Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Ζητούν στήριξη
στην Aegean,
κρατούν κέρδη
και ιδιοκτησία!
Συνέντευ ξη
Μείναμε
Ενεργοί,
συνεχίζουμε
δημιουργικοί
Νίκος Κρασάκης
Χρειάζεται συνολική
ρήξη με το κεφάλαιο
ΨΜΕΝΟΥΜΕ
ΕΝΕΡΓΟΙ
> σελ.15
σελ. 12-13
> σελ. 11
>Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
> www.prin.gr
ΠΡΙΝ
>ΣΑΒΒΑΤΟ 23- ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 30 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1.476
9" 771109
121118
Κομμένοι μισθοί
διπλή εκμετάλλευση
Drones,
εξοπλισμοί
και λαμογιές
Όπου ακούς δαπάνες για εξοπλ σμούς, εκείθα βρεις αδιαφάνεια
και συμφέροντα. Πρόκειται για
μια βαθιά ρζωμένη πεποίθηση
του λαού , την οποία οι κυβερνντες φροντίζουν να επιβεβαινουν κάθε τόσο. Τελευταίο
παράδειγμα, η κατασκευή έξι
ελληνικν drones για τη φύλαξη
των συνόρων που είχε ανατεθεί
από τον υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας Α. Στεφανή σε δύο εταιρείες. Η διαδικασία σύναψης
σύμβασης που θα ξεπερνούσε
τα 2 εκατ. ευρ και προχωρούσε
στα κρυφά, με βάση νομοθετική
ρύθμιση των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ,
κατέπεσε στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικν Προσφυγν.
Αναμένεται τρα να προ κηρυχθεί κανονικός διαγωνισμός ,
χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια
πως δεν θα βρεθεί τρόπος για τις
όποιες λαμογιές .
(Ολα για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι το σύνθημα της κυβέρνησης της ΝΔ και αποτυπνεται
στα μέτρα που ανακοίνωσε ενόψει καλοκαιριού. Σχεδόν 12 δισ. ευρ δίνονται επιπλέον με διάφορους
τρόπους στο κεφάλαιο, όταν για τους εργαζόμενους προβλέπονται μειωμένοι μισθοί κατά 20%.
έχουν δουλειά υπάρχει κεγγύησην μείωσης μισθού και ελαστι κοποίησης εργασίας . Για όσους δεν ανοίξουν οι επιχειρήσεις
που δούλευαν , θα συνεχίσουν με τον νέο αυποκαττατον των
533 ευρ τον μήνα . Εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενοι και άνεργοι μένουν κυριολεκτικά χωρίς φράγκο : πολλοί , όπως οι εργαζόμενοι στις τέχνες, δεν εντάσσονται
στο 800άριν. Εποχικοί εργαζόμενοι του
τουρισμού-επισιτισμού βγάζουν κραυγή
αγωνίας: αφενός τα 400 ευρ του επιδόματος (στη θέση του κανονικού μισθού)
είναι ελάχιστα , αφετέρου, πάρα πολλοί
που εργάζονταν κυρίως αμαύραν δεν θα
πάρουν ούτε κι αυτά . Εν οι 500.0οo
και πάνω μακροχρόνια άνεργοι δεν έχουν
καμία στήριξη! Οι εργαζόμενοι δεν θα
κάτσουν με σταυρωμένα χέρια . Έρχονται νέοι αγνες. Συγκέντρωση εργαζομένων σε τουρισμό-επισιτισμό στο Σύνταγμα
ο μόνο σίγουρο, για την κυβέρνηση της ΝΔ , είναι η
καπιταλιστική κερδοφορία. Σε αυτό αξιοποιεί το πρόγραμμα SURE της ΕΕ για να αναπληρσει κατά 60%
τους κομμένους μισθούς όσων
εργαζομένων υποχρεωθούν να δουλέψουν
εκπεριτροπής. Βεβαίως, στην πράξη αναμένεται ένταση της εκμετάλλευσης, κα
θς πολλοί εργοδότες θα επιχειρήσουν να
απασχολούν τους εργαζόμενους όσο τους
χρειάζονται, ακόμα και όλες τις ημέρες, επιχειρήσεις,
δηλνοντας τυπικά πως εργάστηκαν μισό
μήνα . Στη ρύθμιση, με την οποία απαλλάσσονται από τον μισό μισθό , μπορούν
να μπουν όσες επιχειρήσεις έχουν μείωση
τζίρου 20%, ακόμα κι εάν ήταν κερδοφόρες τις προηγούμενες χρονιές! Ταυτόχρονα, δεν υποχρενονται να μην προχωρήσουν σε απολύσεις μετά
τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης . Πα τον κόσμο της εργασίας, τα
κυβερνητικά μέτρα είναι καταστροφή: για μεγάλο μέρος όσων
Ενισχύονται
οι κερδοφόρες
στον άερα άνεργοι
και εποχιακοί
Ολοκληρωτισμός
στις 28 Μαϊου στις 11 π.μ.
>>> σελ 3,4, 10, 19
Η <κατάσταση
εξαίρεσης> που
γίνεται μόνιμη
Εκπαίδευ ση
Προδημοσίευση ασλης Μηνακάκης
Αγνας μέχρι
την απόσυρση
του νόμου
Μετά την πανδημία
Covid-19
Ρωγμές στην κυβερνητική πολιτική προ καλούν
οι μαζικές και αποφασιστικές κινητοποιήσεις
εκπαιδευτικν, φοιτητν , μαθητν
και γονιν σε όλη την Ελλάδα . Στα τυφλάν
οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία
δημοτικν-νηπιαγωγείων.
Οι ανεπάρκειες και οι αντφάσεις ενός
άρρωστου συστήματος, οι ρωγμές
που προϋπήρχαν και μεγάλωσαν, όπως
Τις ανέδειξε ο μεγεθυντικός φακός
του μικροσκοπικού νέου κορονοϊού.
Ο κόσμος που μας ετοιμάζουν
και ο κόσμος στον οποίο θέλουμε
να ζήσουμε .
Δεν πρόκειται για κάποια
δήθεν προσωρινή κανωμαλίαν
στη λειτουργία των αστικν
δημοκρατιν που θα
ξεπεραστεί μόλις τελεισουν
οι ειδικές συνθήκες, αλλά
για μια συνειδητή επιλογή, η
οποία οδηγεί σε μια αγυμνή
ζωήν από ελευθερίες και
δικαιματα.
>>> σελ .16
>>> σελ . 8-9
>>> σελ . 20-21