Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
για τα θέματα της ημεφήοιας διάταξης
από τη Δημοική Παgάταξη Eeνθη για ΟΛΟΥΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ Η.
ΤΗ ΣΣΟ ΡΑΚΗΣ
αγνοήσατε το αίτημά μας
μας με τηλεδιάσεψη, όπος
Τσιόδρας:
ατό την εγκύκλιο με αpθμό
γου Ψηρακς Διακυβέρνη
Γopε μας πολύ καλά όα ούμφωνυ με το dgeoο
Ετειδή λουπόν πε περωοότερα θέματα της ημερή συας
διάτεδης της σημεροής δια περφοράς σαδρίωσης της
διαλόγου, διαρενη τοκν ερωτημάτων αι πuvoν δα της Ελλάδας και Των Ελληήνυν
"Βάση των μαθιιατικν μας εκτιμήτοων ε
χριε συνολκό ποσοστό χρονσμάτων κάτω από.
1% του πλθυσμού, είτε επίσης ο λομωξιολό-.
φα 5 ατν δεν είναι κuρε πεύγωντος γυρακτήpα , για ο
λyo αυτov δεν συμφων με τη οημερνή διαδικαοία ο .
ΠΑΡΩΝ κιpα τα 10 Βέματ της σημερινής ημερήσιας
διάτυξης,
Σμερα έχουν καταγρογεί 173 θάνατου. Με
το καλύτερσ δυνατό στνέριο, δηλαδή) ένα 0,55%
και χωρίς τα αυυτιγά πτριοριστικά μέτρα, δη
λοδή μια μείωντη των επαφν τον πληθυσμού
Στανρακάρς Παναγτης
Δημοτικός Σύμβουλος:
Μέλος Οονομικής Επιτροπής Δήμο Ξίνθης
Έρευνα ΙΕΛΚΑ:
Ο κορονοϊός
αλλάζει τις συνήθειες
Βουλ :
Σήμα κινδύνου
από ΓΣΕ
και ΓΣΕΒEE
για την "επόμενη μέρα"
Με δραματικούς τόνους rΕE , rrEΒE
rspιέγpoφαν την κατάσταση για εργαζόμε .
νους και 6πΙχειρήσεις , στη διαδικασία | Διακοπές για 4 στους 10 φέτος
Ευχές της ΣΕΚΕ ΑΕ.
για το Σεκέρ Μπαϊράμ
ακρόασης φορέων , στη Βοunn όnou ουξητούνται οι 1 στους 3 θα πάει
δυο τελευταίες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου αμέσως στα εστιατόρια
με τα μέτρα στήριξης για ό0ους επλήynoov anό την
ΣΕΛΙΔΑ
ΤΕΝΤΟΘΡΑΚΙΚΗ
MΑΗΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΗΚΟΣΜΑΣ
τρα επανεκκίνησης και επ στροφής στην κανονικότη.
Ένοιχιάξεται
κατάστημα επ
|της Σχρα 25, 70
τ.μ., με εξοπλι-.
|σμό καφετέριας,
αλλά και για άλ
λες χρήσεις
6979 447817
ΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ TΟY-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ
. 25410 27747-25547-76958
Κιν: 6972178022
ο Πρόεδρος , ο Γεν . Διευθυντής,
η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΕΚΕ
εύχονται σ' όλους τους μουσουλμάνους
καπνοηaραγωγού .
χρόνια Πoλλά , Υγεία και Ευτυχία!
Δαγκλή 80- Ξάνθη
ΝΥFAN ΤENCAΤΕ
Somfy,Moter

Τελευταία νέα από την εφημερίδα