Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 275 45
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Κορονοϊός: Το
30% δηλνει ότι
δεν θα σταματήσει
Ποτέ να κουβαλά
Πρωτογενές έλλειμμα
αντί Πλεονάσματος
αντισηπτικό
που οφείλεται κυρίως στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων
για την αντιμετπιΜία σειρά από συνήθειες που νιοθετήθηκαν λόγω της εμφάνισης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού αναμένεται να διατηρηθούν από μεγάλες
ομάδες των καταναλωτν , σύμφωνα με
τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ ίνστιτούτο Ερευνας
Λιανεμπορίου Καταν αλωτικν Αγαθν) .
ση των συνεπειν
πανδημίας
COVID-19. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η καταχριση ποσού 90 εκατ . ευρ περίπου
( 60 εκατ. ευρ περίγια το μήνα
Μάρτιο 2020 και 30
εκατ . ευρ περίπου
για το μήνα Απρίλιο
2020 ) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς
Εσόδων (ΑΛΕ) και
συγκεκριμένα στην
κατηγορία Φόρον. Το ανωτέρω ποσό θα
εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήτης
Παγκόσμια Ημέρα
Εξαφανισμένων
Παιδιν: Προηγμένη
εφαρμογή για κινητά
βοηθά στον ταχύτερο
ση) ύψους 4,072 δισ. ευρ έναντι στόχου
για έλλειμμα 1,655 δισ. ευρ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα,
του 2020 στην εισηγητική έκθεση του
Προύπολογισμού 2020.
Ολα τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικν :
Το ύψος των καθαρν εσόδων του χρα
τικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14100
δισ. ευρ , παρουσιάζοντας μείωση κατά
1,353 δισ. ευρ ή 8,8% έναντι του στόχου
που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έχ
θεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός
Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 1,516
εντοπισμό
αγνοουμένων
δισ. ευρ παρουσίασε ο προυπολογισμός
στο τετράμηνο Ιανουάριος-Απρίλιος
2020 έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 783 εκατ. Ευρ , όπως προκύπτει
από τα στοιχεία για την εκτέλεση του
χρατικού προϋπολογισμού στο τετράμηνο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από
το υπουργείο Οικονομικν. Σύμφωνα με
τα στοιχεία το διάστημα αυτό παρουσιά
ζεται έλλει μμα στο ισοζύγιο του κρατικού προυπολογισμού (Γενική Κυβέρνηματος.
Τα συνολικά έσοδα του χρατικού πρου
πολογισμού ανήλθαν σε 15,425 δισ. ευρ,
μειωμένα κατά 1,246 δισ . ευρ ή 7,5% έ ναντι του στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο ΙανουαρίουΑπριλίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου
παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορί
ες εσόδων:
α) Λοιποί φόροι επί παΤη νέα καινοτόμα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, Missing Alert App, που βοηθά στε όλοι να μπορούν να συμβάλ
λουν στον ταχύτερο εντοπισμό αγνοουμέ
νων με τη βοήθεια της τεχνολ0γίας, παρουσίασαν σήμερα ο Οργανισμός Το
Χαμόγελο
COSMOΤE, στο πλαίσιο της φετινής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιν (25/5) , που πραγματοποιήθηκε διαδικτυατου
Παιδιού
Αποφύγετε τα καθολικά lockdowns
συνιστά ο Economist
ΣΕΑ 4
Κάντε Πολλά τεστ, εστιά στε εφεξής στις ευπαθείς ομάδες
Είναι δεδομένη η
βούλησn της
Σάλος από δηλσεις MΚο για τα περί
κελληνικού τμήματοςν της Λέσβου
Καθς η μία χρα μετά την άλλη αίκυβέρνησης να
προχωρή σει και να
ολοκληρσει γρήγορα
τον φράχτη στον Εβρο
ρει σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας Covid-19, o " EconoΗ περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά
<Είναι δεδομένη η βούλη ση της κυ
βέρνησης να προχωρήσουμε και να ολο
κληρσουμε γρήγορα τον φράχτη στον
Εβρο , ιδιαίτερα το νότιο κομμάτι που
προχωράει τρα . Μέσα στις επόμεν ες 10
ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
του αναδόχου, επομένως θα ολοκληρωθεί
πολύ γρήγοραν τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας , απαντντας
σε σχετική ερτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικν συντακτν.
και πέρα πρέπει να αποφευχθούν τα άνευ
διακρίσεως lockdowns που κάνουν μεγά λη οικονομική και κοινωνική ζημιά, πρέ
πει να γίνονται πολλά τεστ για να μην
είναι ατυφλές οι αρμόδιες υγειονομικς
αρχές και πρέπει η προσοχή να εστιαστεί
ιδίως στην προστασία των ευπαθν ομάδων και στον έλεγχο των εστιν υπερ- μετάδοσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 .
Η επιβολή εγκλεισμού στο σπίτι και
1ockdowη σε πάνω από το ένα τρίτο του
στην αρμόδια Εισαγγελία σε βάρος μη κυβερνητικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται
στη Μόρια της Λέσβου.
Μήνυση χατά της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚ) Moria Cor ona Awareness Team
προανήγγειλε πως θα καταθέσει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια καταλογίζει στη ΜΚΟ ότι ασε δη μοσίευσή της με ημερομηνία 21 Μαΐου αναφέρεται στο α Ελληνικό τμήμα της νήσου (Λέ.
σβου ) " ( στα αγγλικά " Greek side of island " ) , αναφερόμενη στο τμήμα της
Λέσβου πλην του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Μόριας, υπο- ΕΑ 2
www.Gimoprasion.σi
παγκόσμιου πληθυσμού-χάτι άνευ προη
γουμένου στην ιστορία- <ήταν ένα μέτρο
απελπισίας για μια απελπισμένη εποχή .
Επιβράδυνε την πανδημία ,
αλλά με τρομαχτικό τίμη
ΛΛΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα