Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

18oC, 15:00

22oC, 21:00

19oC - Υγρασία 43%-94% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-6μπ. Ανατολή ηλίου: 06:16 - Δύση ηλίου: 20:59

€0.80

×ßëéá ÷ñüíéá êïóêéíßæåé

Η αριστερή, ριζοσπαστική κριτική στις κυβερνητικές επιλογές εξόδου από την κρίση, συνοψίζεται για
μια φορά ακόμα στην απαίτηση της γενναίας χρηματοδότησης της κατανάλωσης ώστε να λειτουργήσει επαγωγικά και η αγορά. Συνήθως αυτή η επιχειρηματολογία διατυπώνεται αφού έχει πρώτα περιγραφεί με τα μελανότερα χρώματα η ζημιά,
που η κρίση επέφερε στις λαϊκές, καταναλωτικές δυνατότητες. Ακούγεται λογικό και ίσως να είναι, όμως το σχήμα και αναπόδραστα κι η πρόταση από την οποία ακολουθείται, είναι ανεστραμμένα. Θεωρώντας δεδομένες τις πολιτικές επιλογές, κυρίως το πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών
αλλά και το γεωπολιτικό στάτους, τέτοιες προτάσεις μιαν αξία μπορεί να αποκτήσουν. Την απόδειξη του αδύνατου της εφαρμογής τους υπό τις
παρούσες συνθήκες και προϋποθέσεις. Επαρκή υποτίθεται λογική σειρά ώστε να επαναστατήσει η συνείδηση της κοινής γνώμης. 3»

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5125

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ìå ôçí ÊáëáìÜôá ç ÊÝñêõñá

• Äçìéïõñãåßôáé

Üëëç ÕÐÅ ìå Ýäñá
ôá ÃéÜííåíá, ðïõ
ìáò êïõíÜíå Ýôóé
ôï ìáíôÞëé

Ìå ôïí öüâï ôçò âñåôáíéêÞò êáñáíôßíáò

ΑΘΗΝΑ. Η αλλαγή του διοικητικού, υγειονομικού χάρτη της
Χώρας, έτσι τουλάχιστον όπως
εισηγητικά εισάγεται στο νομοσχέδιο της επικύρωσης των Πράξεων νομοθετικού περιεχομένου
για τον κορονοϊό ως τροπολογία,
αφορά και στην Κέρκυρα και τα
Ιόνια νησιά. Και μάλιστα με τρόπο που θα συζητηθεί εφόσον λύνει τη μακρόχρονη σχέση της
Κέρκυρας με τα Γιάννενα.
Σελίδα 3>>

ΛΟΝΔΙΝΟ. Οι EasyJet, Jet2 και Ryanair αποκαλύπτουν πότε θα συνεχιστούν οι πτήσεις και πού θα πάνε. Καθώς
οι περιορισμοί αρχίζουν να χαλαρώνουν σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς, ακολουθούν τα τελευταία
σχέδια αεροπορικών εταιρειών για την επανεκκίνηση των πτήσεων και των διακοπών στο εξωτερικό. 5»

ÐÝíôå óôñÝììáôá Ýêáøå ç ðõñêáãéÜ óôïí Áóðñüêáâï
ÐåñéìÝíïíôáò ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôçò ðïìüíáò óôç ÄÜöíç

4>>

Ç ðñüåäñïò
ôïõ ÅÏÔ,
Á. ÃêåñÝêïõ
óôçí ÊÝñêõñá

10>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα