεστ
κορωνοϊού από την κινητή
μονάδα της Δράμας
για τη διοργάνωση
της Ονειρούπολης 2020
Στην ευθύνη της αντιδημάρχου Παι δείας-Αθλητισμού-ΠολΤσμού η διοργάνωση της Ονειρούπολης
Δηλσεις Μλεκάνη-Τσια μπούση στον <Π.Τ για το πς βλ πουν τη φεπινή διοργάνωση
. Συζήτηση για τη μετοφορά της διοργάνωσης σε νέο χρο!
Πολτες που αισθάνονται ότι έχουν συμπτματα μπορούν να επικοινωνούν με
το Κέντρο Υγείας Δράμας για να τους γίνει δειγματοληψία
Του θανόση Πολυμένη
ΕΕΕNΞΕΙΣ έχουμε όσον
Του θανόση Πολυμένη
ΥΧΑΡΙΣΤΑ a έχει να μας μεταφέρει.
η κα . Ελένη Γαμβρέλη , η υπeύθυνη
- του προγράμματος ΚΟΜΥ για ιχηλάτηση και δειγματοληψία για τον Covi-19
στο Νομό Δράμας. Όπως δημοσιεύαμε σε
σχετικό ρεπορτάζ την περασμένη εβδο
μάδα, η κα Γαμβρέλη, Ιaτρός, Εδικός Ρεu
ματολόγος ,
αναπληρτρια Δευθύντρια Τοπικής Μονάδας Υγείας Κέντρου Υγείας Δράμας και
Επόπτης της ΚΟΜY Ν . Δράμας ξεκίνησε
ήδη την νηλάτηση και δειγματοληία σε
γάνωση της Ονεφούnoλης 2020 , την onoia
αναλαμβάνα η αντδήμαρχος
σμού και Πολπιομού κα Αναστασία Τόλιου Δάντζερ .
Η ανάθεση της ευθύνης
της διοργάνωσης στην κα
Τόλιου-Δάντζερα έγιε μετά
ατό συνεδρίοση της διαα
ραταξιακής Επτροπής στην
anoίa συμμετείχαν οι επκe
φολής των δημοτκν napa .
τάξεων εκτός αnό την
διευθύντρα
Τα πρτα δείγματα πάρθηκαν από το eεραπευτήριο Χροίων Παθήoeων Δράμας και
στη συνέχεια από το Ορφανοτροφείο και
όπως ανακοννεται πλέον , όλα αυτά τα
πρτα δείγματα είναι αρνητικά
Σε δηλσεις της χθες στον -Πρωνό Τύπο , , ευθυντή Ακ. Maκεδονος και Θράκηκ κ . Κλωναρδη Ξνοφωντα, Τον Πρόεδρο
η κα . Γαμβρέλη σημεκνει ότι τα πρτα Του Κέντροu Μέρμνος Αράμας κ , Κονστανπιδη Δημήτρο , Την Ανοπληρ δείγματα ήταν περάπου 120 στον αριθμό. Τp Δευθυντρα κα, Παναγωίδου Ελευθερία και το pοσωπικό Του δρύ .
Αναφοροκά με την ηλεία των ανθρπων που τος μοί με τους Οικότροφους
συμμετείαν στη δειγματοληψία, η κα Γαμβρέλη τον ζρι: ρούν συμπολίτες μας να εξεταστούν από την στιγμή που
Ηλιαακά οι υπόλληλοι του Θεραπευτηρίου ήταν κυρίως ασθανθούν ότι έχουν κάποια συμπτματα , η κα . Γαμ νέα άνθρωποι από 24 έως και 55 το μάξμουμ, ενα ηλ. βρέλη τονι ότι αυτό μπορεί να γνer -Εφόσον συμποκκομένοι όλοι άνωτων 70 ετν και όλοι μευποκείμενα νο - λίτες μας αισθάνονται ότι έχουν συμπτματα , μπορούν
σήματα , με άνοες, σακχαρωδιαβήτη και καρδιοπάθειες
Στο Ορpφανοτροφείο οιεργαζόμενα ήταν στις δες περί - πάμε στο στίτι του να πάρουμε δείγμα για εξέταση-.
που ηλικίες μέχρι 50 χρόνων κυρίως, εν τα παδιά που
φλοξενούνται από 146ως και 21 ετν οι φατητές. Οσον επιοκεφθεί την Ελληνική Αστυναμία, την Πυροσβεστική
αφορά τα ΑμεΑ στη δομή του Θεραπευτηρίου στον Άγιο Υπηρεσία και έπονται κα πάλι ευπαθείς ομάδες , δωτικές
Σάββα , εκεί ήταν από 21 έως και 50 ετν Τέλος, κάποια κλινικές και σύλλογοι πόσης δραστηριότητας.
δείγματα πόρθηκαν χθες και από τη δομή Φιλοξείας Με
ταναστν στη ΒΙΠΕ.
Όπως εξηγεί η κα. Γαμβρέλη , στη δομή Φλοξενίας, θα δόι τηρεί αμεταιλήτως τους κανόνες και τις συστάσεις
λευταίο διάστημα απέχει από
τιδήμαρχp.
Αυτό σημαίνε ότι ατό εδ και πέρα θα πpe
Τοπoη αντιδήμαρχος, το επόμενο βήμα ενα πενα αλλάξουν και α όπuες διαδικαοίες της
να οριστεί μια πενταμελής εππροπή, η αποία &οργάνοσης, όπως για παράδειγμα η τοπο
θέτηση Πaχνδιν , η οποία οφe0ει σύμφωνα
Αναφορικά με το ζήτημα των δημοπρασν με το νόμο να γίνετα με δημαπρασίες και όχι
με Μηρσες κα με διαφορετικές επλογές
πέρυα είχε δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα, η Καθς η ΔΕΚΠΟΤΑ θεωρούνταν αυτόνομη
δια είπε ότιπροςτο napόν δεν έχει συζιτηθεί επχείρηση και είε το δικοίομα να επλέγει
σκόμα το θέμα αυτό κα ις εnόμευς ηέρες Μλεκάνης κλεν υπόρχε σχεδιασμός . .
Σχετνά με την εξλξη αυτή, μλησε στον
Σε κάθε περίπτωση ηλέον , npoeτα για μα Πρωνό Τύποο δημοτικός σύμβουλος της
συβαρή εξλιξη στο ζήτηματης διοργάνοσης παράταξης όλη +Ζωή- κ Μλεκάνης , ο
της Ονορούπολης, καθς φεύγε anό την ευ - onoίος σημείωσε μεταξύ όλλων ότι εμείς
θυνη της ΔΕΚΠΟΤΑ κα rερνάει στο Τμήμα έχουμε ζητήσει να γίνει μα διαρκής διαπορo
Πολτισμού του Δήμου και στην αρμόδια a- ταξξακή ετροπή για τον πολτισμό και για.
την Ονερούπολη και δεν
έχει γίνει ακόμα . Ούτως ή
άλλως , τις προτάσας μας
τις έχουμε καταθέσει .
Όπως τονζα με δήλωσή της στον κΠρωνό
Ηφωτογpοφία ατό το Ορφανοτροφε ης Δράμος, με τον Περι φερεισκό Δrθα έχει και την ευθύνη ης δοργάνοσης .
μα την τοnoθέτηρη χν δν , για το αποίο
θα ενημερωδεί σχετικά
να τηλεφωνούν στο Κξντρο Υγείας Δράμας και εμείς θα
Το επόμενο πρόγραμμα της κινητής μονάδας , είναι ν
Όπως επσημαίνει eπίσης η κα . Γαμβρέλη "αποδενe
ται ότι οιπληθυσμός του Ν. Δράμας παραμένει ασφαλής,
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Υweι δεγματοληπτικά μόνο της Πολτυκής Προστασίας , του Υπουργείου Υγείας και
η λήψη τεστ , εν όσοι ερ
γάζονται εχeί θα περάσουν θαπρέπει να σημεκωθεί ότι η μονάδα ΚΟΜΥ της Δράόλοι από το σχετκό τεστ
Στην ερτηση αν μπο- Δήμο Παρανεστίου θα υπάρξει ξεχωριστή μονάδα
της Επιστημονικής Εππροπής του ΕΟΔΥ
μας είναι υπεύθυνη γα όλο το Ναμό , εν μόνο για το
Νέες υπερούχρονες υπηpoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκoνoης
ηεέλιξη στηw εξέταση του μαστού
. Ynέpnχoς Μοστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
, Μογντικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες:
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπω:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak: 2521022413
email itoiagnosi @gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791/2521 104962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα