Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
1διοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.767.Τιμή 0,60 Ε. Πέμπτη 28 Μaΐοu 2020
/ Γραφeίa Φ.Τταβλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fac 26510 30.350 htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Και ναυτική βάση της παραχωρεί τρα στον Αυλνα
ΝΑΝ ΤΟΥΡΜΑ
Ο Εη Ελάδα η τηρίαι για την έπαξή ης στην ΕΕ, ο Ράμα συμμετέχει Ένα κορυφαίο πόστο για τον Θεσπρωτό πρ. Χφυπουργό
Ο Αντνης Μπέζας στο τιμόνιν της
Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου!
ΟΗ Κοβέρνηση επειγόντως να θέσει όκινες γραμμέφ
. Η καιροσκοπική πολιτική
Του Αλβανού Πρωθυπουργού Ενη
Ράμα , καθημερινά αποκαλύπτε
και μια νέα mυχή ανθελληνισμού
Από τη μια η Αλβανία χτυπa
την πόρτα ης Ευρωπίκής Ενωσης , Εισπράπ ήδη ευρωπακά
Ομόφωνη η τοποθέτησή του από το Υπερταμείο ως Προέδρου της ΕΤΑΔΑ.Ε,
που έχει στο χαρτοφυλάκιό της πάνω από 70.000 ακίνητα
. Ο κατάλληλος άνθρωπος
στην κατάλληλη θέση , μπορεί να
πΕι κανείς στο άκουσμα της είδησης όι ο θεσπρωτός πp. υφυ
πουργός Αντνης Μπέζος αν
κονδύλια για mν ανάπτυξή
από την άλλη συσφίγα ολοένα κα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
περισσότερο τους δευμούς της με
την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν .
Όλα αυτά βεβαίως θα ήταν ήσσονος σημασίας , εάν η συνεργασία
των δύο χωpν δεν είχε φανερό
στόχο την Ελλάδα . Ο Ερνταγν , σε
μια mpωτoφανή επίδεη μεγαλοπρέπειας , επιχεpεί να επιβάλλε την
Τουρκία ως τον χωροφύλακα Της
Μεσογείου , αδιαφορντας για δε
θνείς συνθήκες και καταπατντας
κάθε έννοια καλής Υaπονίας
Αντίστοοες συ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ατη και θάλασσαν προσφέρει ο Ενη Ράpα στην Τοoρκία, αντί
αευχαριστν πpος την Ελλάδα για τη στήριξη της Αλβανίας .
λαμβάνει ένα κορυφαίας σημα
σίας για την περαπέρω πορεία
της χρας πόστο , αυτό του Προέ
δρου Δ.Σ της Εταιρείας Ακινήτων
Προχωρούνοι προετοιμασίες για το άνοιγμά τους τη Πευτέρα
Του Δημοσίου (ΕΤΑΔΑΕ, η οποία
έχει στη διαχείρισή της Το μεγαλύ ερο χαρτοφυλάκιο της χρας!
Τη σχεική ανοκοίνωση έκανε
χθες το απόγευμα η Εληνκή Εταpείa Συμμετοχων και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ ΑΕ) , του Υπερταμtίοu , Το
ΔιΟΙκηΙκό Συμβούλιο της σποίας οποφάσσε ομόφωνα την Τοποθέτηση
Του κ . Μπέζα στο πμόν Της
ΕΤΑ, σε μία εποχή που αυτή βρ
σκεται μπροστά σε
- 11η σελ.
Στοίχημαη ομαλή επιστροφή των
Dφμετ πρνά παιδιν σε Δημοτικά-Νηπιαγωγεία!
.Παγνουνν μέχρι
Τις 31 Ιουλίου
> Δαββαισς Ιφιπουγού Παιδείας για κάλοψη λης χαι καθαρoητα . Αεες ειδικού σκοτού
κα για γονος που εγάζονται στον ιδιωτικό τομέα . 5xνούν και τα Κέντρα ξνον ωσούν
οι πλειστηριασμοί
Σελ. 12
* Στη σελίδα 6
. Με πυρετδες ρυθμούς συ - ναι πλήρης η επανεκκί
νηση rou εκπαιδευτι.την επάνοδο από Την pχόμενη κούμας συστήματος
Η σχολική χρονά θα
πλεισει αpγότερα φέκές αίθουσες προκειμένου να . Τος και η επόμενη θα ξεκνήσει νωρίτερα προκ
μένου να καλυφθεί η ύλη
που ήρθε ίoω εξατίος
Σ 10.00 οκοδμς δλες
νεχίζονται οι προέτομασίες για
Eπεντάχθηκε το έργο από ευρωπαϊκούς πόρους .
Μαβρεθείτόρα αραλείον χρηματοδότησης
γα το Εμπορευματικό Κέτρο θεστρωτίας
Δευτέρα και των μαθητν Δημοτκού και Μητπιαγωγείου στης σχολΣελ. 12
Ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός .
Το Μονολίοι Πρέβεζας αναδείθηκε
V Είναι αναγκαίο για την ανάδειξη του τόπου μας
. Όνειρο σπραγματοποίητο
φαίνεται πως θα
μείνει Το Εμπορευματικό Κέντρο θε .
σπρωτίας , καθς
πρν λίγες μέρες
το έργο AdriUpo,
μέσω Του οποίου
θα υλοποούνταν,
απεντάχθηκε λό
γω καθυστερήσε
ων, όπως ανέφερε Το Επίσημο aπολογικό .
Σαυτή τη φάση δεν έχει καμία
σημασία να επιχειρήσει κάποιος να
καταλογίσε ευθύνες , αλλά
που μετράι είναι το αποτέλεn
Και το απστέλεσμα tίvυ αρνητκά
Γ auτό είνα συστή η πρόταση
Του Επιμελητηρίου
η ασφαλέστερη παραλία της Ευρπης
VNIΙΚΟΣ ήα χρίναοτορμής, θενατογ Στις θέσεις τους επιστρέφουν
Τέλος από Δευτέρα η εκπερπροπής εργασία
. Η πapαλία
Του Μονολιθίου
Πρέβεζας ανα δεικνύεται ως μια
από Τις ασφαλέ.
στερες στην Ευ
και οι δημόσιοι υπάλληλοι . .
-Τηρντας μέτρα υγιεινής και αποστάσεις
. Αποκαθίσταται στα: διακά , από την ερχόμενη
Δευτέρα 1 οuo an
κανονικότητα στον δημό στο Τομέα , καθς σταμα .
και η
χρονική περίοδο
μάλιστα που ο
Τουρισμός, ανεβαίνει τον δικό
Του Γολγοθά, λ
ρείς Του τουρισμού για πην καλύτε.
ρη προβολή ης περιοχής
Το European Bast Destinations.
γασία και πλέον η αυτο
πρόσωπη παρουσία των
υπαλλήλων στο Δημόσιο
θα ανέρχεται στο 100%
Οστόσο,
moστενή συνεργασία
μυξύ Δ oντν .
Tιατης Αρμοστείας a2
μίας Του κορωνοίού και οι Τοπικοί
φορείς κάνουν αγνα δρόμου για
να καλύψουν το χαμένο έδαφος
Εξάλλου συνεχείς είναι ο, συσκέ η ιστοσελίδα για την προuθηση του
ψες στο Δήμο Πρέβεζας με φο - τουρσμού στην Ευρπη- 2η σελ
12η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Για να επαναρχίσει το πρωτάθλημα .
Στήριξη ζητάνε οι ομάδες | Αντιμέτωποι με την μετά
της Super league2
-Περιμένω προτάσειςν λέει ο Υφ. Αθλητισμού
Λιαπιστσεις . .
ΓΓΝΩΜΛΕΣ
Υπάρχουν . Γιαννιτες στην
Αντιπολίτευση του Δήμου;
τον Κορωνοϊό εποχά. .
> ράφει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ
Πρόεδρος ΟΚΠΑΠΑΔ. Ιωανντν
> Γράφει η ΑΡΕΤΗΜΑΛΑΜΗ
Ο Ανάθεμά σε ΣΥΡΙΖΑ α εού παλιο-Σκουρλέτη,
που μας φέρατε για νέο φρούτο την απλή αν λογική στα Δημοτικά μας πράγματα, σα να μην ε .
χε ο λαός την εμπερία της ακυβερνησίας της κι
έχουμε σήμερα Δημαρχείο χωρίς Δήμαρχο , αφού
τον έχετε σιδηροδέσμιο α εήλυδες των lωανν
νων , όπως εκ των πράξεν σας αποδεικνύετε ότι είστε και είχατε
το θράσος να ζητήσετε την Ψήφο του Γιαννπκου λαού για να
δουλέψετε , υποτίθεται, γ' συτόν. Ποιοί; Εστίς που μόνο 4ησεΑ
. Ση δοίκηση Της
Super League 2 έpιξε
: Το . μπαλάκι για την
: συνέχιση ή τη διακοπή
: rου πρωτσθλήματος
ς ου δηλσης
: ο Υφυπουργός Αθληι.
: σμού Λευτέρης Αυγε .
: νάκης , εν ζήτησε επi
: σημες
Προσπαθντος να επιστρέψουμε στην νέα κανονικότητα μετά την καραντίνα για τον COVID 19,
θα ήθελα να καταθέοω μερικές σκέψες μου γύρω
από τη κατόστοση πoυ έχει διαμορφωθεί
Είναι βέβαιο και κοινά αποδεκτό όη στο υγειονο μικό κομμάm η χρα μος πήγε πολύ καλά . Είναι επίσης βέβαιο και
κοινά αποδεκτό ότι μετό το lock down θα ακολoυθήσει μια μεγάλη
ύφεση με nολλές επιδρόσεις τόσο στην επχειρηματικότητα (μείω
ση τζρων, κλείσιμο επιχειρήσεων) όσο και στην απo-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα