Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠοκαθίστανται
0u ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
οι ζημιές στην παράκαμψη
των Βουτιάνων > σελ. 7
Παλαιολόγεια 2020m
στον Μυστρά
Τς πύλες και για το κοινό
ανοίγει το Δημοτικό
Στάδιο Σπάρτης > σελ 15
5 σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 27 Μαΐου 2020 | Ετος 241 Αριθμός 5881 | Τιμή φύλλου 0.506
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Υδροδότηση Σπάρτης και χωριν και αντιπλημμυρική προ στασία
Pημάζουν
τις nορτοκαλιές
Νέα κλοπή
Η ΔΕΥΑΣ αντιστέκεται >
και Προχωρά σε έργα
1,2 τόνων στη Σκάλα
Ανησυχητικές διαστάσεις
nαίpνει το φαινόμενο της κλοnής εσπεριδοειδν onό aγροκτήματα στην ευρύτερη
Περιοχή του Δ Ευρτα .
Λίγες ημέρες μετά τη σύληψη
ενός 44xρονου Έλληνα στις
165/2020 για κλοηή-μαζ με
άγνωστους συνεργούς- συνολικά 1,1 τόνων noρτοκαλιν
aπό κτήμα στο Ελος, την Κυριακή 24/5 συνελήφθn στη
Σκάλα, aπό αστυνομικούς του
Αστυνομικού Τμήματος Ευρτα, ένας 56χρονοςΕληνας,
αντιμετωηίζοντας την ίδια κατηγoρίa . Ειδικότερα , λίγη ρα
νωρίτερα, ο άνδρας φέρεται να
αφαίρεσε αnό το αγρόκτημα
μιας γυναίκας στη Σκάλα , noσότητα noρτοκαλιν συνολι κού Βάρους 200 κιλν nou
Βρέθηκε κοι onoδόθηκε στην
ιδιοκτήτρια , Εππλέον , αnό τη
διενεργηθείσο nροανάκριση .
Προέκυψε ότι ο 56χρονος , ο
onoiος είνοι κάτοικος χωριού
του Δ. Ευρτα , κατά το χρονικό
διάστημα anό τις 205/2020
έως και τις 24/5/2020, είχε
οφαιρέσει από το ίδιο αγρό κτημα συνολικά , οκόμη , έναν
τόνο noρτοκαλιν .
Τα συχνά περιστατικά κλoην
αγροτικν ηροϊόντων -και δη
εσπεριδοειδν- έχουν θορυΒήσει τους nαραγωγούς της
περιοχής του Δ. Ευρτα nou
αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
για την Περιφρούρηση της ne .
ριουσίας τους, εν Παράλληλα
oπεuθύνουν έκκληση στην Πο λιτεία να λάβει μέτρα για την
Προστοσία του εισοδήματός
τους nou κινδυνεύει από τους
επτήδειους
Αναμένεται να δσουν λύση σε σημαντικά Προβλήμαα
Στο περιθριο των εξελίξεων ταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑ Αγίας Ειρήνης της ΔΕ Μυστρό, B) μαντικά δίκτυα για τις υποδομές
και της συζήτησης nου έχει Σπάρτης κ . θεμιστοκλή Πατσι - την αντικατάσταση του δικτύου του Δήμου Σπάρτης Η Πολυανοίξει για την οικονομική κα- λίβα και τωναναδόχων εται - ύδρευσης της TΚΑγίας Ειρήνης ηλοκότητα, η δυσκολία στην
τάσταση της Δημοτικής Επιχεί - ρειν.
pηoης Υδρευσης ΑΠοχέτευσης
Σπάρτης [ΔΕΥΑΣ) και το μέλλον μένεται να συμβάλλον: a) στην μυρική θωράκιση της όλης της των Πολιτν από τους οποίους
της , υπεγρόφησαν κατά το Προ - Βελτίωση της υδροδότησης της Σπάρτης από όμβρια ύδτα nou
ηγούμενο χρονικό διάστημα , Σηόρτης από τις πnγές της Τρύ- Προέρχονται aπό την ευρύτερη λογη υπομονή και κατανόηση .
τρεις συμβάσεις εκτέλεσης σn . nης με Βαρυτικό αγωγό με na- περιοχή της Μαγούλας
μαντικν έργων υnοδομής με - ράλληλη υδροδότηση της Τκ
της ΔΕ Μυστρά και τέλος γ) τα εκτέλεσή τους θα Προκαλέσει
έργο nou σφορά στην αντιπλημ - ανατροπή στην καθημερινότητα
Οι εν λόγω Παρεμβόσεις ανακαι ζητάμε να δείξουν την ανά επισημαίνει η ΔΕΥΑΣ
Ολα τα έργα είναι Πολύ σnσυνέχεια σελ 9
Δήμαρχος Ελαφονήσου Ευσταθία Λιάρου:
<Πιστεύω ότι η τουριστική περίοδος
θα έχει θετικό αποτύπωμαν
Μέσω συνέντευξης Ποu napa - κοι τη στρστηγική Πou χoράσσει γειακά ζητήματα , αλλά κοι στο
χρησε στο in.gr , η δήμαρχος n Δημοτική Αρχή για την ηρο - κρίσιμο άξονα της χρηματοδόΕλαφονήσου, Ευσταθία Λιάρου , σέλκυση τουρισμού σε έναν τησης των ΟΤΑ. Για το κομβικό
αναφέρεται μεταξύ άλλων στην
Προσπάθεια του νησιού να Βρει ορισμούς της χρας
τον " Βηματισμό, του μετά την
καραντίνα λόγω κορονοίού, την ακόμα για τις αναγκαίες υποδο-νής στρατηγικής για την Πελο αντιμετηιση των προβλημά - μές , nou υλοποιούνται Βάσει Πόννησο
των nou ανέκυψαν στην τοπική σχεδίου , εν κάνει ειδική όμορων ιδεν .,
κοινωνία και οικονομία, ολλά μνεία σε περιβαλλοντικά-ενεραπό τους Πο δημοφιλείς Προ - θέμα της ηροσβασιμότητας.
unoγραμμίζει ότι τίθεται θέμα
Η δήμαρχος Ελαφονήσου μιλά ευρύτερων συνεργασιν , κοι Οι κάμερες ,
η Κεραμέως και ο .
Μάρτιν Σκορσέζε
του Ηλία Βαβαρούτσου
Προθησης
ουνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα