Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρικής-Νικά. oς Καραθάνος 1951-1974*Ιδωκτήτρια - Εκδότ ρια Σταυρίδον Ι. Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣAΒΒΑΤΟ 3 ΜAΪΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974) Ap φύλλου 6880-12.118
050 ε
Στον ίδιο αριθμό
με πέρυσι οι εισακτέοι
στις Σχολές
του ΔΙΠΑΕ
|Τηλεματική διαχείριση
των οχημάτων
καθαριότητας
του Δήμου Δράμας
οι εφτά προτάσεις
της Δόξας
για το φετινό
και το επόμενο
πρωτάθλημα
Υπάρχει κανονισμός ηου οφορά
στην καθαριότητα της λαϊκής αγοράς
Απαράδεκτη η εικόνα
της οδού Χελμού
με το πέρας της λαϊκής
της Πέμπτης
Εγκατάσταση GPS στα οχήματα
στη Δράμα
του Δήμου Δράμας
Σε πυρετό προετοιμασίας οι καταστηματάρχες . .
Το μεγάλο στοίχημα για το πς
θα εξελιχθεί το άνοιγμα των καταστημάτων
εστίασης , καφέ και μπαρ στη Δράμα
Ανοίγουν από Δευτέρα καταστήματα εστίασης, καφέ και μπαρ
Σε πρόβλημα αναδεικνύεται
ο καθαρισμός των φερτν υλν
στον χείμαρρο Καλλιφύτου
: ΠΥΡΕΤΟ πρατο μασίας βρίσκονται ου
-καταστηματάρχες
του χρου της εστίασης,
καθς ήδη έχουν ξειανή
σει να καθαρίζρυν τους.
χρους τους, και να ετο μάζονται για το άνοιγμα
των καταστημάτων τους.
Καφετέριες , μπαρ και
εστατόρια, ανογοuν από
τη Δευτέρα 25 Μaiοu και
πρόκεπαι να αποτελέσουν
ένα μεγάλο στοίχημα για
την αντοή των μέτρν
και της αγοράς, αλλά κυρίως και για το μεγάλο
σταίχημα της ανακατής της μεπαδοτικό εναι ένας πελάτης ανά 2 Τ4 έ8 άτομα
τητας του κορωνοί .
Τα καταστήματα εστία σης , καφέ και τουργούν με πληρότητα μέχρι και 80%
μπαρ , πρόκειται να ανοίξουν υπό την Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφ
εποπτεία αυστηρν μέτρων προστασίας ροντος θα μπορούν να λεπουργούν στον
όπως είναιγωστό κα θα δοκμάσουν τις εξωτερικό και τον εσωτερικό τους χρο ,
αντοχές των διων των επαγγελματιν , υπό ορισμένες μόνο προϋποθέοεις
των θαμνων , αλλά και της ίδιας της
αγοράς .
Μάσοες , αντισηπτικά και αποστάσες , erτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας .
θα συνθέσουν σγουρα ένα νέο τοπίο ια
την επιστροφή στην κανονικότητα, εν επιφάνεα λεπουργίας προκύπτει από το
το μόνο σίγουρο , είναι ότι όλη αυτή η κα - άθροισμα του εμβαδού της υπαίθριας
τάσταση θα κρατήσει αρκετές ημέρες , επιφάνειας και της εσωτερακής ημυπαί
μέχρι να ολοκληρωθείο βηματισμός και θριας επpάveας κυρίως χρου .
οσυγχροισμός όλων , και κυρίως μεταξύ
των υπηρεον
Βασικός όρος της λετουργίας στο καταστήματος εν ή εσωτερική ημυπαί.
χρο της εστίασης και της επαναλε- θρια επιpάνεια είναι η επιφάνεα εντός
Στον κυκενα της γραφει οκρατίας μεταξύ Π.Ε. Δράμας και Κτηματικής Υπηρεσίας
Του Θανόση Πολυμένη
τοΝ κυκενα της
γραφειοκρατίας
χτηκε το ήτημα του καθαρισμού της κοτης του
ξεροχειμάρρου Καλλιφύτου στο ύψος της γe φυρας ρλανδεκού τύπου
πίσω απόη ΝΕΟΓΑΛ
Όπως είναι γνωστό ,
μια-δυο φορές το
χρόνο , ο ξεροχείμαρρος
της Καλιφύτου , μετά
τουργίας εστιατορίων καφέ και μπηρ, θα
σεις, κατεβάζει φερτές
λες Ως αποτέλεσμα
της κατάστασης αυτής
είναι να κλείνει η σωληνωτή γέφυρα από διάφορα υλεκά , κυρίως
όμως από αμμοχόλικα
εν παρατηρούνται και
καταστροφές στο κηγολί
δωματης γέφυρας
Πλέον , από το 2018 και μετά , οι χείμαρροι ανήκουν ποντή δημιουργούνται πλημμυροκά φανόμενα εξ αrίας.
στην ευθύνη των Περpερeιν κα άρα σης Περιφepe της πλήρωσης των σωλήνων Ως αποτέλεσμα eνα η
ακές Ενάτητες Οοον αφορά το συγκεκριμένο ήτημα , η υπερχείλιση της διάβασης κα φυσικά ο αποκλεισμός της
ΠΕ. Δράμας έχει μεν την αυθύνη του καθαρισμού της κο οδού για 1 ή 2 μέρες.
της του , όμως θα πρέπει να φητήσει την ειδική άδεια από
την Κτηματική Υπηρεσία , η οποία έχει τη διαχεiρισή του η ίδια προχωράει σε μίσθωση διωτικν μηχανημάτων
Έτοι, μεταξύ της Π.Ε Δράμας και της Κτηματικής Υπη - ( λόγω έλλεμης δοκν τη) πληρνοντας ένα αρκετά μερεσίας έχει αναπτυχθεί μια γραφeιοκρατική διαδασία , Υάλο τίμημα . Και έτο, ότι ενέργεος κα εργασίες καθαη οποία όμως τραβάeι σε μάκρος το ζήτημα του καθαρp. ραμού της ανάντι κοίτης του χειμάρρου Υνοντα
σμού της κοαης στη σωληνωτή γέφυρα.
Σε σχετικό έγγραφο της ΠΕ. Δράμας προς την Κτημα - ρνονται (απλεια εργατοωρν-στατόλη χρημάτων).
Τική Υπηρεσία στις αρχές Απρλίου, YΜεται γνωστό ότι η
αρμόδια υπηρεσία (Διύθuνση Τεχνικν Εργων της ΠΕ Κτηματική Υηpeσία να της επιτραπεί η απομάκρυνση
ανά τραπέ, εν οι επιχερήσεις θα λε
-Η αναλογία που σχύeι είναι ένας πελάτης ανά δύο τμ συνολικής ωφέλιμης
eαO ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
ληνωτή διάβαση "Κα αυτό δότ σε κάθε μεγάλη νερο - Η συνολική ωφέλμη επιτρεπόμενη
Όπως επίσης επισημαίει η υπηρεσία της ΠΕ Δράμας,
- Η υπαίθρια επιφάνεα είναι το εμβαδον της επpάveιας εκτός του φυσκού
προηγούμενα, με χρήση μηχανημάτων , αυτομάτων ακυτου καταστήματος που
δύναται να αναπτυχθούν
τραπεζρκαθίσματα.
| σελ6η |
Η aρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Δράμας, ζητάει από την
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
όλων των προϊόντων καθαρισμού (αμμοχάλικα) κατά τη
Δράμας) προχωράει 2 με
φορές τοχρόνο στον κα - διαμόρφωση της καίτης και όχ η επανατατοθέτησή τους
θαρισμό και την απομά - στα πρανήτουχαμάρρουη oroia nραν του προοωρνού
κρυνση όλων των φερτν είναι και σπατάλη δημοσίου χρήματοςαμμοχάλικων από την σωΝέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
TΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
σελ4η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τιλ: 25210 22423,Fax: 2521022413
email iatdiagnosiegn icom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα