Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

26

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5438

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: ANOIKTA ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μισά-µισά τα παιδιά και
µε πιο λίγα διαλείµµατα
Τ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ):
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΧΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
ΣΕΛ. 7

«ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ»

Τουρισµός:
Αισιόδοξος
ο Μητσοτάκης
ΣΕΛ. 6

ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Χριστός
Ανέστη» στις
εκκλησίες
ΣΕΛ. 5

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

«Λέµε
ναι», αλλά
µε... αγωγό
ΣΕΛ.. 4

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Με καφετέριες

«ξύπνησε» η Πάτρα
Τι είπαν
στη «Γ»
οι τοπικοί
επιχειρηµατίες
για την
πρεµιέρα
αλλά και
την επόµενη
µέρα

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΚΕ∆

«Φουρτούνες»
µε τα παραλιακά
n Αναλυτικό ρεπορτάζ και φωτογραφίες από την «εικόνα» της πόλης καταστήµατα
ΣΕΛ. 8-10

ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ:

Ζητούν
ακύρωση
των εκλογών
ΣΕΛ. 12

ΙΧ «µπήκε»
σε συνεργείο,
νεκρός
ο οδηγός
ΣΕΛ. 3