Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

23

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5436

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΚΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ
ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 87 ΤΟΥ

ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ «ΟΚ» ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΞΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΣΕΛ. 7

Με «σφραγίδα»
στο επιχειρείν

Προς άνοιγµα από
1 έως 30 Ιουνίου
ΣΕΛ. 8

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΛΕΤΙ∆Η ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΗ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Μειωµένες
οι απολαβές
ΣΕΛ. 12

«Τορπίλη»

στο φυσικό αέριο

ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

Τρίδυµη…
ευτυχία!
ΣΕΛ. 5

n Ο ∆ήµαρχος προτάσσει
την επέκταση του αγωγού
και απορρίπτει
την µεταφορά του οδικώς
ή µέσω θαλάσσης

n «Μπορεί µε αυτόν τον τρόπο να µην ικανοποιείται

στο έπακρο η ∆υτική Ελλάδα, είναι όµως ένας
δρόµος για να βγει η περιοχή από την ενεργειακή
αποµόνωση» ανέφερε ο Περιφερειάρχης κατά την
ενηµέρωση στο Περιφερειακό Συµβούλιο

n Και διαβούλευση

µε τους
παραγωγικούς φορείς
για το σχέδιο της
«επόµενης µέρας»
ΣΕΛ. 3

ΠΡ. ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Θλίψη για τον
Νίκο Τσώλη
ΣΕΛ. 7

ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Καβάτζα
στο... γκαράζ
ΣΕΛ. 6

Κορωνοϊός: 21 νέα κρούσµατα, τα 19 στον οικισµό Ροµά στη Λάρισα
ΠΥΡΕΤΩ∆ΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Εστίαση: ∆ύο
ηµέρες πριν την
επανεκκίνηση
ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ-ΣΚΕΑΝΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 9

28 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ

Ο αξέχαστος
Κώστας
∆αβουρλής

ΤΟ «ΜΑΥΡΟ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ» ΤΟΥ
ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΣΕΛ. 15-19

ΣΕΛ. 4