Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Ετήσια
Ο δρόμος
αρτοκλασία
Νοσοκομείου
λειτουργία
σύνεσης
Ε 10,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕταΙ 17ο Τ 0.50
Πapaεuή 22.5.20 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒEΝΩΝ
ahRAiwv 22. Γρεβενά | ηλ.2452 ο0772 Px 2452 08775 jem: [email protected] at σnat gr
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ
Πόσο χαρούμενη νιθω . για πρόγματα τόσο δεδομένα πριν εγκλει .
σμού, βλέηοντος έξω από το Παράθυρο των Χρονικν, nαιδάκα να nai.
ζουν αστομάτητα. Το xpωστόγανε στον εσυτό τος μετά από τόσο καιρό
βουβαμάρας
Κοι η γεπόνισσα επστρέφοντας φορτωμένη με oυnούδια από τη
naiκn , για να ετοιμάσει το μηαλκόν της . Σήμερα nέει θα την επισκε φτούν τα εννονάκια και Πάλι Ετοιμάζετα.
Τι μηνύμστα! Μηνύματα εξόδου αno το σκοτάδι.
Ακούω και το αγαnημένο μου τραγούδ .
.δσε στα όνειρα φτερό .
oλα θα nάνε καλά!
ΘΕΟΛΟΠΑΔ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΕΚΔΟΤΡΙΑ
Δήμητρα Ράπτη
Παιδίατρος
Σύμβουλος Θηλασμού (IBCLC)&
Παιδικής Διατροφής (PGPN Boston)
Ευαγγελιστρίας 4, Γρεβενά
Τηλ. 2462091341 , 6979674754
Email raptid [email protected] com
www.raptid imitra .gr & www.thilazoume.gr
Το Γρεβεντικο) καποκαίρ είνα έδω.
Στούρos Χp . Καραγκούνηs M.D.
Μoιευτήραs - Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
Πρότυπο Κέντρο Μorυτκήs Γυναικολογίαs
ΣΤΟΚΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιατρού Ν. Καρνα βά 14os άροφος.
(Εμπορικό Ελιμεία)
Th: 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24525 02144
Eπείγοντα: 6944 286795
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣE ΟΣ 20
ΓΡΕΒΕΝΑ
Τm.: 30620 28964-206 20 25214
κ: 6377 019452-6332 2 525 1