Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Συνεχίζονται κανονικά
οι προπονήσεις των παικτν
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 27
Μαΐου 2020
Αρ. Φύλλου 6582
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 2651077466 | fax: 26510 37880| e-mail: info @ne oiagones.gr | www.neoiago nesg
ΓΗΣ ΗΠΕ ΡΟΥ
ΕΦΤΑΣΑΝ Οι ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΤΕΙΑΣ
ΜΕ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΥ Γ.ΣΤΥΛΙΟΥ
Τηλεδιάσκεψη wν oοιροτρόφων
Πιίνουν δουλειά
σε όλη την Ήπειρο
Ηπείρου με τοr M. Βορίδη
Τη δυνατότητα να εκ θέσουν τα ι&aitερα Προβληματα του κλαδου
τους , κατά την naνδημία του COVID
19 στον Υnουργο Αγρoτικής Ανα
πτυξης και Τροφίμων κο Μάκη
Βορίδn , εlχαν, οι χοιροτροφοι της
Hπeipou , μέσω τηλεδιασκεψος nου
διοργανδnκε με Πρωτοβουλία του
Γιργοu Στυλιο .
ΣΕΛ, 4
ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΩΤΩΝΙΟΥ
Μα καταγγελα για παράνομη
υλοτομία στον Βασιλικό
Σε καταγγελία Δημοτικν Συμβουλων της αντιnολίτευσης Yια napa νομη υλοτομία σε συσταδα δάσους
δρυος στην Τ.Κ. Βασιλικού , anαντa
με μακροσκελη του ανακοίνωση, ο
Δημαρχος Πωγωνου . Κων/νος
ΣΕΛ. 9
ΣΤΟ Π
Στάση εργασίας για 17
καθαρίστριες
Στάση εργασίας αno τις 12 ως τη 1,
και nαpάσταση διαμαρτυρίας στην
είσοο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στις 12 το μεσημέρι της
Πεμπτης , πραγματοnoεί ο Σύλλογος
Εργαζομένων του ΠΝ διαμαρτυpoμενος για τον anoκλεισμό 17
καθαριστρν αno το διαγωνσμό
για την καθαριότητα, με ευθυνη του
ΣΕΛ. 5
Η λειτουργία των Κινπτν Ομάδων Υγείας ( κΟΜ ) ειδικου σκοπού για τη ληψη δεγματων Βιολογικού υλικαυ και
νοσηλευτική Βonaeιa σε onoπτa η maava κρούσματα κορωνοίου COVID-19 και oικον υno τmν καθοδηγηση και τις
οδηyες του ΕΟΔΥ , είναι γεγονος για την Ήπειpο, κα θς το Πρω της Τρίτης φτασαν στο νοσοκομείο Χατηκστα τα οχήματα nou για το Ναμό Ιωaνννων δα φέραυν σε nέpας το συγκεκρμένο έργο.
ΣΕΛ. 5
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞEΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΕΠ.
| και οι γκρίζες Ζνες
ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ
Σε έναν καγνα &pομου . μηαίνουν
σύντομα Πάνω ano 300 ατομα των εnτρατων Πανελλαδικν Εξετασεων του !
αλλά και
100.000 υποψήφιοι noυ 8α κληΒούν να
διαγωνιστούν σε nρωτόγνωρες συν| aηκες κα μετά aπό εγκλεισμό και
Σεμινάρο Υποχριτικής
κα αυτοσχεδιασμού
με τον Κωνυταντίνο Μπιμπή
Ο ταλαντούχος η8onoος και σκnνο8έτης Κωνσταντίνος Μπιμς
ερκεται στο θέατρο Εκφραση για
ενα σεμιναριο 20 ωρων Βασισμένο
στο ούστημα Στανιαλαφακι .
Αζονα του σεμιναρlου 8α anoτελέσε το Σωτικής σημασίας για τον
σία τριν μηνων. Παρολληλα Περίπou!
80 καινούργια εξετασικά κέντρα δα
λετουργηoουν σε λη τη χωρα ωστε
να μηουν λιγότεροι unophφο στις
κατάλληλες al8ουσες . με nιανa μως
τεχνικά Προβληματα καθς nολλές
| αno τις a Βουσες τω γυμνασίων nou
| θα χρησμοnοnBούν δεν εχουν καν τα
anapaintα μηχανηματα για τη μετά 8ο|ση των δεμάτων.
Η τρίτη λύση για τα led
Πως μπορεί ένας naoaooς να
κάνει τις λξεις αλλων , δικές του
ΣΕΛ. 9
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΟΙ "ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΣΕΛ. 3