Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιερυτής - Νιόλαυς Καραθύνος 1951-1974* Βιοκτήτρια- Εκδότρια Σανρίδου L Στολανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974* Ap φύλλου 6030-12.119
0.50 ε
Σε εξέλιξη βρίσκεται
το θέμα με
την άδεια λειτουργίας
Από τον ΣύΜογο φαρμακούπαλλήλων
& Συναφν Επαγγελμάτων Δράμας
Βόλεϊ
Ανάγκη διάνοιξης
και συντήρησης
δασικν δρόμων
Και επίσημα
στην περιοχή Παρανεστίου
Καγιάογλου Μετρία υδροφόρα οχήματα
| προσφέρουμε σημανηική βοήθεια Προς το
έργο της Πφοοβεστικής
Με επιτυχία η καθαριότητα
του περιφερειακού
Κορυλόβου το πρωί
της Κυριακής
| του Πέτρινου Θεάτρου
στην Πετρούσα
| Δήλωση του δημοτικού συ μβούλου ΠροσοΤσάνης κ ΗΜόδη στον nT
στην Α2
ο Α.Σ.
Γαία Δράμας
Σημαντικές εξελίξεις από τη νέα δημοτική αρχή Δοξάτου
Κανονικά τα σχολικά γεύματα στη Δράμα
Το γκρέμισμα του παλιού Γυμνασίου
Καλαμπακίου και την κατασκευή
νέου αποφάσισε η δημοτική αρχή
Οι κανόνες με τους οποίους
θα επαναλειτουργήσουν τα Δημοτικά
Σχολεία από
Μιλάνε στον n.Τ.> ο
πρην δήμαρχος κ. Δαλακάκης
έως 26
μαρχος Δοξάτου κ. Ζεκερίδης και ο
Έως 31 Ιουλίου οι παιδικοί σταθμοί
Του θανάοη Παλυμένη
ΤΗΜΑΝΤΙΚΟ θετικό
ήμα στο θέμα της
ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ μέτρα για
το άνοιγμα των Δη
μοτικν Σχολείων ,
έδωσε χθες στη δημο
σότητα η υπουργός Πα
δείας κα Κεραμέως
Αρχικά , σημείωσε όπ τα
Δημοτικά Σχολεία και
Νηπιαγωγεία θα ανοίξουν την 1η ουνίου και
τα μαθήματα θα ολαληρωθούν στις 26 του διου
μήνα , εν για τους εκ παιδευτικούς , η λήξη
του αδατικού έτους α
ολοκληρωθeί στις 30
Ιουίου . Για τους αναπληρωτές εκταδουτ
κούς , οι συμβάσες τους.
θα παραταθούν έως 30
Ιουνίου.
Σύμφωνα με τα όσ
είπε η κα. Κεραμέως, τα
τμήματα Δημοτικν και
Νητιαγωγείων θα λε
τουργούν με 15 μαθητές Ενδεικπικά δημοσιεύουμε παραπόνω μέρος του σχεδίου λεπουργίας του 1ου Δημοπικού
ανά αίθουσα , με 1,5 Σχολείου Δράμας nου αφορά στον προούλο χρο.
μέτρο απόσταση στα
θρανία και θα έχουν όλα
τον ίδιο προσανατολισμά Aν ητάξη υπερβαίνει τους 15,
αυτό θα δαpείται σε δύο υποτμήματα και θα λεπουρ - σχολικά
γούν εκπεριτροπής: Δευτέρα-Τετόρτη-Παρασκεuή το
ένα και Τράτη-Πέμπτη το όλλο , και την επόμενη εβδο - θα νεται από διαφορετικές εισόδους, εν σε δαφορε
μάδατο αντίθετο.
- Σηις αίθουσες θα υπόρχουν αντισηπικά, εν προβλέ - ταργείται η πρωνή συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο
πεται καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα, και κατά και οι μαθητές θα εσέρχονται απευθείας στις τάξες,
τη διάρκεια λεπουργίας του σχολείου και μετά το πέρας όπου θα περιμένει ο εκταδευτικός
αυτού.
νέου Γυμνασίου-Λυκείου
στο Καλαμπάκι , αποτλεί
η απόφαη της δημστεκής
αρχής Ζεκερίδη, να γκρο
μιστεί το υφστάμενο κτίριο και στη θέση του να
κατασκευαστεί ένα νέα
Την απόφαση αυτή πήρε
πρωαπό μεροές ημέρες ο
δήμαρχος Δοξάτου κ.
Θέμης Ζeκερίδης, ο
οroiος μαί με τους δημο
τκούς συμβούλους του,
εξηγόντας ότι προτερα
ότητα έχε το γκρέμσμα του υφιστάμενου υpωτάμενου .
κτιρίου του Γυμνασίου Καλαμτακίου , και
στη θέση του να κατασκευαστεί ένα νέα του naαλαού Γυμνασίου Κολαμπακίου δεν
σύγχρονο κίρο , τοαταίο θα μτορέσοι να λετουργεί εδ και μεροκά χρόνια καθς
στεγάσει α
npoaotpo tou
Τουαλέτες
Όπως είναιγνωστό, τουφοτάμενο κτίρο
1ολάκαινα
ληλες ουνθήκες γιατους 200 rεptrou μα - στατικότητά του και όχ μόνα
θητές της περιοχής του Καλαμπακίου
, Σχετικά με το θέμα οΠρωνός Τυrος . σχολείοθα μορούο να εαναλεπουργήείχε ασχοληθεί aναλυτκά μ ρemορτάζ σει μετά από κάποια συντήρηση του κτιτόσο κατά τη διάρκεια του 2018, όσο και ρίου, εν ο κ Δαλακάκης πίστευε ότι
στις αρχές του 2019 μέχρι και τς δημοτικές έπρεπε να γκρεμστεί Ας δούμε όμως πι
εκλογές . Εκτοτε το θέμα αpέeηε προσω - αριβς ουμβαίνει σήμερα.
ρινά λόγω των εκλογν και της αλλαγής Ζeερίδης: Κλείνουμε προς το γpέμομα
της διοίησης στο Δήμο Δοξάτου. Σήμερα
η νέα δημοuκή αρχή του κ . Ζεκερίδη δν
άφησε το θέμα να πάει στις καλένδες, εξ - μεταξύ των ετκεφαλής των δπυστικν Πο
τασε εκ νέου το ζήτημα και έτοι δικανει ρατάξεων του Δήμου Δοξάτου με την πααπροσφέρα τις κατάλ - παρουσάζε σημαντικά προβλήματα στην
Κεντρική
Οι διαφορετικές ατόψις έλεγαν όι το
Bηβον
Πριν από μερκές μέρος , η δημοτκή
ούσκεψη
δήμαρχο Δο - ρουσία προέδρων της Κονότιτας
ρευση λετουργίας των κυλικείων
- προαιρετιή ηχρήση μάσκας και στα σχολεία και στα
ουσιαστεκά τον πρorγ ος μάλιστα είε Καλαμπακίου και άλλων παραγόντων , κα
δεχθείκαιπόλεμο γιατην άποψή του, περά
κατασκευής νέου σχολείου στη θέση του κτίpο του Γυμνασίου Καλαμπαίου το
έκανε γνωστό σε όλους, ότιτο υφοτάμενο
Ανάλογα με το σχολείο πάντως, η είσοδος των μαθητν
οποίο δεν λειτουργεί , θα
πρέπε να γκρεμιστή κα
στη θέση του να κτστεί
ένα νέο σύγχρονο Γυνά
Τικές ρες θα γνοντα και τα διαλείμματα . Επίσης, κα
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
|σελ4η
Οι δάσκαλο, θα πρέπει να εταιδεύσουν τα παιδιά να
προβλέπονται διαλείμ πλένουν τα χέρα του με σαπούνι και νερό, ή να τα απο
Νέες υπερούχρονες υπηpoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
προβλέπεται απαγό -τηχρήση της τουαλέτας .
σε διαφορετικές λυμαίνουν με αντισηπτικό διάλυμα μετά από κάθε διά λεμμα και ειδικά πρν τη λήψη φαγητού και μετά
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
| σελ 4η|
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκoνoης
ηεέλιξη στηw εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μοστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μουμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
, Μογντικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπω:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak: 2521022413
email itoiagnosi @gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 / 252ι 104962
oά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα