Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

27

ΜΑΪΟΥ
2020

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5439

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Οι ελπίδες γκρεµίζονται
στην... άµµο!
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΕ∆
ΣΕΛ. 3

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΑΝΟΙΓΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

Οδικός
τουρισµός από
τις 15 Ιουνίου
ΣΕΛ. 9

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΣ «ΕΠΙΛΟΓΟΣ»
ΑΠΟ ΤΣΙΟ∆ΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑ

Η τελευταία
συνέντευξη
Τύπου
ΣΕΛ. 4

ΙΕΡΟΣΥΛΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΤΗ ΣΙΝ∆ΟΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ!

Πρωτοφανής
κλοπή από
εκκλησία

n Η αστυνοµία αναζητά τους δράστες που «µπήκαν»
στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στη Βούντενη Πατρών
n Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως δεν παραβίασαν
το παγκάρι, ούτε αφαίρεσαν άλλα αντικείµενα
ΣΕΛ. 5

ΒΑΖΕΙ ΠΛΩΡΗ ΤΟ «VENEZIA»
AΠΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Κυριαρχία
Grimaldi
στην Πάτρα

Αδιευκρίνιστα
παραµένουν
τα αίτια

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 5

ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Και πρόωρη
έναρξη τον
Σεπτέµβριο…
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 39

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤOYΣ NAOYΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ

Οι πιστοί άκουσαν το «Χριστός Ανέστη»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Φ. ΖΑΪΜΗ-Θ. ΜΠΑΡΗ

Moυσείο το
σπίτι των
Παπανδρέου
ΣΕΛ. 15

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΛΕΤΙ∆Η

Το φυσικό
αέριο
στο ∆ηµοτικό
ΣΕΛ. 14