Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θονότου γp
Τετάρτη
Μαΐου
Αριθ. φύλλου 6020
Τιμή φύλ.:050c
την ο/
Kαθημερινή εφημερίδα ΚKοzάvης
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
τον Απρίλιο κάλυψε
μόλις το 3,11% της ζήτησης
Σελίδα 12
Δήμος Κοζάνης
Με μέριμνα των ιδιοκτητν
ο καθαρισμός των οικοπέδων
Ερχονται
Σελίδα 7
νέες μεισεις φόρων
Τα 5 σημεία
Που σχεδιάζει
η κυβέρνηση
Μπλόκον
Σελίδα 13
στα παλιά αυτοκίνητα
Αυτά είναι
Super League:
Αντίστροφη μέτρηση
για το restart
Σελίδα 21,
τα 15 νέα
πιστοποΙΑ Ο ΨΕΙΣ
- Όλα όα θα Προβλέπονται για τους αγνες
ητικά
που εκδίδονται μέσω
Σελίδα 24
Το φάρμακο
και οι παρενέργειες. .
Δεν υπάρχει αμφιβολία nως η πρόταση Μακρόν.
| Μέρκελ για τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου!
υψους 500 διο . ευρ για την αντιμετποη των οικο| νομικν συνεπειν της nανδημίας είναι ένα βήμα!
| rou ενδυναμνει τις κεντρομόλες δυνάμεις της Ε.Ε.
| rou επδικουν μια στενότερη οικονομική και πολι .
| τική ενοποίηση.
"Η αναγκαιότητα ενός Rocovery Fund προκύπτει
| σύμφωνα με την καγκελάριο "από το γεγονός ότι η
Ι κρίση έχει διαφορετικές επιπτσεις στα κράτη-μέλη
| Αυτές οι διαφορές απειλούν τη συνοχή της ΕΕ ",
Στα ΚΕΠ εντάσσονται
δεκαπέντε
ητικά
του υπουργείου Δικαιο-|
|σύνης που έως σήμερα
| χορηγούνταν μόνο από
τα Ειρηνοδικεία και τα
Πρωτοδικεία.
πιστοποιαρμοδιότητας!
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 11