Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ο
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 27.05.2020
Email:pan1 [email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο1ΚΟΝΟΜΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 280-Αρ Φύλλου: 7362
28 χρόνια
Επιστροφή στην <αναπτυξιακή κανονικότητα >
Πός θα ανακμψει η οικονομία στη μετά-Covid19
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΠΟΜΙΔΑ:
Μεγαλνει η οργή των ιδιοκτητν ακινή των
100.000
ενοικιαστες
φμι α Πληρνουν άδικα μειωμένο ενοίκιο
Εξετάζουμε την παράταση για επιχειρήσεις Που θα παραμείνουν
κλειστές μετά τον Μάιον, λει ο Αδ. Γεωργιάδης στη Handelsb lat.
Μεγαλνει η οργή των ιδιοκτητν ακινήτων, Προειδοποίηση για
κύμα δικαστικν υποθέσεων.
Στην παράταση του μέτρου του
μειωμένου ενοικίου κατά 40%
για επιχειρήσεις, αναφέρεται
εκτενές ρεπορτάζ της οικονμι
κής Handelsblatt υnό Tον ΤΤΛΟ
Αραστική Παρέμβαση στην
αγορά ακνήτων.
Όπως σημεινα το ρεπορτάζ
Χπάνω Που είχε συνέλθει η
αγορά ακινήτων στην Ελλάδα
μετά την Πολυετή κρίση , η Πα
δημία του κορωνoίού Προκαλεί
νέα ανασφάλαια.
"rς Πτση ασφαλιστικής παραγωγής
κατά 4,3% στο τετράμηνο
Μεγάλη Πτση 9,4% παρατηρείται στις ασφαλίσεις ζωής , με Το σύνολο της Παραγωγής
να διαμορφνεται στα 578,9 εκατ. ευρ. Χειρότερη εικόνα Παρατη ρείται τον Απρίλιο , ελληνική αγορά το Πρτο τετράμηνο του
μήνα καθολικής εφαρμογής του Ιockdown με έτους , καταγράφοντας πτση 4,3%
την Πτση να διαμορφνεται στο 21,7%.
Πτση ασφαλιστικής παραγωγής κατά 4,3%
στο τετράμηνοΣτα 1,281 δισ . ευρ διαμορφθηκε η Παραγωγή ασφαλίστρων στην
Η Γενική ΓραμμαΤεία Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή του ΥΠουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
κοιννει την εβδομαδιαία επιχειρησακή δραστηριότητα
μηχανισμν
ελέγχου για
εποπτεία της αγ0ράς στο σύνολο της
επικράτειας:
Κατά το χρονικό
- Σε συνεργασία με
Ελληνική
Αστυνομία, Το ΛιμεΣμα,
Α. η μο TΙκ.ή
Αστυνομία Αθήνας
Θεσσαλονίκης
και την συνδρομή
Των ΤοΠΙκν δημοΤικν και Περιφερειακν αρχν, Πραγματοποιήθηκαν επιΠρόσθετες επιχειρή
σεις ελέγχου:
Α) για την αντ μετπιση φαινομέ
νων oΠως, η μη
δήλωση των αποθεμάτων σύμφωνα με
σοποίησης σε ιδιω-!
Τικές επιχείρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες.
και άλλους χρους
συνάθροισης κοινού
στο σύνολο της ΕπΙκράτειας, προς περιορισμό της διασποράς Του κορωνοϊού
COVID-19-ΚΥΑ υπ'
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
27815/2020
1647)
διάστημα
18.05.2020 έως και
24.05.2020 διενεαπό
ργήθηκαν συνολικά
809 έλεγχοι σε ΑΤΤκή,
και Καβάλα.
Βεβαιθηκαν 43
Παραβάσεις, καταγράφοντας αύξηση
κατά 139% από Το
σύνολο των Παραβάσεων της εβδομάδας 11/05/202017/05/2020.
Θεσσαλονίκη
39683/2020
(Β' 1481 ) , αθέμτες
εμπορικές Πρακτικές
και η μη εφαρμογή
των κανόνων λειτο>>
ανακαι
Πειραις:
Χορήγησε το Πρτο
αγροτικό δάνειο έναντι
επιχορήγησης
υργίας στις λαϊκές
αγορές,
B) για Την εφαρμογή των Κανόνων
κοινωνικής αποστατην
Created by Universal Document Converter