Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αισιόδοξος για το φετινό τουριστικό ρεύμα ο Χάρης Θεοχάρης
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦΦ 5733 Πέμπτη 28.05.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Πς θα λυθεί το
θέμα με τους
γονείς που έστελ
υπουργείο Εργασίας
Μειωμένο ωράρο για τους δημόσιους
υπαλλήλους με παιδιά
>>> Τελ.
ΕΛΣΤΑΤ:
>>> Τελ.
Μειθηκαν οι τιμές στα υλικά
κατασκευής
ναν τα παιδιά στο
ολοήμερο
Έχω ζητήσει στο υπουργείο
Εσωτερικν να προσαρμοστεί το καθεστς των αδειν
των γονέων που έχουν παιδιά
στο ολοήμερο,
ούτως στε να μπορούν να
κάνουν χρήση μειωμένου
ωορίου για να παραλάβουν
τα παιδιά τους, τόνισε η υποuργός Νίκη Κεραμέως στον
ΣΚΑΙ, στο περιθάριο της
απόφασης εταναλειτουργίας
των δημοτικν σχολείων.
Εεχείνονται τα ψιφιακά
ραντεβού με το δημόσιο
WΟνται τα
που είναι
Η υπουργός επιβεβαίωσε
πως για την ρα , το ολοήμερο σχολείο δεν θα λειτουρ
γεί, με το σκεπτικό του υπουργείου να είναι το να δοθεί
έμφαση στα πρωινά τμήματα.
Ανδύοντας σε ποιες βάσεις| Πλαστικά Κρήτης.
τοποθετήθηκε η απόφαση
του υπουργείου για άνοιγμα
των δημοτικν, εντέλει, η
Nίκη Κεραμέως αρχικς
τόνισε πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει στο
διάγγελμα του , λίγο πριν
ανοίξουν τα γυμνάσια και τα
λύκεια , πως τα δημοτικά θα
ανοίξουν, εάν η πορεία της
πανδημίας στη χρα είναι
καιθοδική.
Συς 16 Ιουνίουη ΙΣ
για η διάθεση κρδόν
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Τακτική Γενική Συνέλευση θα Ελεγκτν Λογιστν από χάθε
πραγματοποιήσει η Παστικά
Κοήτης την 16η Ιουνίου 2020 χρήση 2019.
ημέρα Τρίτη και ρα 13:00
στα γραφεία της στην Βιομ ενός
Τχανική Περιοχή Ηρακλείου.
ευθύνη αποζημίωσης για τη
ΚΑκούμε τους ειδικούς, είχαμε ομόφωνη εισήγηση. Η
πορεία της πανδημίας είναι
καθοδική και.
γεμίζει αισιοδοξίαν , ανέφε4.-Εκλογή ενός ταχτικού και
αναπληρωματικού
Ορχωτού Ελεγκτή για τη
χρήση 2020 και κθορισμός
της αμοιβής τους.
5-Παροχή αδείας , σύμφωνα
με το άρθρ0 98 παρ.1 του
Η αοχή με τα ψηφιακά ραντεβού έγινε από τις ΔΟΥ (με την
υπηρεσία απόδοσης λειδάριθμου ) , θα συνεχιστεί στα ΚΕΠ
και θα ακολουθήσουν οι δήμοι και ο ΕΦΚΑ, τόνισε ο υπουογός Επικρατείας . Τι είπε για τον διαγωνισμό 5G.
αυτό μας
Οι ειδικοί θερησαν ότι
τρα που ανεβαίνει η θερμοχρασία είναι η ιδανική εποχή
να ανοίξουν τα σχολεία, ποόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως
όπως είναι γνωστό , τα παιδιά
κολλάνε δυσκολότερα τον ιό.
Αναλυτικά τα θέματα ημερή
σιας διάτξης:
1-Υποβολή προς έγκριση των
ετήσιων οικονομικν κατα
στάσεων (Εταιρικν και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρή
ν.4548/2018,
μέλη του
Ο κορωνοϊός έδρασε ως
Ψηφιακός
σημείωσε ο υπουργός Επ χρατείας Κυριάκος Πιερρα
κάκης , που αναφέρθηκε δοσης κλειδάριθμου), θα
στον σχεδιασμό των επόμε - συνεχιστεί στα ΚΕΠ και θα
νων μηνν και σημείωσε ακολουθήσουν οι δήμοι και
πως κδεν θα χάσει η Ελλάδα
ένα ακόμα τρένον
Διοικητικού Συμβουλίου και
στα διευθυντικά στελέχη της
Εταιρίας , να μετέχουν σε
Διοικητικά Συμβούλια ή στη
εταιριν
Ιδιαίτερα εστίασε στα Ψηφιακά ραντε βού, σημεινον τας πως η αρχή έγινε από τις
ΔΟΥ (με την υπηρεσία απόχεπιταχυντής>
( 01.01.2019
31.12.2019) καθς και των
εκθέσεων του Διοικητικού διεύθυνση
Συμβουλίου και του Ορχωτού Ομλου .
Ελεγκτή της Εταιρίας.
Εχουμε μια προηγούμενη
εμπειρία από τα γυμνάσια
και τα λύκεια . Δεν είχαμε
ούτε ένα κρούσματ και επιπλέον είχαμε μια υποδειγματινή τήρηση των μέτρων >, επεσήμανε η κα Κεραμέως ,
δίνοντας
6.- Προέγκριση καταβολής
αμοιβν για τη χρήση 2020
στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που δεν αμείβοντου με μηνιαίο μισθό ούτε τους
καταβάλλονται αμοιβές από
τα κέρδη.
ο ΕΦΚΑ.
2-Έγμριση της διάθεσης των
μερδν για τη χρήση 2019.
3-Έγκριση της συνολικής
διαχείρισης της Εταρίας και
επαλλαγή
Ορχωτν
Created by Universal Document Converter