Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΟΝΑ
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΣ
ΤΡΑΠΖΙΣ
Η Πού ηλεονεκτεί και Πού υστερεί ο
κάθε όμιλοs έναντι του ανταγωνισμού.
Π0ι δείκτεs κόκκινων> δανείων και
η κεφαλαιακή θέση.
0 μεγαλύτερ0s κίνδυνos για πιθανή
RESTART
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ LOCKDOWN,
ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ RESTART!
Σε καχαρτογράφητα νεράν Πορεύεται
πλέον η ελληνική οικονομία. Το
μέγεθο τns επερχόμενηs ύφεσηs και η
κρίση στην αγορά εργασίas.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΙ ΕΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
SURVIWORS TΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ πωτική υποΒάθμιση σχετίζεται με
LAMDA DEELOPMENΝΤ
Οι εκτιμήσειs για μετοχές nou αποτελούν
σημαντική επενδυτική ευκαιρία στην
κρίση Που έχει Προκαλέσει η Πανδημία
σε οικονομία και επιχειρήσεις, όπωs
αποτυπνονται από τοus διεθνείs οίκοus
αξιολόγηση .
τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στην
οικονομία.
Ε0 οίκos Fitch Προβλέπει ύφεση
8,1% φέτοs , μετά τα μέτρα Που
ελήφθησαν και την Παγκόσμια πτση
του ΑΕΠ.
Η Α/ΧΟΔΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΕΛΑΟΣΕΝ,
οΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΣΗ ΑΠΕΡΙΑ,
Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΣΜΟΣ
ΠΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ. 22-23
ΣΕΛ. 10-11
aXianWS
ΣΑΒΒΑΤΟ 23
-ΚΥΡΙΑΚΗ 24
ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1 73
TΙΜΗ: 2,50 ΕΥΡΩ
www.axianews.gr
ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΩθΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ-ΠΑΤΕΛΗ
PERSONΑ ΝΟN GRATA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
0 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΣΜΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ!
Πετάει στον δρόμο 300
οικογένειες στο Μαντούδι , την
ρα Που zητάει απΟzημισεις
για το Καστέλλι και 400 εκα .
ανάθεση για τον Ε65!.
Η bad bank και το μπλοκάρισμα των εγγυήσεων του Δημοσίου για τον Ηρακλή-Τι του
καταλογίzουν για τα κόκκινα δάνεια και τον επηρεασμό τns κυβέρνησns-Η τριμελής
επιτροπή τεχνοκρατν, η ΚΡMG και η αποκατάσπαση τns ηρεμίαs
ΣΕΛ. 48
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΤΟΒΛΕΜΜΑΣΕ ΚΑΑΠΕΣ
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ
ΤΟΥΣ EΝΟΚΡΑΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΧΕΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ
ΤΑΙΠΕΔ!
Να ελεγχθούν όλεs οι αναθέσειs
σε δικηγορικά γραφεία ,
οικονομικούs συμβούλοu ,
μελετητές , εταιρίεs λόμπινγκ .
ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ STOP
Τοεμπροσθοβαρέs πρόγραμμα
παροχάν, απδαμπων και φοροo1o γικν,
είαφρύναεων πουεξήγε Πε ο Κυρίάκος
Το βασικό ερότημα που τίθεπα είναι αν θα
Προχωρίσει σε ανασχηματισμό σιε αρχές
ΣΤΟ ΕΚΛΗΜΑ Ε65 ΠΟΥ
ΚΝΗΣΑΝ Οι ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ.
μενουν, παρίφευγουν, ποωμε αανούνται
και, το κυρίοτερο, Πoιoι ερΧοντα μ20
"Το λόμπινγκ στι s Βρυξέλλεs για ένα έργο
400 συν 350 εκατ. Πoυ θα χρηματοδοτηθεί
από το κράτ0s και θα ανατεθεί απευθείαs στον
Προνομιακό εργολάο!
Ενα έργο άχρηστο, Που εξαντλεί το μειωμένο.
ΠΔΕ και το onoio δεν Παράγει έσοδο για το
Δημόσιο Παρά μόνο κέρδοs στον χωρίs ρίσκο
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ
ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΟΙ
ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ;
Η Τεχνική 0λυμπιακή, ι
κυπριακές εταιρίες , ο Ιβάν και
τα μυστήρια τns Πλησns του
Πόρτο Καρράs!
ΤΑΙΠΕΔ
ΣΕΛ, 48 | εργολάβο!
ΣΕΛ. 47
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΑ ΕΝΘΕΤΑ:
art Business
3 όσμοs
ΣΕΛ. 39
ΣΕΛ. 42-43
ΜΑΓΙΑΤΙΚΑ ΡΟΔΙΝΑ
ΑΝΘΕΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΜΒA
ΜΥΒΟΣ ΟΤΙΗ ΤΕΧΝΗ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙΤΟ ΚΑΛ0 ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑ ΤΟ ΚΑΚΟ
ΣΤΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΚΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΛ. ΚΥΡΑΡΙΝΗ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΕΛΑ
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
MASERATΙ MC20: ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΝ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΜΟΣ