Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΜΑΪΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12517
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Δύσκολη η αεπόμενη ημέραν-Βατερλόνη πρτη ημέρα ανοίγματος της εστίασης
Σήμα κινδύνου από ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕ
Όχι στα εστιατόρια
λέει το 50% των Ελλήνων
ΥΠΟΙΚ:
Το πρόγραμμα
ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί
Οφόβος του κορωνοϊού λειτουργεί αποτρεπτικά στην επί
σκεψη σε μια ταβέρνα , όπως προκύπτα από έρευνα του
ΙEAKA με δείγμα 1.050 ατόμων που έγινε τον Μάιο 2020.
Από την έρευνα προκύπτα ότ μία σιρά από συνήθε .
ες που υιοθετήθηκαν λόγω της εμφάνσης της κρίσης της
Covid-19 αναμένεται να διατηρηθούν από μεγάλες ομάδες
των καταναλωτν . Όσον αφορά την αγορά της εστίασης
που ξικίνησε τη λειτουργία της προχθες, το 33% ή 1 στους
3 θα ξεκινήσει άμεσα τη συνήθεια του φαγητού σε εστιατό
ριο-ταβέρνα , εν 17% αργότερα μέσα στον χρόνο . Ενας
στους δύο όμως δεν θα επιστρέψα στην οργανωμίνη ιστί
αση μέσα στο 2020 .
σε μνημόνιο
Καική στο ποόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ Μένουμε Ορθ.
ο. 1" , που παρουσίασε Αλξης
Τσίπρας , ασκεί το υπουργείο Ου
κονομικν.
Το ΥΠΟΙΚ κάνει λόγο για συρεία
λαθν αλλά και τελικό λογαριασμό
Ανοίγουν τα χερσαία σύνορα
για τον οδικό τουρισμό
ΛΛεδραματικούς τόνους ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ περιέγραψαν την κατά' σταση για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, στη Βουλή . Αποπου υπερβαίνει τα 36,5 δισ. ξεπερ
νά τα ταμειακά διαθέσιμα και ανοίγει διάπλατα τον δοόμο σε νέο μνη
μόνιο .
γοητευτικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε στις κοινοβουλευτικές επιτροπές που επεξεργάζονται τις ΠΝΠ, ο Γιργος Καββα θάς από τη ΓΣΕΒΕΕ ο οποίος προειδοποίησε ότι ειδικά στον χ Μέχρι Τις 15 Ιουνίου θα ανοίξουν ταχερσαία σύνορα της
χρας για τον οδικό τουρισμό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτά.
κης και δεσμεύτηκε ότ η κυβέρνηση θα εργαστεί για να δι
ασωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής
σεζόν σε αυτές Τις δύσκολες συνθήκες
Τη δέσμευση αυτή ανέλαβε στις συναντήσεις του με τον
περιφεραιάρχη Κεντρικής Μακεδονίος Απ. Τζηζικστα κι
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κ.Ζ4ρβα
ο περιφεραάρχης και ο δήμαρχος τόν σαν τη μεγάλη σημασία του οδικού τουρισμού για τη Θεσσαλονίκη καιυρ
Τερα τη Μακεδονία και ο κ. Τηζικστας είπε ότι 10.000.000
τουρίστες φτάνουν οδικς . Απίκλασε να ανοίξουν καταλύ .
ματα το τρήμεροτου Αγίου Πνεύματος , ο Στέλιος Πέτσος .
το οποίο , σύμφωνα με τον κ . Τσ
πρα ήταν ένα αολοκληρωμένο πα
κέτο άμεσων παρεμβάσεων, ήταν
τόσο ολοκληρωμένον , στε μέσα
σε 50 ημέρες δεν επικαιροποηήθη
κε, αλλά αναθεωρήθηκε δραστικά
ρο της εστίασης , μια στις τρεις επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν.
.ΣΤΟ εμπόριο, στο 87% των επιχειρήσεων, έχουμε μια μείωση
του κύκλου εργασιν κατά 50%. Χθες, που ξεκίνησε η εστίαση,
τα αποτελέσματα είναι δραματικά .
Σε ό,τι αφορά στον κλάδο αμιγς της εστίασης, ο κύκλος εργασιν είναι κάτω σε ποσοστό 95%. Στον καφέ είναι κάτω περίπου
στο 50% και τόνισε ότι αυτό που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα
προχειμένον η Αξιωματική Αντι
πολίτευση να ενσωματσει, κατόπιν εορτής , ποωτοβουλίες της Κυ
βέρνησης ή να επιδοθεί σε ανεύθυ
νη πλειοδοσία .
στην αγορά είναι ότι τα μέτρα έρχονται, ανά εβδομάδα, χωρίς να
υπάρχει ένας προγραμματισμός
ΕEA: Λουκέτο και απολύσεις
βλέπει ο ένας στους 4
Στο 33% η αποζημίωση
από τα χαμένα ενοίκια
ΟΟΣΑ: Το ΑΕΠ των χωρν μελν μειθηκε 1.8%
ηνας στους 4 επαγγελματίες θεωρεί ότι μπορεί να
Μαναγκαστεί να κλείσει την επιχείρησή του και το
26% ότι μπορεί να χρειαστεί να προβεί σε απολύσεις
στο επόμενο διάστημα σύμqωνα με δημοσκόπηση για
το Επαγελματικό Επιμελητήριο Αθηνν. Το 81% των
επαγγελματιν απαντούν ότι υπέστησαν ζημιές στην
πρτη φάση της πανδημίας έναντι ενός μόλις 19%.
ης επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή η νο, μοθετιχή ρύθμιση που θα προβλέπει χρατική αποζημίωση για το 18 του εισοδήματος που θα χάσουν οι
ιδιοκτήτες ακινήτων από τη μείωση 40% στα ενούχια . Η
κάλυψη του 33% των εισοδηματικν απωλειν θα γί νει μέσω συμψηφισμού ια κάθε είδους ogeιλές που θα
προχύψουν από την 1η Ιουνίου και μετά .
όγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωνσης
Στης CoνID-19, το πραγματικό AΕΗ στην περιοχή
του 0ΟΣΑ μειdθηκε κατά 1,5% στο πρτο τρίμηνο του
2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση από το πρ το τρίμηνο του 2009, στο απόγειο της χρηματοπιστωτι
κής χρίσης, όταν το ΑΕΠ είχε μειωθεί 2,3%, σύμφωνα
με προσωρινές εχτιμήσεις του 0ΟΣΑ.