Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 28.05.2020
Email:pan1 [email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο1ΚΟΝΟΜΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 280-Αρ Φύλλου: 7363
28 χρόνια
Μεταφέρεται η απόφαση για τη χρήση των κερδν από τα ελληνικά ομόλογα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Σεμινάριο για τις ελληνικές ΜμΕ από την eBay
Βορείου Ελλάδος
Κομισιόν :
Γιατί είναι ορόσημο και νια Τον ESIM
Οκτβριο κκληρνειν
Eurobank
μνήμτης για την ελληνική οικονομία
Η πόμενη μεγάλη αξολόγηση της ελληνικής οικονομίας, όπου μέτρα και
στόχο θα περάσουν από κόσκινο , μετατίθεται από τον Ιούνιο στον
Οκτβριο του 2020, ανέφερει υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της Κομισ
όν.Προ κορωνοίού , η μεγάλη αξιολόγηση θα γνόταν τον ΙούνιοΟ και εν η
μεγάλη μάχη θα παιζόταν στο Πς θα διοχετεύονταν το κονδύλα αυτά
ο κορωνοίός έβαλε στοη και
σε ουτή την εξέλξη.
Μετά και την έκθεση της
Κομιοιόν, Που δημοσιοτο
ήθηκε την Γερασμένη εβδομάδα, τα κονδύλια των 640
εκατομμυρίων ειρ αναμέεται να αποδεσμευθούν
Υψηλό 11 εβδομάδων αγγίζουν οι
ευρωπαϊκές μετοχές
PΑPOUTSANI5
Υψηλότερα κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές άλμα 1,19%, στο Πιο υψηλό σημείο από Τις 10
την Τρίτη, ακολουθντας το Παγκόσμιο θετικό Μαρτίου, εν οι μετοχές ταξιδίων και ανακλίμα , καθς ενισχύεται η αισιοδοξία για ένα Ψυχής ενισχύονται 2 ,5% και οδηγούν τα
Πιθανό εμβόλιο.
κέρδη, καθς όλοι οι τομείς στα μεγάλα χρημαΤιστήρια βρίσκονται σε θετικό έδαφος.
Ο Πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κάνει
Οι παρεμβάσεις
από δικηγόροΣύσκεψη την ματα δικηγόρ- στη
Παρασκευή 29 ων.
γαννει η Επ- γίνει στις 5.30 θέσεις μας για μεγάλης πλει- ασκούμενους
τροπή Αγνα μ.μ.
Μισθωτν και υπαίθριο χρο
Θεσσα- ηγόρων.
με ανάγκες και Τ
<Οι συμφέρον της υς
λονίκη,
διορ- Η σύσκεψη θα θέμα
εξελίξεις οψηφίας των δικηγόρους και
κλάδο , αυτοαπασχο -από εκλεγμέ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
τα Προβλήμα- λούμενων νους
Αυτοαπασχολούμενων με ρίου <Το Σέμ- τα
χαμηλά
μεσαία εισοδή-, Φράγκων 2
εστιατΟστην
συναδέλφων. ΕAΝΔ Θ
την Επιτροπή
γίνουν Ασκουμένων.
πρικο/ Sebri ko
ασκούμενων
και νέων δικ - Θα
Created by Universal Document Converter