Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ο οδικός χάρτης για τον τουρισμό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μ9"71234 557164
Σάββατο 23 Μαΐου 2020 / τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου : 27.229
Ο οδικός χάρτης για τον τουρισμό
Τα υγειονομικά Πρωτόκολλα και οι ημερομηνίες επαναλειτουργίας των τουριστικν επιχειρήσεων
επαναλειτουργία των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η Πρόληψη εμ
φάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση των ύπο
πων κρουσμάτων. Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί ήταν
αυτοί Πουφρέναρανω τα ταξίδια τους Προς την Ελ
λάδα Περισσότερο από άλλους Ευρωπαίους τον
ροηγούμενο Μάρτιο . Σύμφωνα με τα στοιχεία της
TΤΕ για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο η εισερχόμενη τα των οργανωμένων τουριστικν κατασκηνσεων. καταλύματος και επιμέρους πρωτόκολλα για κάθε ξιδιωτική κίνηση τον Μάρτιο του 2020 διαμορφ
θηκε στις 411 χιλ. ταξιδιτες, μειωμένη κατά 46,8%
σε σύγκριση με τοναντίστοιχο μήνα του 2019. Οι
Τουρισμού. Αρχικά το κείμενο των υγειονομικν κρούσματος ) . Η ανάπτυξη του σχεδίου δράσης ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάρτιο του 2020 με θηκαν κατά 71,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δωματίων, εν η ανάπυξη σχεδίου για τη διακείριση μήνατου 2019, εν την Περίοδο Ιανουαρίου Μαρτίου
2020 εμφάνισαν μείωση κατά 17,1%. σελ. 6,7
Ταυγειονομκά πρωτόκολλα των τουριστικν επ χειρήσεων έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουρ λειτουργίας και των οργανωμένων τουριστικν κατασκηνσεων και για τη 15η.6.2020 η επαναλειγραφές για την επαναλεττουργία των τουριστικν τουργία όλωντων υπόλοιπων τουριστικν καταλυκαταλυμάτων αφορούν όλα τα καταλύματα ανεξαρ μάτων. Στα γενικά στοιχεία του Πρωτοκόλλου ανα τήτως τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν , φέρεται ότι απαιτείται η ανάπτυξη ενός σχεδίου
κατάταξης , είδους , διάρκειας λειτουργίας , Πλην δράσης από τη διοίκησηδιεύθυνση του τουριστικού
γείο Τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι Προδια
Κάθε τουριστικό κατάλυμα θα Πρέπει να καταρτίσει τμήμα του καταλύματος και ειδικότερα για την Πe
Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου ρίτωση εμφάνισης κρίσης (διαχείριση Πιθανού
Wall Street
Μεγάλοι κερδισμένοι
της πανδημίας οι Big Tech
πρωτοκόλλων αναφέρεται στις Προτεινόμενες ημε αφορά ξενοδοχεία με δυναμικότητα άνω των 50
ρομηνίες επαναλειτουργίας των τουριστικν κατα
λυμάτων. Έτσι, για τmv 1n.6.2020 Προτείνεται η
Την απεμπλοκή τους από τις περιπέτειες του
κορονοίού κατάρεραν με τον πλέον εμφατικό
τρόΠο οι Big Tech της Wall Street, φέρνοντας τη
συνδυασμένη τους κεφαλαιοποίηση σε νέο ιστορικό υψηλό ρεκόρ. Οι Facebook, Amazon, Apple,
Mίαosoft, Google έχουν καταφέρει και οι πέντε
μαζ να Προσθέσουν το λιγγιδες οσό του 1,7
τρισ. δολ. στην κεφαλαιοποίησή τους . σελ . 10
ύποπτου κρούσματος αφορά όλα τα καταλύματα .
Με 1,4 δισ. η επιστρεπτέα
Προκαταβολή τον Ιούνιο
Γιατί διστάζουν οι επιχειρήσεις
Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ
Γιατί μειθηκαν οι συντάξεις
απλεια τζίρου των μηνν Μαρ
Μικρότερα Ποσά από αυτά που συνήθως λαμβάνουν βρήκαν στους λογαριασμούς τους χθες
χιλιάδες συνταξιούχοι, ημέρα Πληρωμής των
κύριων συντάξεων για τους μισθωτούς του
ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (πρ.
ΙΚΑ, τράπεζες, ΟΤΕ κ.ά.) , με ΑΜΚΑ Που λήγει σε
μονό αριθμό (1,3,5,7,9) . σελ. 13
αναμένεται να χορηγήσει το κα
λοκαίρι το Δημόσιο σε χιλιάδες
επιχειρήσεις με τη μορφή χαμη - φάσης, το οποίο αναμένεται να
λότοκων δανείων, καθς από τον
Ιούνιο θα ξεκινήσει ο δεύτερος Προστεθεί στο 1 δισ. ευρ Που
γύρος υλοποίησης του χρημα
τοδοτικού προγράμματος της εΠ
στρεπτέας προκαταβολής. Μέχρι χος είναι το συνολικό Ποσό Που
το τέλος Μαΐου ήτο αργότερο μέ θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλους
χρι τις αρχές Ιουνίου θα έχουν
ιστωθεί τα Ποσά των κρατικν
δανείων στους τραπεζικούς λοΥαριασμούς και των 53.351 εΠ χειρήσεων ου συμμετείκανστον
πρτο γύρουλοποίησης του Προ επιχειρήσεις δεν δανείστηκαν
γράμματος, Στο Πλαίσιο αυτό, η
επιλογή των δικαιούχων θα γίνει
Πλέον με βασικό κριτήριο την
το αδιάθειο υπόλοιπο της Πρτης
υπερβεί τα 400 εκατ. ευρ , θα
έχει ήδη προγραμματιστεί να
διατεθεί στη δεύτερη φάση. ΣτόΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Ιουνίου, από την υλοποίηση και
των δύο φάσεων του Προγράμ
ματος, να διαμορφωθεί στα 2 δισ .
ευρ . Από τα στοιχεία του α' γύρου διαπιστνεται ότι Πολλές
Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας
ΠΙΟ ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΗΓΣΕΒΕΕ
Στην απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για τους επόμενους 6
μήνες-με την επιβολή Προστίμου 150 ευρ - και στην αύξηση του χρου για τους πεζούς Προχωρά η κυβέρνηση, υλοποιντας Πρόταση του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του σχεδίου "Ο
Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας, σύμφωνα με το οποίo η πρωτεύουσα αναμένεται να αλλάξει
όψη και Πλέον να γίνει Πόλος έλξης όσων θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο . σελ 17
Σκάφη αναψυχής
ΑΥΛΑΙΑ ΣΕ 0ΟΛΟ ΤΟΠΙΟ
από το κράτος λόγω της ρήτρας
μη απολύσεων και του ελέγχου
από την ΑΑΔΕ, σελ .45
Σε ετοιμότητα
για νέα μέτρα
n EKT
Παρέμβαση
για Πόρους
στις υποδομές
φυσικού αερίου
Παροδικό
Σούπερ μάρκετ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ 100.000 ΕΥΡΩ
ΠΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ >13
το σοκστην
οικονομία
ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
ΤΟ ΔΩΡΟΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
λέει η Μοodys στήριξης η ΕΚΤ
Ακτίδα φωτός
Άνοιξε συζήτηση για αγοράjunk bonds
Ελλάδα+ 7 χρες
Εβδομάδα κερδν στο Χ.Α.
Ακτίδα φωτός για τmv οικονομία της χρας φαίνεται από την
έκθεση της Μoodys , μιας και
διαβλέπει ως ισχυρό αλλά τε
λικς Παροδικό το σοκαπό την
Πανδημία. Την ρα που η ελ
ληνική οικονομία ανέκαμπτε
ήρθε η κρίση του κορονοίού
και διέκοψε τη θετική τροχιά,
αναφέρει η Moody's . σελ . 9
Σε (πλήρη ετοιμότητα) βρίσκεται η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα για να παράσχει και νέα μέτρα
στήριξης άμεσα, στη συνεδρίαση του Ιουνίου, συζητντας ακόμη και την αγορά junk bonds, την
ρα Που πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις τόσο για
την επιβίωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος όσο
και για τον κίνδυνο ενός Παρατεταμένου χαμηλού
πληθορισμού.Η προοπτική αυτή πυροδότησε νέα τωντραπεζων
άνοδο των τιμν στις αγορές ομολόγων της Περ από το ΛΝΙΤ
φέρειας της Ευρωζνης. σελ. 9
Επτά κράτη-μέλη της ανατολι
κής Ευρπης και η Ελλάδα ζήτησαν με επιστολή τους στα
αρμόδια θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει και το φυσικό αέριο στις
χρηματοδοτούμενες από την
Ε.Ε. Πηγές ενέργειας, στο Πλαί
σιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας. σελ. 12
σελ. 10
620,0
510,52 608,34 609,20
170,0609,52
601,16
Καμπανάκι
127,5-602,5
59326
τα κέρδη
585,0
-567,5
63,58
59,50
425-1
46,30
34,80
0,01515
Τζρος (σε εκαπ. ευρ)
- Tsικός δείκτης
σελ, 18
ΓΑΧΑ 6092 (014%) Δ
DOW JONES 2444192013%ν
FISE 100 599328 (037%) DAX 30 11.07387 (007%) Δ CAC 40 444456002%) ν
ΧΡΥΣΟΣ 1.734398 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 332 V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,0903 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα