Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία: L. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.766 .Τιμή 0,60 . Τετάρτη 27 Μαΐοu 2020
Γρaφeίa Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fac 26510 30.350htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Απευθείας χρηματοδότηση απ' το Κράτος ζητάει η ΓΣΕΒEΕ
ΔΙΚΟ ΤΟΙΣ
ΚΟΣΜΟ
ΟΤο 70% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας Σο κενό η Προσπάθεια του Δημάρχου να διασκεδάσει τις ενυπσεις
ΟΓασπίότευτη γραφεοχροτα κάνει λόγο ο Σ. Κολογόνης Η κεμπλοκή) της Δημ. Αρχής Ιωαννίνων
Εξαγγελία Μητσοτάκη για μείωση εισφορν
σε προμήθειες και έργα προκαλεί σάλο!
. Βασική προύπόθεση για να
μπει η οικονομία της χρας σε
τpοχιά ανάπτυξης aπorελεί η στή
ρίξη noν επιχειρήστων που δοκμάστηκαν σκληρά από Την κρίση
πν onoίa mpοκάλεσε η πανδημία
Του κορωνοίού .
Ησύζυγος ανοθέτει στο συζυηό της () προμήθεια αντοιμττικν, όπως και η ΑΕΥΑΙ Προκαλei
. Εχσσε την Ψυχραιμία Του ο
[PΕΠΟΡΤΑΖ
Ελισάφ και με δυό υβριστικά δελ
Τία Τύπου προσπάθησε να δισσκε
ΔΑΝΕΙΑ)
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Ωστόσο , μέχρι σηγμής α τράπε
ζες δεν έχουν καταφέρα να αpeούν
στο ύψος των πρστάσεων και μο άζουν να ζουν στον δικό τους κόσμο , με τις εξωπραγμαικές απατή
σες που ροβάλλουν και τη γραφεοκρατία που έχουν θεσμοθετήσει
προκειμένου να παρέχουν τη ζητούμενη χρηματοδόηση . Το θέμα ίθε σε στον αρμόδι
του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΤΣΗ
Το πρόβλημα χρηματοδότησης Των επιχε
ρήσεων από πς τράπεζες, οι οποίες γα
ένα δάνειο ζτούν 56 δικαιολογητικά ()
πάσης φύστως , στηλιτύα ο βουλευτής
Σ. Καλογάννης
- --- - - - --------- --- -- - - δάστ , αντπιυχς όμως , mς νυ
πωσες που δημιουργήθηκαν από
σκανδαλδη σπευθείος ανάθεση
προμήθεισς αντσηmικν για rα
γυμνασια και λύκια πης πόλης και
ή της εται- 4η σελ
Υπόκαθεστς προστασίας κτηνοτροφικά προϊόνπα, αβγά και μέλι
Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για
να μπει φρένον στις ελληνοποιήσεις!
/ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ: Τα πρόστιμα δενείναι πλέον χάδια .
Σελ 6
θu εκδδονται μέοω ΚΕΠ
νων , άρχισαν να γίνο. Με τη θέσπση ενός αυστη ρoτερου νομοθετικού πλασίου η ντα πρόη με το νομο Κυβέρνηση επιχερεί να βάλει σχέδιο που Ψηφίστηκε
σης ελληνοπουήσεις κη της αρχής από την
Με αφορμή ηνεπαναλειτουργία των καφέ . εστιατορίων
νοrpoφικν προϊόντων, mωv a - Επτροπή Παραγωγής
βγν και του μελιού
Ο προκλογικές δεσμεύσεις του
και Εμπορίου mς Βουλής και χθες κατέθεσαν
Διαπιστσεις από μία βόλτα στις
γνωστές Γιαννιτικες πιάτσες
Σελ. 12
κη για την πάταη τέοων φανομέ- σωπου Των φορέων.
Παρέμβαση έκανε
και ο Περιφερaιάρχης
Αποκαλυπτικός και συγτινητικός χθες ο Σ. Τσιόδρας: Ηρου και αντπρό
>Με το βλέμμα του πολιτικού μχανικού Τ.. Δημήτρη Μαχρή
εδρος της 11ησελ
Τα έγκαιρα μέτρα
έσωσαν χιλιάδες ζωές
. Γενική συμ.
μόρφωση με τα
μέτρα αποφυγή
Του συνωσησμού , χωρίς ωστόσο να λεί
Eα να στηριγθεί ο εσωτερικός τουρισμός. .
Έκπτση στα τουριστικά καταλύματα
ζητούν οι Τρίτεκνες οικογένειες!
Στα ιάννενα απόχθες τα οκτ οχήματα του ΕΟΔΥ
. Με μια φορησμένη συνασθηματικά ωση ο καθηγητής
Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε
χθες Το απόγευμα την ολοκλήρωση του κύκλου rων καθημεριννενημερστων και την sαπόσυρσην
1 rou στο κτρικό και εκ
δευηκό του έργο.
πουν και οι εξαι .
pέσεις , διαπ
στωσε, κάνοντας
βόλτα σης γνω.
στές πιάτσες.
Των bωaννiνων ο πολιτικός μηχα νικός Τ.Ε. Δημήτρης Μακρής ου VΕπστολή του Συλλάγου τους στους Ξένοδόγους Ιωαννίνων
. Την παροχή έκπτω.
σης σης pίεκνες οκογ .
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
δόχους Του Νομού Ιωaννe
νων ο Σύλλογός τους ο.
ποίος ιδρύθηκε το 2010 και
σε omκό επίπεδο αριθμεί
742 οικογένειες Ανήκει
στην Ομοσπονδία Τριτέ
κνων Ελλάδας - 2η σελ
Ράλληλα την ανάγκη οκτηρής φαρμαγής Των μέτρων προστασίας
καθς , όπως αναφέρε , στις επιχενωσε 10 νέα κρούσμαα και έναν ακόμη θάνατο, με τους ελέγχους να .
χουν ανέλθει στους 160.991. Dστόσο διακά αναλαμβάνουν δράση οι Κινη
από Τις επόμενες ημέρες αι έλεγχα τές Ομάδες Υγείας Εδικού Σκοπο ,
θα αυξηθούν θεαματικά, καθς σταΤου r. ΠΑΝΝΑΚΗ | Η 7
αυτά γρήγοpα χαλά- 11ησελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΓΝΩΜΕΣ
Από την Υγειoνομκή Ετροπή . .
< Πράσινο φως για ομαδικές
Γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας . προπονήσεις στην Super League 2
Aικαιματα και fake news
στον πόλεμο με την πανδημία!
Παπανούτσος και Αβερφειο
> Του ΜΑΞΙΜΟΥΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ασκήσεις φυσικής κατάστασης στον ΠΑΣ Πάνννα
. Σης ομαδικές προπονήσεις θα εστρέψουν Τς αμέ.
σως επόμενες ημέρες οι ομά .
δες της Supor Loaguο 2, όπως
> ρageι ο ΣΙΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Είχα διαβάσει , πρv σπό χρόνια, στα -Απομνη
μονεύματα- τα onoia εχε ουντάξει όσο ζούσε ο
Ευάγγελος Παπανούτσος και εκδόθηκαν αμέσως
μετά το θάνατό του , το 1902 , mς είχε αρχίσει Την
επαιδευτική του noρεία με δεκαετή υπηρεσία στο
-Αβερφεο Γυμνόσιο Αλεξάνδρειος και πως με βάση Της μετο πυχιακές του σπουδές στην Ευρπη και Τις εμπειρίες Του από το
Αβερφεο Σχολείο , είχε εσηγηθεί και πραγματοποήθηκε , στην
Αλεξάνδρεια Τρήμεροεν Arγύπτω Ελληνικόν Διδα .Η πλανητική έκρηξη της πανδημίος Του
COVD 19 επέβαλε σε όλα σχεδόν Τα κράτη Την
λήψη έκτακτων μέτρων , με σκοπό την anorελe
σματικότερη αγτμετιση Της διάδοσης της
οσθένειας . Οστόσο , οι αποφάσεις ουτές, μοιραία,
οδήγησαν σε περιορισμούς των ανθρωπίνων δ
καιωμάτων . Την περίοδο αυτή βισομε , μεταξύ
άλλων, την αναστολή Της ελεύθερης μετακίνησης εντός και εκτός
Του κράτους, της ελεύθερης συνεύρεσης σε κλειστούς και σε ανο
κτούς χρους , Της εκδήλωσης ης θρησκευτής mt
στης σε χρους λατρείος , mς λεπουργίας Της εκnαδιάσκεψη Των γιατρν και γειονομικν υπευθύνων της
κατηγορίας, κάνοντας ένα ακόpα βήμα προς Την επανέναpξη
Του πρωταθλήματος.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα