Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τιs Hπεiρου-ίδρυτήs Ευθ. Τάλλιs-Ετos 930-Α. Φίλλου 24813-Τετάρτm 27 Μαΐου 2020-0,60 e
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡΕΤΡΟ
Ότι είναι δυνατόν
να κάνει , το κάνει
Τιμωρία Παικτν του ΠΑΣ
από τον Ασλανίδη!
Πήραν ξανά μπροστά
οι μηχανές
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ ,
Τα κακς κείμενα
του Νησιού
Αμεσα ξεκινούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον κορωνοϊό , καθς έφτασαν χθες στα Γιάννενα
οκτ κινητές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας , με οχήματα και το προσωπικό
ΜΑΖΙΚΑ ΤΕΣΤ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Πολλά oπό τα προβλήματα του Νnσού των Ιοοννίνων συμπυκννει
μέσα σε μια επιστολή ο εικοστικός
δημιουργός και ούμβουλος Πολ .
τιστικής διακείριoης Ηλίας Μηoυ βοοη του δήμου lωaννπν να να
διορθωθούν τα κακς κείμενα .
ΣΕΛΙΔΑ 3
Δεν περισσεύει
κανείς
Την απόλυτη εναντίωσή του στις
anολύσεις 17 εργαζομένων στον
τομέα Καθαριότητος του Πανεπ .
στη μιακού Γνικού Νοοκομείου
Lωaνiνων, καθς το Α.Σ.Ε.Π. έκρινε μη εηαρκή τα anaτούμενα δικαι ολογητικά τους, εκφράζε ο Σύλλογος Εργοφμένων Π.ΓΝ.
Στόχος του ΕΟΔΥ
και του υπουργείου
Υγείας είναι η
nαρακολούθηση της
υγείας του πληθυσμού
και η διενέργεια όσο το
δυνατόν Περισσότερων
τεστ σε πληθυσμιακές
ομάδες της
Περιοχής , με σκοπό
να διαπιστωθούν
Πιθανά κρούσματα .
Προτεραιότητα
σε δομές με
ειδικές ομάδες του
πληθυσμού
ΣΕΛΙΔΑ 5
56 δικαιολογητικά
για ένα δάνειο
Το θέμα των nροβλημάτοων χρη μα
τοδότησης των επικειρήσεων α nό
τις Τράπεζες έθεσε ο Σταύρος Καλογιάννης στον υφυπουργό Οικονομικν Πργο Ζαββό , στο ηλαίοιο
της συζήτησης στη Βουλή για τmν
ανανέωση της θητείας του Πάνη .
Στουρνάρα στη θέση του διοικητή
της Τράπεζς της Ελλάδος
KΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7
Στο 33%
η αποζημίωση από
τα cχαμένα ενοίκια
ΣΕΛΙΔΑ 5
οΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΜΟΥΣΟΒΟΥ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΕΣΠΡΟΤΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ Φ0ΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άγνωστο
αν υπάρχει
planb
ΣΤ. ΝΤΟΥΣΚΟΣ
Η τύχη ήταν με το μέρος του
Αγνας δρόμου
για να καλυφθεί
το χαμένο έδαφος
Κάnοια Βείκή ηρόνοια Βα μπορούσε να nα κάnoιος ότι ηροστατεύει το γεφύρι
Μουσοβό στο Δηόταμο Ζαγορίου , στο onoio αυτό το διάστημα εκτελούντα εργαοίες anό συνεργεία του δήμου Ζαγορίου και της Υrnpεoίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικν Εργων Hnεiρou, Βόρειου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας Κ
αυτό γιστ οι εργασίες έρχονται σε μια στιγμή nou, aν δεγίνονταν, το γεφύρι θα
μπορούσε ακόμη και να κατορρεύσει . λόγω μιας φθοράς μεγάλων διαστόσεων
nou διanιστθηκε στο oημείο Yeννnonς του τόξου . Τα πεp Βeίκής npόνοιος
έχουν να κάνουν με το όu η φθορά συτή δεν είχε γίνει αντληnτή anό κανέναν
Και πιθανς να μη γνόταν και noτt , καθς το δίτοξο γεφύρι βριοκόταν αnνγμένου μέσα σε διαίτερα nuκνή Βλόστηση, oε onμείο noυ να είναι δύσκολα ορατό,
ΣΕΛΙΔΑ 1
Στον αέρα βρίσκεται η αδειοδότηση και η καταοκευή του Εμηορευματικού Κέντρου θεσπρω
uας μετά την απένταξη από το χρηματοδοτικό
εργαλείο CEF (Connectling Europe Facill y ) του
έργοu Adrilup μέοω του onoiou enρόκειτο να
χρηματοδοτηθεί
Ειδησειs ,
σχόλια,
ρεπορτάZ στο
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ δ
ανανεωμένο
ΕΠΟΦΕΛΕΣΤΕΡΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΟΗΚΟΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ,
ΤΟΝΙZΕΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑΝNΕΝΑ. ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
site του H.Α.
0 τρίτος δρόμος για τον οδοφωτισμό
www.agon.gr
ΣΕΛΙΔΑ 5