Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Έπιασαν 24χρονο
με κάνναβη στο σπίτι του
στη Σπάρτη> ελ. 7
Εργασίες εξυγίανσης
των χρων φιλοξενίας
αδέσποτων Δ.Σπάρτης αλ8
16. Μείζονος Ελληνισμού,
Προϋπολογισμός & Παραιτήσεις στο ΔΣ Σπάρτης σλ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 23 Μαΐου 2020 | Ετος 24| Αριθμός 5879 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax : 2731081250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Επετειακές
εκδηλσεις
στον Μυστρά
ΚΕάλω η Πόλις :
Ζωντανές οι μνήμες
567 χρόνια μετά
Πρόγραμμα Aristoil
Ευεργετικό ελαιόλδν
με αυστηρά κριτήρε
Πεντακόσια εξήντα επτά
χρόνια
φέτος από την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης και τον
Βάνατο του τελευταίου Αυτοσυμηληρνονται
κράτορα του Βυζαντίου , Κωνσταντίνου Παλαιολόγου , στις.
29 Μαίου 1453.
Dnoς κάθε χρόνο, τιμντος
την επετειο της onoφρόδας
με τη θυσία του ηeσόντος Αυτοκράτορα και των
συναγωνιστν του , την Πα .
ρασκευή
Μαγιάτης στον αΛΤ: Ας γίνουμε όλοι σύμμαχοι στην προσπάθεια
Η επίδραση του υψηλού φαι - αnό ηλήθος δημοσιευμένων σφορο έδαφος ανάπτυξης στις είναι η ενίσχυση της οικονομινολικού ελαιολάδου στους κλινικν αλλά και πειραματι - Πλούσιες ελαιοnαραγωγικές κής αξίας του ελαιολάδου
δείκτες φλεγμονής , στα επί - κν μελετν αnό δεκάδες na- περιοχές της Λακωνίας
Πεδα της χοληστερόλης, στην νεπιστήμια . Αυτός είναι ο επιυπέρταση , στα επίπεδο του στημονικός ισχυρισμός της ελ - νησε oπό το 2016 και ολοκλη - τικού του χαρακτήρα και
σακχάρου , στην Προστασία ληνικής ομόδας του Προγράμ- ρθηκε τον Ιανουάριο του αφορά όμεσα περισσότερους
από την εκφύλιση του κεντρι - μστος Aristoil- το οποίο 2020 σε συνεργασία με 10 φο - σπό 3.000 ελαιοηαραγωγούς
κού νευρικού συστήματος και εστιάζει τις μελέτες του στις ρείς από 5 χρες [Ελλάδα, Ιτa - nου συμμετέχουν στο πρόaπό τις νεοηλασματικές νό - napαπάνω έρευνες και τα τε - λία , Ισπανία , Κροατία και
σους , σnοδεικνύεται μέσα λευταίο χρόνια βρίσκει Πρό- Κύπρος. Στόχος του Aristoi
29 Μαϊου θα τελε ορχιερστικη
λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημημέσω της σνάδειξης και ηιστοΗ εκπόνηση του έργου ξεκί - noinonς του υγειοπροστατευτρίου
pιου οιην καστροπολιτεία
του Μυστρά , ηροεξάρχοντος
του σεβασμιωτάτου Μητροnολίτη Μονεμβασίας και
Σπάρτης κ . Ευστόθιου .
γραμμα.
θα ακολουθήσει επιμνημόσn δinαn ια τον τελευταίο
ουνέχεια σελ 9
συνη οεηση για
ουτοκράτορα του Βυζαντίου,
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο κι
τους γενναίους ι
της Βασιλίδας των Πόλεων.
Αμέσως
Σε επιστημονική ομάδα συμμετέχει ο Ηλίας Αγγελίδης
Σπαρτιάτης σε διεθνή έρευνα
στον αντου Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου στην πλατεία
για τον Covid-19
του Μυστρό , ο Μητpοnολίης
Ευστάθιος θα τελέσει το καθιερωμένο τρισάγια.
Οι εκδηλσεις μνήμης αναΑΠοκρυπτογραφούν τη δράση του ιού στην προσπάθεια αντιμετηισής του
Μέλος μιας διεθνούς υπερομά - σε μελέτη nou δημοσιεύτηκε στο τές , μεταδιδοκτορικοί, επιστήμο δας επιστημόνων , Πou επιχειρεί Περιοδικό -Cel, με τίλο νες και ερευνητές από όλο τον
να τεκμηρισει Πς η Βασική SARS-Coν-2 receptor ACE2 is
έρευνα μπορεί να φανεί χρήσιμη an interferon-stimulated gene στηκε anό το HCΑ Lung Biolog στην αντιμετπιση μιας nανδn - in human airway epithelial cells ical Nelwork , στο onoίο
μίας anoτελεί ο Σπαρτιάτης επ - and is detected in specific cel συμμετέχουν δεκόδες ακόμα
στήμονας Ηλίος Αγγελίδης
Σύμφωνα με το goodnews.gr, τέχουν 65 μεταπτυχιακοί φοτημένεται φέτος να είναι ηεριορισμένες και χωρίς την αίγλη
του Παρελθόντος λόγω κοροκόσμο , ενη ομάδα συντονίνοϊού
Αποψn: Αφορισμένοι
subsets across tissues συμμε - επιστήμονες
ουνέκειο σελ Β
του Στούρου Τμα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα