Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

18oC, 15:00

22oC, 21:00

18oC - Υγρασία 44%-83% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:16 - Δύση ηλίου: 20:58

€0.80

Ï åöéÜëôçò óôïí äñüìï ìå ôéò ëåýêåò, ôï óßêïõåë

Και μια και τόφερε χθες η κουβέντα για του Σολάρη. Εδέησε μετά σχεδόν πενήντα χρόνια από την
πρώτη απαλλοτρίωση να ολοκληρωθεί η ε.ο. από τις Καθολικές καλόγριες έως τις Αλυκές, που ήταν το εντελώς άφτιαχτο μέρος της ε.ο.
Παλαιοκαστρίτσας. Του δρόμου δηλ. που ο θρύλος λέει ότι διαπλατύνθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 με αφορμή τροχαίο ατύχημα
του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου! Πάνω από μισό αιώνα «έφαγε» η Κέρκυρα για να φτιάξει μερικά χλμ δρόμου! Ας είναι. Αν δεν υπήρχε ο
συγχωρεμένος Σάκης ο Τσούκας, δεν θα τελείωνε ποτέ και το τμήμα του Σολάρη! Και τώρα; Τώρα απομένει να ολοκληρωθεί το γιγαντιαίο έργο του κεντρικού διαζώματος, στο τμήμα του δρόμου μετά την στροφή του Ποταμού και έως τις Αλυκές. 3»

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5124

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

ÁõôïèáõìÜæïíôáé ãéá ôï ìç÷Üíçìá

• Âñï÷Þ
ïé áíáêïéíþóåéò
ôùí ìåôáîý ôïõò
óõã÷áñçôçñßùí ãéá
ôçí ðñïìÞèåéá ôïõ
åñãáóôçñßïõ pcr
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η πρόθεση να εξαντλήσουν την επικοινωνιακή αξία του
εξοπλισμού του νοσοκομείου. Όλα τα επώνυμα στελέχη της ΝΔ
έχουν πιαστεί εδώ και μέρες σε ένα γαϊτανάκι αυτοθαυμασμού για
το μηχάνημα. Από τον βουλευτή
και τη ΝΟΔΕ μέχρι τον διοικητή
του νοσοκομείου. Ο Λ. Ρουμπάτης βρήκε τη μιλιά του, που είχε
χάσει επί καραντίνας, τηρώντας
το κομματικό πρωτόκολλο κι αφού άφησε τον Γκίκα να πιστωθεί, άγνωστο γιατί, την πρώτη ανακοίνωση, ευχαρίστησε κι αυτός
για την προμήθεια. Σ’ αυτή την
πανηγυρική ατμόσφαιρα, το μηχάνημα θεωρήθηκε προσφορά
του ιατρικού συλλόγου, ίσως επειδή σε δικό του λογαριασμό
μπήκαν οι δωρεές προς το νοσοκομείο κι αφού έφαγε η μαρμάγκα την σχετική πρωτοβουλία
που διατυπώθηκε αρχικά από τον
Δ. Μπιάγκη. Τέλος καλό κι όλα
καλά. Γερό νάναι κι ότι νάναι!
Σελίδα 5>>

Í.Ä. ÊÝñêõñáò:
«ÂåëôéùìÝíç ç
êáôÜóôáóç óôï
Íïóïêïìåßï» 6>>

Åßðå «áíôßï» ï óðïõäáßïò áñ÷çãüò Å. Êïõëïýñçò

Ένας σπουδαίος άνθρωπος και αθλητής, ο Ευγένιος Κουλούρης, κρεμάει τα «γάντια του», αφού δήλωσε στον
Φαίακα ότι σταματάει την ενεργό δράση στα 35 του χρόνια, μια απόφαση που πήρε πριν 3-4 μήνες. Ο πρώην
πια τερματοφύλακας και αρχηγός του Φαίακα, φεύγει «γεμάτος» από τους αγωνιστικούς χώρους, αφού έχει κατακτήσει δύο Πρωταθλήματα με Αθηναϊκό και ΑΕΚ, αλλά και τρία Κύπελλα, επίσης με Αθηναϊκό και ΑΕΚ. 16»

Áðï÷áéñÝôçóå ìå Åëýôç ï êáèçãçôÞò Ó. Ôóéüäñáò!

5>>

Ôé áðÜíôçóå ç Ìåíäþíç óôïí ÁëÝêï ãéá ôá Öñïýñéá

13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα