Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αγώνας δρόμου με επάθλο 20 δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ|0ΡΙΚΗ μ!Η
9υ71234 557119
Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.230
Αγνας δρόμου με έπαθλο 20 δισ.
Ηκυβέρνηση προσδοκά κοινοτικούς πόρους από τέσσερις διαφορετικές Πηγές-Κρίσιμος μήνας ο Ιούνιος
Το οιικονομικό επτελείο της κυβέρνησης ολοκλη φωνία Μέρκελ-Μακρόν, θα κρίνει το Πού θα διαρνει τη σποράν των οικονομικν μέτρων για την
αντιμετπιση της ύφεσης που προκαλείο κορονοιός τέλος του έτους, τούψος του δημοσίου χρέους, αλλά
και Προσδοκά ήδη από το τέλος του επόμενου μήνα
να ξεκινήσει να θερίζεν Πόρους από τα ευρωπαϊκά
Πακέτα στήριξης Προκειμένου να μπορέσει να κάνει
ταμείο , Η ενεργοποίηση των Πλαισίων στήριξης οικονομίας. Ανπροστεθούνοι πόροιπου αναμένονται ρηθούν τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της χρας
- το Πρόγραμμα SURE για την τόνωση της απασχόλησης, το πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας με
Πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το
Πρόγραμμα δανειοδότησης του Ευρωπαϊκού Mn
χανισμού Σταθερότητας, αλλά και το ταμείο ανά
καμψης (οι βάσεις του οποίου μπήκαν με m συμ
,SCORPIOS
και των συγκεκριμένων Πηγόν χρηματοδότησης,
το οικονομικό επιτελείο ευελπιστεί ότι θα επιτύχει
τους βασικούς στόχους Που είναι: 1. Να κλείσει η
μορφωθούν τα ταμειακά διαθέσιμα της χρας στο
και τις δυνατότητες της κυβέρνησης για άσκηση χρονιά και όχι μόνονα Παραμείνει άθικτο το σκληρό
Πεκτατικής δημοσιονομικής Πολιτικής και το 2021, μαξιλάρν των 15,7 δισ. ευρ Που έχει στη διάθεσή
Προκειμένου να στηριχείη ανάκαμψη uις ελληνικής
Security Services
21 0-8 Ο7 427
229 50- 367 00
wwW.5CORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
του το υπουργείο Οικονομικν, αλλά και να διατηαπό τέσσερις διαφορετικές Πηγές , το Ποσό μπορεί Πάνω από τα 3032 δισ. ευρ, παρουσιάζοντας μικρή
να φτάσει ακόμη και στα 20 δισ. ευρ σε βάθος τριε
τίας. Σημαντικό μέρος αυτού του Ποσού μπορεί μά
λιστα να είναι υπόμορφή επιδότησης, με αποτέλεσμα κορονοϊού . 2. Να συγκρατηθεί το δημόσιο χρέος
η χρηματοδότηση να μην επηρεάσει το ύψος του
δημοσίου χρέους. Με την ενεργοποίηoη στην Πράξη
μείωση της τάξεως των 45 δισ. σε σχέση με το ποσό
Που υπήρχε διαθέσιμο Πριν ξεσπάσει η κρίση του
Τράπεζες
Ήρθε η ρα των προβλέψεων
για τα κόκκινα δάνεια
κάτω απότα 340 δισ. ευρ στε να μην ξεφύγευ
και η αναλογία ως Προς το ΑΕΠ. σελ45
Με υψηλές προβλέψεις για ζημές από κόκκινα
δάνεια κινούνται το Πρτο τρίμηνο του τρέ χοντος έτους οι τράπεζες της Ευρπης, εν
έχει μεγάλn αξία το Πς θα κινηθούν αντιστοίχως οι ελληνικές τράπεζες Που δημοσιοποιούν
τς οικονομικές τους καταστάσεις στο τέλος
του μήνα και στις αρχές του επόμενου. Η
Πρτη οσμή Προβλημάτων από νέα κόκκινα
δάνεια θα γίνει αισθητή τον Σεπτέμβριο, αν και
εκτιμάται Πως τα μορατόριουμ θα παραταθούν
μέχρι το τέλος του έτους . σελ . 16
Τα Ποσοστά κάλυψης
της Συν-Εργασίας)
Αναλυτικά Παραδείγματα από το υπουργείο
Αναπλήρωση 83,5% έως 100%
του καθαρούμισθού προκύπει
σύμφωνα με το υπουργείο Ερ σθούς της τάξης των 1.000 και
γασίας , από τον μηχανισμό Συν
Εργασίαν για όσους μισθωτούς
μΠουν αΠό 1ης Ιουνίου στο νέο
μέτρο. Ο μηχανισμός επιτρέπει καττατο μισθό των 650 ευρ,
στον εργοδότη να Πe
ριορίζει τον χρόνο ερ
γασίας του μισθωτού
Πλήρους απασχόλη
ωση του καθαρού Ποσού κυμαί
νεται στο 16,5% και αφορά μιΑπειλή βρετανικν δασμν
στις ελληνικές εξαγωγές
1.200 ευρ μικτά . Αντίθετα, το
σύνολο των αποδοχν τους δια
σζουν όσοι εισπράττουν τον
Με βρετανικούς δασμούς απειλούνται οι ελληνκές εξαγωγές σε περίπτωση Που οι εν εξελίξει
διαπραγματεύσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε.
δεν καταλήξουν σε κάποιου είδους Συμφωνία
Ελευθέρων Συναλλαγν (ΣΕΣ) , και όπως επισημαίνει η ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο η
επίπτωση θα είναι σημαντική . σελ. 14
εν μικρές απλειες
θα καταγράψουν όσοι
κινούνται κοντά στην
Εργατο
ΛΟΓΙΚΑ
ίδια περιοχή, καθς ο
καθαρός καττατος μι
σθός των 550 ευρ ( μετά από
το κράτος αναπληρνει το 60%
του μισθού Που χάνεται . Ο εισφορές) λειτουργεί ως ελάχιστο
υπουργός Εργασίας και Κοινω
νικν ΥΠοθέσεων , Γιάννης Βρού - αμοιβή μετά την αθροιστική
τσης, έδωσε χθες αναλυτικά Πα - συμμετοχή κράτους και εργοραδείγματα για τη λειτουργία
του μηχανισμού, από τα οΠοία
Προκύπτει Πως η μέγιστη μεί από το κράτος. σελ . 2
Η Άγκυρα ανοίγει ξανά ταμέτωπα
Κλιμακνει την εμπρηστική ρητορική η Αγκυρα, Που έπειτα από μια μικρή περίοδονηνεμίας
λόγω κορονοίού ανοίγει όλα τα μέτωπα. Είναι χαρακτηριστικό Πως το Σαββατοκύριακο
υπήρξε μπαράζ Προκλητικν δηλσεων από υπουργούς της γειτονικής χρας, Που διατηρούν υψηλούς τόνους. Εντός συνόρων, Πολιτική σύγκρουση έχει ξεσπάσει με μπαράζ
δηλσεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον Έβρο, με τον ΥΠΕΞ να χαρακτηρίζει ανonσίες τους ισχυρισμούς περί κατάληψης ελληνικού εδάφους από ξένη δύναμη. σελ . 18
δίχτυ ασφαλείας. Αν n καθαρή
Hedge funds
Επενδύουν στην τεχνολογία
δότη υπολείπεται του καττατου
Την έκθεσή τους στη σιγουριά των μετοχν
των τεχνολογικν μετοχν όπως οι Amazon
και Microsoft διεύρυναν τα hedge funds στη
διάρκεια του α ' τριμήνου του 2020. σελ. 7
μισθού, η διαφορά καλύπτεται
Διπλό βήμα
Σε δύο φάσεις
οι απευθείας
πτήσεις από για επιστροφή
το εξωτερικό
Ελπίδες για
μεγαλύτερn
κίνηση
τον Ιούλιο
Cedefop
ΚΙΝΔΥΝΟΣ LOCKDOWN ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
στν καVOVικόητα
ΤροΠοΠοίηση ευρωπαϊκού κανονισμού
ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΜΕΙΩΣΗ
ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΑΛΙΜΑΝΙΑ
ΕΠιστρέφει ηLufhansa Ανοίγουν εστίαση και δημοτικά
Ακτοπλοϊα
Δύο ακόμα βήματα γίνονται για τηv επιστροφή
στην κανονικότητα, καθς ανακοινθηκε το άνοιγμα
των δημοτικν σχολείων την 1η Ιουνίου, εν σήμερα
ανεβάζει ρολάν η εστίαση, Χθες για το θέμα των
σχολείων υπήρξε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου
όΠου ελήφθη ητελική απόφαση, ενό να σημειωθεί
Πως ομόφωνη ήταν η θετική εισήνηoη ης επιτροπής
Που εξέτασε το θέμα . Το μεσημέρι θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το Πς θα γίνει η επιστροφή
στα θρανία. σελ. 3
Ανοικτή για όλους από σήμερα
ηΠρόσβαση στα νησιά, ωστόσο
τα Πρτα μηνύματα δεν φαίνεται ότι μεταβάλλουν Πολύ τις
αρχικές απαισιόδοξες εκτιμή
σεις των ακτοπλόων για το Πς
θα κυμανθεί η ειβατική κίνηση
τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η ακτοΑπό
15 Ιουνίου απελευθε
ρνονται οι απευθείας Πτήσεις
εξωτερικού μόνο Προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνν Ελ.
Βενιζέλος) και από την 1η Ιουλίου Προς όλα τα αεροδρόμια
της χρας. Από την απελευθέ
ρωση θα εξαιρεθούν χρες με
αρνητικά επιδημιολογικά α
ρακτηριστικά. σελ 12
σελ.11
Κων. Μασσέλος
Οι παράμετροι
για σταδιακή
Λειτουργνια των
ξενοδοχείων
Πρόεδρος ΕΕTΤ
<Ούτε η φθηνότερη
ούτε η ακριβότερη
η ελληνική αγορά
τmλεπικονωνιν>15
Πλοϊα ελπίζει σε κάτι διαφορε
τικό από τον Ιούλιο, σελ . 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Covid: Rapid tests του ΕΟΔΥ σε 30 σημεία την Κυριακή 27/11
  Κινητές Ομάδες Υγείας σε 30 σημεία ανά τη χώρα θα έχει αύριο, Κυριακή 27 Νοεμβρίου, ο ΕΟΔΥ, για δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους Covid-19. Αναλυτικά το πρόγραμμα: Δ. Ζωγράφου-Γουδί, Πλατεία Αγίου Θωμά…Covid: Rapid tests του ΕΟΔΥ σε 30 σημεία την Κυριακή 27/11 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Η Πωλίνα Λάμψα αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς
  Η Πωλίνα Λάμψα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Συνέδριο, που διεξάγεται στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η εκλογή της κ.…Η Πωλίνα Λάμψα αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γερμανία: Υπηκοότητα στους μετανάστες πιο σύντομα και πιο εύκολα σχεδιάζει η κυβέρνηση
  Υπηκοότητα πιο σύντομα και πιο εύκολα για τους μετανάστες, σχεδιάζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Η ανακοίνωση προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ την χαιρέτισε άμεσα…Γερμανία: Υπηκοότητα στους μετανάστες πιο σύντομα και πιο εύκολα σχεδιάζει η κυβέρνηση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σλοβενία: «Όχι» στο twitter λέει η κυβέρνηση – Αποχωρεί λόγω Μασκ
  «Την πλάτη» γύρισε στο twitter το κυβερνών Κίνημα Ελευθερίας (GS) της Σλοβενίας, διατυπώνοντας ανησυχίες ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται από πολιτικούς για διάδοση ψευδών ειδήσεων και ρητορικής μίσους. «Δεδομένης…Σλοβενία: «Όχι» στο twitter λέει η κυβέρνηση – Αποχωρεί λόγω Μασκ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 νεκροί στην Χερσώνα μετά την αποχώρηση των Ρώσων
  Τουλάχιστον 32 άνθρωποι είναι ο απολογισμός των νεκρών στην νότια ουκρανική επαρχία της Χερσώνας, από ρωσικούς βομβαρδισμούς, μετά την αποχώρηση των ρωσικών και φιλορωσικών δυνάμεων πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα…Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 νεκροί στην Χερσώνα μετά την αποχώρηση των Ρώσων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ