Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διοφων μου ου .
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Μαϊου
μέχρι θονάτου y
Αριθ. φύλλου 6019
Τιμή φύλ: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Kozάvης
Δημοτικά σχολεία-Παιδικοί σταθμοί
Ανοίγουν
την 1η Ιουνίου
Σελίδα 12
ΑΠολινιτοποίnση
Πανελλήνιες 2020: Τα νέα δεδομένα
για τις βάσεις, ο χάρτης
των 4 επιστημονικν πεδίων
Επένδυση μαμούθ
Σελίδα 11
130 εκατομμύρια, 350 θέσεις
Οι εργασίεs για την κατασκευή
ενός τεράστιου φωτοβολιαϊκού
Πάρκου θα anοτελέσει κομβικό
στοιχείο στο σχέδιο
Δήμος Κοζάνης
τns τόσο επιβαρυμένηs nεριοχής
Ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
στον κοινοχρηστο χρο
Σελίδα 13
Άνοιξαν
όλες οι ανοιχτές
αθλητικές εγκαταστάσεις
Υλοποίηση
Προγράμματος
Σελίδα 9
την Εταιρεία
Τουρισμού
- Το οπαραίτητα έγγραφο
Σελίδα 24
και μετά το σοκ.
Περιφέρειας
Μετά από πολλούς μήνες, αναγκαστικά και λόγω καρα.
| τίνας τους τελευταίους δυο , rροχθές επισκέφθηκα με .
| γάλο κατάστημα ηλεκτρονικν ειδν στο εμπορικό
Ι κέντρο της γειτονιάς μου.
Καλές οι αγορές μέσω διαδικτύου αλλά για πράγματα
| nοu έχει ακουμτήσει , δοκιμάσει ή χρησιμοποήσει ήδη κ |νείς,
Αρκετά συχνά μέοα στον χρόνο επιoέπτο μαι τέτοια κ
| ταστήματα προκειμένου να naρακολουθ αnό κοντά τις
| τεχνολογικές εξελίξεις καθς η επαφή με το προϊόν cου
Ιδίνει μια πο άμεση εικόνα για τη σχέση nοότητας- τιμής .
Η ανάγκη και υποχρέωση για τη χρήση μάσκας
για τον
Ξενοδοχειακό
κλάδο
της Δυτικής
Μακεδονίας
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 17