Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
23 ΜΑΪΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12515
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Επιδοτούμε εργασία, όχιανεργία-lούνιο νέα επιστρεπτέα προκαταβολή 1,4 διο
Σταϊκούρας: Μεισεις φόρων μετά την κρίση
Κύπρος: Σχεδιάζει προσφυγή
στον ESM
ΑΒΝ Amrο:
Έκρηξη ύφεσης
Την πρόθεση της Κύπρου να αξοποιήσει την ειδική πστωτική γραμμή του ESM για κάλυψη των δαπανν υγίας
που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοού γνωστοποίησε ο υπουργός Οικονομικν Κωνσταντίνος Πετρ δης . Ως εκ τούτου , η Κύπρος αναμένεται να αντλήσει ένα
ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρ, το οποίο ισούται με
το 2% Του ΑΕΠ της χρας κατά το έτος 2019. Σύμφωνα με
τους όρους του προγράμματος του ESM , Το δάνειο θα έχει
περιθριο αποπληρωμής τα 10 έτη και το επιτόκιο θα είναι
εξαιρετικά χαμηλ . Αυτή την ρα η Λυκωσία προχωρά σε
μία κοστολόγηση των δαπανν που έχουν γίνει για διαχείριση της κρίσης Του κορωνοίού .
στην Ελλάδα
Βαθιά ύφεση 9% προβλέπει
ΑΒΝ Amrο για την Ελλάδα
φέτος, ωστόσο-και σε αντί.
θεση με τους περισσότερους
διεθνείς οίκους . δεν εκτιμά
πως η ανάκαμψη στη συνέχεια θα είναι απότομη και
έντονη και δεν θα
να καλύψει το χαμένο έδαφος
του 2020, κάτι που σημαίνει
e-Καταναλωτής:
Για το τέλος Οκτωβρίου παραπέμπει η κυβέρνηση τις επόμε
νες κινήσεις στο φορολογικό καθεστς , λαμβάνοντας υπόψη
την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά τα δημοσιονομικά μεγέθη και το
ύψος των ταμειακν διαθεσίμων .
Ο Χρήστος Σταϊκούρας , δήλωσε στον ΣΚΑΙ , ότι αόταν κλεί σει η παρένθεση, θα πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε πριν από
την κρίση, με μεισεις φόρων , ανάλογα με τα δημοσιονομικά
μεγέθη και τα ταμειακά διαθέσιμα . Θα δούμε τη συγκυρία τον
Οκτβριον . ο διος προτιμά ,
ασφαλιστικν εισφορν .
Ανέφερε ακόμη ότι χρησιμοποιείται σε περιόδους κρίσης
ούτως στε να στηριχθεί η εργασία. Το ποσοστό αναπλήρωσης θα ξεκινά από το 4% και θα φτάνει έως το 100%, υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας .
Ανέφερε , παράλληλα, ότι από την α' φάση της κεπιστρεπτέας
προκαταβολής , έμειναν αδιάθετα περίπου 400 εκατ. , που θα
προστεθούν στο 1 δισ. της β' φάσης τον Ιούνιο.
πως η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι αργή και δύ .
σκολη .
Εκτιμά πως η ελληνική οιγια μη ενημέρωση
Μέχρι το ποσό Των 100.000 ευρ φτάνουν
που μπορεί να επιβληθούν στα σούπερ μάρκε , σε περ,
πωση μη υποβολής πμν πλησης βασικν αγαθν ή
υποβολής ανακριβούς δήλωσης, στην ψηφιακή πλατφόρ.
μαe-Καταναλωτής, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν
δύσεων . Αυτό αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφαιο
υφυπουργός Ανάπτυξης Nίκος Παπαθανάσης . Η καταγρα
φήτων Τρν αποσκοπεί αφενός στην ενημέρωση των κ Ταναλωτν και αpeτέρου στην παρακολούθηση των τιμν
πλησης βασικν ειδν , στε να αποφευχθούν φανόμε .
να αισχροκέρδειας.
Υπόχρεοι αποστολής δεδομένων Τμν είνα όλες οι επχειρήσεις υπεραγορν τροφίμων ( σούπερ μάρκετ) που ο
συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιν τους το έτος 2018 υπε.
ρέβαινε τα 90.000.000 ευρ.
πρόστιμα
κονομία θα σημεισει ρι-.
μπάουντ της τάξης του 3,9%
το επόμενο έτος .
Για το σύνολο της ευρωζ .
νης, αν και εκτιμά πως στο γ
τρίμηνο θα σημειωθεί ισχυρή
παρεμβάσεις στο σκέλος των
ανάκαμψη, συνεχίζει να προβλέπει πως θα υπάρχει ύφε ση με διπλό πάτο κοντά στο
τέλος του 2020.
ΟΑΕΔ: Πάνω από 1.18 εκατ.
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
Πάνω από 1.5 δισ. ο τζίρος
Των σούπερ μάρκετ
Βρετανία: Ελλειμμα-ρεκόρ
$76 δισ.
ε 1.185.013 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγε
Αγραμμένων ανέργων, τον Απρ ιο του 2020, έναντι
1.131.646 ατόμων , τον Μάρτιο του 2020 (ποσοστιαία με .
ταβολή +4,72%) και έναντι 973.437 ατόμων , τον Απρ .
λιο του 2019 (ποσοστιαία μεταβολή +21,73%), σύμω
να με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
( ΟAΕΔ) για τον Απρ0λο του 2020.
επέρασε το 1,5 διο . ο τζρoς των σούπερ μάρκετ από
24Φεβρουαρίου έως 10 Μαΐου, σε διάστημα έντεχα
εβδομάδων από την εμφάνιση κρουσμάτων κορονοίο .
Οι πωλήσεις των σούπεο μάρχετ ( Ηπειρωτική Ελλάδα
και Κρήτη μη συμπεριλαμβανομένων νησιν ) ανήλθαν |με τον συνολικό δανεισμό του περασμένου έτους χρή σε 1,561 δι . για την περίοδο 24022020-105/2020 σε
σχέση με την περίοδο 250022019-125/2019 , σημεινοντας αυξηση 23,7%
ηλειμμαπρούπολογισμού-ρεκόρ κατέγραψε η Βρε
υτανία τον Απρλιο , μετά το παχέτο για την αποτρο πή κατάρρευσης της οιχονομίας . Το λλειμμα έφτασε
στα 62,1 δισ. λίρες ή 76 δισ. δολάρια, ποσό που ισούται
σης Πτση ρεκόο σημείωσε το λιανεμπόρο στο τον
Απρλιο, καθς οι λιανικές πωλήσεις υποχρησαν κα τά 18.1 .